Anna 1883 Østersøen

Skift til: navigering, søgning

Elise 6. okt. 1881 Køge Bugt[redigér]

Briggen Elise med skipper Heyn var på vej fra Sunderland til hjemstedet Stettin lastet med kul og cinders, da den under østenstorm 6. oktober 1881 ved middagstid indstrandede Køge Bugt nord for Køge havn.

Ved ilandsætningen af 3 mand af mandskabet kæntrede båden i brændingen ud for kalkovnen, dog lykkedes det de ombordværende at få fodfæste og komme i land i forkommen tilstand.

Der afholdtes 7. december 1881 strandauktion på Køge havneplads over bjærget ladning af ca. 2000 tønder engelske koks og ca. 250 tønder engelske kul.

Skibet solgtes til en skibsbygmester i Køge, som 16. februar 1882 videresolgte det til et partrederi med 4 ejere, deriblandt Lars Hansen fra Karrebæksminde med ¼-part.

Anna 6. dec. 1883 Østersøen[redigér]

Briggen Anna med skipper Lars Hansen afsejlede 25. oktober 1883 fra Køge til Helsingfors i ballast og returnerede derfra 1. december lastet med brædder bestemt for København.

I Østersøen blæste en storm så dækslasten pga. streng frost og overisning blev én stor isblok, samtidig med at vandet steg i lasten og kahytten 4. december stod halv fuld af vand. Den 5. december om morgenen kæntrede skibet, men stormasten knækkede og rev forrigningen med sig, så skibet rettede sig.

Den 7 mand besætning og ene passager klarede sig i kulden i op mod 62 timer uden det ringeste mad og drikke. Endelig den 7. december om morgenen lykkedes det at fiske et anker sirup op af den vandfyldte kahyt og senere dukkede en plet op i horisonten, som efter 2 timers venten viste sig at være London-damperen Lena. Med tov-ender haledes de forulykkede op i en båd fra damperen, hvorimod den overbord kastede skibshund svømmede et stykke hen imod båden, men svømmede så atter tilbage til vraget, der befandt sig 15 sømil ud for Liepāja/Libau i Kurland i det nuværende Letland.

De skibbrudne fik tøj og støvler skåret af og blev bragt til køjs. Bortset fra skipperen blev alle den 8. december hospitalsindlagt i Libau, en svensker med koldbrand i foden.

Vraget blev af den engelske damper Onega indbjærget til Libau, solgt for 405 rubler og ophugget.