Kalvslund Mølle

(Omdirigeret fra Carl Christian Kjær)
Skift til: navigering, søgning

1854 Kalvslund Ejerlav #1b[redigér]

Efter Indenrigsministeriets udstyknings-tilladelse af 30. sep. 1854 byggedes på en hedeparcel den 8-kantede mølle af hollandsk bygningsværk, som 4. dec. 1854 beskrevedes med kammere og kornmagasin i foden, 3 lofte og hat, foruden forhus (12 fag) til beboelse og køkken, resten til stald.

I 1857 blev møllen beskrevet som en ottekantet hollandsk vejrmølle af mur, fyr fortømring med rør- og stråtag. Det tilhørende stuehus med stald var på 11 fag, hvoraf 7 fag var belagt med taft (lærredstapet), kun i dens søndre rum var fjællegulv og stalden var uden slyd (uden høloft).

Brandforsikring 1854, 1875 og 1884:

 • Vejrmølle 8-kantet af hollandsk bygningsværk, foden til kamre og kornmagasin, 1. loft, 2. do., 3. do., øverste do. eller hatten, opført 1854
 • 12 fag forhus til beboelse og køkken, resten til stald

70 alen fra møllen opførtes 1875:

 • 10 fag hus i øst og vest med 2 skorstene og tagspån, inddelt i 8 værelser til beboelse, stuer med gipsede lofter og en kælder
 • 8 fag hus i syd og nord med 1 skorsten og stråtag, inddelt til stald, lo og lade og vaskestue
1851 Ebbe Hansen (1822-1883)[redigér]

Købte kort ført faderen Hans Ebbesens død, dennes gård (matr. 1 Møgelhøjgård), hvorfra hedeparcellen senere udstykkedes.

1855 Jens Andersen, Johan Grundahl og Peder A. Brorsen[redigér]

De 3 havde forsynet hedeparcellen med bygninger, som de for 400 rd. købte og 17. januar 1855 fik skøde på og samme dag belånte med 4.500 rd. fra Lånekassen i Ribe.

Jens Andersen Aahoyrup (1802-1874)[redigér]

Søn af Anders Jensen og Karen Nielsdatter, Å Højrup ved Brenderup på Fyn. Gift 1838 med Christine Mathiasdatter (1817-1866), datter af gårdmand Mathias Nissen og Johanne Jensdatter, Ajke ved Gørding.

Var 1838 møllersvend i Ottersbøl Mølle ved Mjolden, 1846 møllebygger i Haderslev, senere i Toftlund og ankom derfra 28. maj 1852 til Kalvslund med familie.

Oprettede 1861 ejendomskådnerstedet Koldingvej 42 med 19 td. land.

Død 1874 som fattiglem i Brenderup og ejede da intet.

 • Anders Christian Jensen Aahøirup (1839-), var 1855 møllersvend hos Peder A. Brorsen
 • Johanna Caroline Andersen Høirup (1846-), g. 1876 med Jens Jepsen, Hunderup
 • Mathias Jensen Aahøjrup (1853-)
Johan Gotfred Grundahl (1807-1866)[redigér]

Søn af patruljebetjent Schack Grundahl og Friderica Cherstine Koldt, Andst.

Gift 1830 med Anna Marie Mathiasdatter (1806-1840), datter af Mathias Nielsen og Johanne Jensdatter, Ajke ved Gørding, og som enkemand gift 1840 med Katrine Kirstine Pedersdatter (1812-), datter af Peder Søfrensen og Malene Pedersdatter, Vilslev.

Var 1830 tjenestekarl i Tobøl, 1831 indsidder i Ajke, senere gårdmand, fra 1837 kromand i Stenderup og flyttede senest 1855 til Holleskov. [1]

Fik aftægt hos Martin Nissen Engel i Astofte. [2]

 • 1. Schack Grundahl (1831-)
 • 1. Matis Nielsen Grundal (1833-)
Peder Andersen Brorsen (1826-)[redigér]

Søn af gårdmand Ole Sørensen Brorsen og Anne Kirstine Petersdatter, V. Vedsted. Gift med Maren Sørensen.

Havde været i sognet siden nov. 1853 og anmeldte 1854 sin ankomst som møllersvend fra Brørup.

 • Ole Sørensen Brodersen (1855-)

1856 Hans Frandsen Møller (1804-1873)[redigér]

Arvede 1851 sikkert Ribe Ydermølle efter faderen Christen Frandsen Møllers død.

