Hekva 1965 Østlige Nordsø

Skift til: navigering, søgning

Lizza 19. dec. 1923 Rantum, Sild[redigér]

Motorkutteren E.175 Lizza var på fiskeri i Nordsøen og lettede 16. december 1923 kl. 16 fra sin ankerplads 48 sømil vest for Vyl fyrskib, men motoren kom i uorden og det viste sig krumtapslejet var ødelagt.

Der styredes nu østpå for sejl alene og næste morgen kl. 6 ændredes kursen til nordøst, fordi Vyl fyrskib ikke var kommet i sigte og lodskud viste kursen var for sydlig. Vinden blæste op til kuling af nordvest og flere gange kastedes anker, men 17. december kl. 14 og 18. december kl. 20 sprang ankertovet, sidste gang mens man havde landkending til Røde Klev på Sild.

Kutteren drev nu mod land, idet der jævnligt afbrændtes nødblus og 19. december kl. 5.45 strandede kutteren ved Rantum på Sild. Besætningen bjærgedes med assistance af folk fra land.

Hekva 5. april 1965 Østlige Nordsø[redigér]

Motorkutteren E.175 Hekva var med fiskeskipper Karl Toft Kristensen på trawlfiskeri i Nordsøen ca. 20 km vest for E.R. fyrskib, hvor der 5. april 1965 kl. 15.15 styredes mod syd og pga. tæt tåge afgaves tågesignal.

Med meget kort varsel tørnede et skib, som viste sig at være det libanesiske motorskib Nicos, med stævnen ind i kutterens bagbord side midtskibs, så kutteren fik siden og dækket skåret op ind til spillet. Det lykkedes bedstemanden at komme om bord i Nicos, mens skipperen umiddelbart før kollisionen var sprunget overbord. Da Nicos ca. 3 minutter senere bakkede sank kutteren.

Ved 17-tiden fandtes skipperen drivende livløs i søen med ansigtet nedad og genoplivning opgaves.