Abri... 1856 Klitmøller

Skift til: navigering, søgning

22. nov. 1856 Abri...[redigér]

Den 22. november 1856 om eftermiddagen opdagedes ud for Thykysten en engelsk bark, som fra Vangså strand fulgtes til Klitmøller søndre strand, hvor den inddrev uden levende folks medfølge og straks søndersloges i havstokken.

På agterspejlet stod Abri... (endebogstaverne var ikke til at se) og stedet London, i nogen aviser dog gengivet som Alri.... Vraget lå til dels på stranden og en betydelig del af lasten bjærgedes.

Besætningen formodedes at have forladt skibet med deres gods i skibsbådene, som var væk.

Der afholdtes 26. januar 1857 strandauktion over ca. 3000 stk. fyrrebjælker, formentlig jernbanetømmer (sleepers), foruden vragstumper, inventar og takkelage.

Man havde en formodning om at skibet oprindelig var finsk, men under krigen kapret af englænderne, se også det tidligere strandede skib Guildford.