Købte vistnok møllen 3. juli 1856, med skøde og panteforskrivning af 21. jan 1857.

Død 1873 ugift som møller i Ribe Ydermølle. [3]

1857 Carl Christian Kiær (1808-1865)[redigér]

Søn af hosekræmmer Christian Olaus Lysgaard Kiær og stedmor Catharine Reimer, København.

Gift med Marie Hagedorn, men blev skilt uden at have fået børn, og hun flyttede til Lolland.

Var 1857 cand.jur. i København, da han købte matr. № 1b med hus og vindmølle 'Grundahlsminde' for 10.600 rd.

Død som gårdejer (i Skibelund?) ved Sønder Stenderup ved Kolding. [4]

1857 Mads Hansen Pedersen (1834-)[redigér]

Søn af Mathias Pedersen og Christine Hansen, Brem ved Rødding. Gift 1858 med Ane Lønborg (1832-) fra Varde.

Var 1855 tjenestekarl med møllearbejde i Sorrild og ankom 1857 fra Enderupskov.

Forpagtede fra 1. maj 1857 og 8 år frem, altså til 1865, men familien flyttede 1860 til Ribe.

 • Kirstine Margrethe Pedersen (1858-)

1858 Berthel Jørgensen Folding (1807-)[redigér]

Født i Gram, hvor kirkebogen mangler nogle sider. Gift 1837 med Caroline Abkier (1812-), datter af Peder Abkier og Mariane, Strandelhjørn ved Bevtoft.

Var 1845 og 1858 gårdmand i Brøndlund (Brundelund) ved Nustrup.

Købte møllen på auktion 22. juli 1858 (uden aftægtsforpligtelse) for 5.010 mark eller 10.020 kr.

Købte senere Koldingvej 42 (matr. 25) af Jens Andersen Aahoyrup, men modtog først mange år senere i 1876 skødet af dennes arvinger.

 • Ane Dorthea Mine Jørgensen (1838-)
 • Marie Ane Kristine Jørgensen (1840-)
 • Jørgine Baltesine Jørgensen (1842-)
 • Peder Christian Jørgensen (1844-)
1859 Matz Lohman (1814-)[redigér]

Var mølleforpagter, men afgik 1859 til Åstrup ved Varde.

1869 Christian Peter Lunding (1840-)[redigér]

Søn af gårdmand Stephen Lunding og Marie Gøhlmann, Ørsted ved Sommersted..

Gift 1868 med Ansine Caroline Skrydstrup (1847.), datter af Jørgen Pedersen Skrydstrup og Charlotte Sophie Garding (Gaarde), Toftlund.

Var 1869 mølleforpagter.

 • Steffen Lunding (1869-)
1872 Anders Nielsen (1822-1909)[redigér]

Søn af sognefoged Niels Andersen og Bodel Pedersdatter, Folding. Gift 1843 med Maren Madsdatter (1816-1896), datter husmand og bødker Mads Christensen og (Jenge) Inger Jensdatter, Eskelund.

Forinden husmand og skomager i Eskelund.

Var 25. maj 1872 mølleforpagter og lånte 100 rd. af Ribe Sparekasse, som Jacob P. Bundesen i Stens kautionerede for, og lånte 2. okt. samme år 400 rd. rigsmønt af datteren. Byggede vel for pengene huset på Koldingvej 26 på jord tilhørende Lauest Jensen, Anneksgård. Huset havde ifølge forsikringen 1875 kun været opført i 2 år og udstykkedes først 1910 fra Anneksgård.

 • Bodild Andersen (1847-), g. 1876 med Hans Hansen

1875 Søren Hansen Pedersen Arild[redigér]

Forsikrede 26. nov. 1875 de 2 bygninger han samme år må have bygget 70 alen fra vindmøllen, bestående af 10 fag stuehus med spåntag, 8 værelser til beboelse, gipsede lofter i stuerne og med kælder, og 8 fag hus med stråtag inddelt til stald, lo og lade og vaskestue.

Transport af auktionsskødet fra 1858 ved forlig af 10. juni 1876.

1877 Lauest Jensen (1826-1908)[redigér]

Fra Anneksgård. Transport af auktionsskødet fra 1858, den 6. november 1877.

