Aurora og Anna 1917 Shetlandsøerne

Skift til: navigering, søgning

27. aug. 1917 Aurora og Anna[redigér]

D/S Vesterhavet-dampskibet Anna afsejlede 22. august 1917 fra Methil i Skotland lastet med 1862 tons kul bestemt for Århus og DFDS-dampskibet Aurora afsejlede 24. august 1917 fra Newcastle lastet med 910 tons kul bestemt for Nakskov.

Fra LerwickShetlandsøerne afsejlede begge skibe den 27. august i konvoj, men 3 timer efter afgang og 25 sømil østover, blev skibene uden varsel med et minuts mellemrum kl. 20.40 torpederet i bagbord side, først Aurora og derefter det efterfølgende skib Anna. Begge skibe sank i løbet af få minutter. Angrebene udførtes af den tyske ubåd U 87 med kaptajn Rudolf Schneider.

Besætningen på DFDS-skibet Aurora, med undtagelse af matros Christian Hamborg Dybdahl Larsen af København, som formentlig blev dræbt ved eksplosionen, bjærgede sig i bådene og optoges kort efter af den konvojerende torpedojager Arab, der straks efter netop undslap en torpedo, idet denne sås passere tæt forbi agterskibet.

Besætningen fra D/S Vesterhavet-skibet Anna gik i bådene, men disse kæntrede, og alle faldt i vandet. De bjærgedes alle af en engelsk torpedobåd, men 2. styrmanden Wiliam Hakon Sørensen af Sønderho, som var hårdt såret formentlig af skruen, der endnu gik rundt, da bådene kæntrede, afgik straks efter ved døden.

Ved Holmengrå i Vestnorge overførtes begge besætninger til det danske dampskib Elna, som 29. august landsatte dem i Bergen. Der afholdtes 3. og 11. september søforhør i København.

U 87

Den tyske ubåd U 87 sænkede på 5 fjendefarter 22 skibe, heraf de 19 med kaptajn Rudolf Schneider, som forvejen havde sænket 25 skibe med U 24. Under stormvejr i Nordsøen 13. oktober 1917 skylledes han overbord fra ubådstårnet og var omkommet, da han med et redningsbælte blev trukket ombord igen.

25. dec. 1917 Irske Hav[redigér]

Da ubåden 25. december 1917 nærmede sig en konvoj i det Irske Hav blev den påsejlet af HMS Buttercup med assistance af patruljebåden P 56, som dybdebombede og igen påsejlede ubåden. Ubåden tippede rundt med bugen i vejret og lå sådan i 10 minutter inden den sank til bunds.

Det lykkedes ikke kaptajn Rudolf von Speth-Schülzburg eller nogen fra hans besætning at slippe levende ud.

Ubådsvraget fandtes i august 2017 ved walisisk havbundsundersøgelse i forbindelse med nedlæggelse af et søkabel.