Hvis en mand gifter sig med en enke

Gifter en mand, der ikke selv har hovedlod, sig med en enke, og har hun børn, og bliver der ikke truffet aftale om hans optagelse i fælliget eller foretaget tinglysning, da skal børnene, når der skal skiftes, bevise med kønsnævn, hvor meget deres stedfader indførte i boet, og så meget skal han udtage først, og derefter skiftes løsøret imellem dem (i så mange lodder), som de var i fælliget, før han blev deres stedfader, og han får ikke mere end sin kones lod.

20. Om man kvindes i enkeboRedigerOriginal og latin.Original, latin, dansk og plattysk.Original.Original, dansk og plattysk.
Senest ændret 15. marts 2013 kl. 08:09