Købte 19. jan. 1878 det lille tilstødende jordstykke ved landevejen matr. № 31, af husmand Jens Nielsen for 200 kr.

Købte vistnok nogenlunde samtidig matr. № 25 med hus, som ifølge lejekontrakt af 7. sep. 1878 udlejedes til skrædder Nis Peder Nielsen Brorsen.

1877 Jochum Poulsen Schmidt (1853-)[redigér]

Søn af indsidder Andreas Christian Poulsen Schmidt og Johanne Marie, Kastrup ved Gram.

Gift med Kirstine Marie Nielsen (1855-).

Jokum tjente 1870 hos forpagteren af Bækbølling Præstegård og var 1877-1880 møller i Kalvslund.

 • Andrea Johanne Smidt (1877-)
 • Ane Jensine Smidt (1880-)

1889 Jens Christian Lauritzen (1859-1908)[redigér]

Købte 1889 matr. 1b, Kalvslund mølle fra faderen.

1889 Jens Madsen Andersen (1862-1930)[redigér]

Søn af fisker Anders Hansen Jørgensen og Mine Sørensen, Røjle Mose ved Strib.

Gift 1889 med Magdalene Mortensen Ravn (1865-), datter af Iver Mortensen Ravn og Kjerstine Marie Christiansen, Skovby ved Haderslev.

Var 1889-1893 møller og blev senere møbelhandler i Fredericia.

 • Marie Kristine Andersen (1890-), g. 1914 med Jens Christian Jensen Søndergaard, drev fra 1914 'Jydsk Varebørs', Danmarksgade 36, Fredericia, sammen med svigerfaderen.
 • Sørine Thomine Andrea Andersen (1893-), navneforandring 1962 til Ina Andrea

1895 Vest- og Sønderjydske Kreditforening[redigér]

Afgav det eneste bud ved tvangsauktionen den 26. feb. 1895 på 5.000 kr. og overtog ved fogedudlægsskøde.

1895 Hans Christiansen[redigér]

Gift med Ingeborg Kristine Knudsen.

Var mølleforpagter af Hesselmed Mølle, da han fik overdraget Kalvslund Mølle af kreditforeningen for 6.400 kr., heraf 400 kr. kontant og resten ved panteforskrivning.

Møllen nedbrændte 14. juni 1897 om eftermiddagen. Havde senere på året bopæl i Esbjerg, men boede der vist ikke 1899.

 • Niels Christian Christiansen (1893-)
 • Richardt Kristiansen (1896-)
 • Alfred Christiansen (1897-), var 1925 arbejdsmand i Jerne

Møllen nedbrændt 14. juni 1897[redigér]

1898 Frands Jensen (1854-1917)[redigér]

Søn af landmand Jens Frandsen og Kathrine, Janderup.

Var 1898 ungkarl, men blev senere gift med Kristine Jørgensen (1855-1918).

Købte matriklerne 1b, 25 og 31 med overtagelse 1. jan 1898, for 3.500 kr.

Død som døvstum.

1906 Søren Hansen Sørensen (1877-)[redigér]

Købte i 1906 for 4.000 kr. matr. 25, 1b og 31 af Frands Jensen, som forbeholdte sig ret og brug for livstid af det til stedet hørende hus med jordlod, der er indhegnet, der førhen har været bortlejet til Nis P. N. Brorsen (må være matr. 25, som 1909 solgtes til Elias Junker).

 • Agnete Kirstine Sørensen (1910-), g. 1930 med Kristian Peter Rasmussen (1908-) fra Nørre Farup

1916 Christen Olesen Christensen (1879-1954)[redigér]

Boede fra 1908 ved Vestergård, Kalvslund.

Var amtsvejmand.

Begravet på Kalvslund kirkegård. [5]

1932 Knud Christensen (1905-)[redigér]

Købesum 4.500 kr. for matr. 1b, 31, 28b og 22a.

Var vejmand.

1940 Ingvardt Bang (1916-)[redigér]

Købesum 13.250 kr.

1947 Peder Sørensen Gade (1912-)[redigér]

Købesum 12.500 kr.

1988 Peter A. Nielsen[redigér]

Brand 1990[redigér]

1988 Dan Kristensen[redigér]

En søn på 4 år og en datter på 2 år indebrændte 13. april 1990, hvorefter huset nedrevedes.

1991 Verner H. Adamsen[redigér]

Matrikel 1b nedlagdes og er nu en del af matr. 17b.