Ribe Sankt Katharine Pastorat

(Omdirigeret fra Lauritz Ægidiussen Billum)
Skift til: navigering, søgning

wp:Sankt Katharine Kirke (Esbjerg Kommune) [1]

Sognepræster[redigér]

1537 Jens Christensen Warde[redigér]

Skrevet Warde/Warder/Varder.

1547 Wilhelm Pedersen[redigér]

1565 Jacob Sørensen (-1580)[redigér]

Også kaldet 'Ib' eller 'Jacobus Severinus'.

Studerede fra 1548 i Wittenberg og var 1550-1557 rektor for Ribe Katedralskole, hvor han anskaffede et eksemplar af Ambrogio Calepinos latinske ordborg. [3]

Var kapellan vistnok fra 1557 og præst fra 1565. [4]

1580 Lauritz Ægidiussen Billum (1531-1597)[redigér]

Også kaldet 'Laurits Gjødesen', 'Laurids Gilesen', 'Laurids Ægidiusen' og Laurentius Ægidius. Søn af sognepræst Ægidius Christensen, Billum. [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Gift 1566 med Sofie Iversdatter Stub (1531-1591), enke efter stiftsskriver Søren Svendsen og datter af borgmester Iver Stub. Som enkemand gift 1593 med Marine Laugesdatter (1540-1600), enke efter borgmester Peder Mortensen Hegelund (1527-1584) og datter af rådmand Lage Steffensen og Mette Christiernsdatter, Ribe. [12]

Studerede som ung i Wittenberg, blev 1561 rektor for Ribe Katedralskole, studerede igen 1567-1569 i Wittenberg og blev magister. Var 1569-1580 præst i Vester Vedsted.

Blev 1587 kannik ved domkirken.

Begravet i kirken. Enken Marine Laugesdatter havde 2 gårde i Farup i forlening og døde i Ålborg.

1596 Niels Sørensen Glud (1539-1623)[redigér]

Stammede måske fra Ribe. Gift 1590 med Maren Mortensdatter Hegelund, datter af Morten Pedersen Hegelund, Ribe. Som enkemand gift 1605 med Maren Christensdatter Friis (1572-), enke efter Hans Hansen Svane i Ribe og datter af Christen Friis og Kirsten Christensdatter, stedfar rådmand Niels Grisbæk. [13] [14] [15] [16]

Nævnt 1585 som magister, da han fik ventebrev på et kannikedømme i Ribe. Var 1586-1588 den kongelige Sorø Skoles første rektor og derefter læsemester ved Ribe Domkirke og fik en irettesættelse derfor.

Indtrådte 1597 også i Ribe Domkapitel.

Stredes med sognepræst Mads Pors ved domkirken, så denne mistede sit embede.

  • Anders Hansen Svane (1601-), stedsøn

1623 Hans Olufsen[redigér]

1636 Lauge Andersen Vedel (1592-1648)[redigér]

Søn af Anders Sørensen Vedel. Gift 1618 med Elisabeth Johannesdatter Mauritii (1596-1659). [17] [18]

Studerede på universiteterne i København, Leipzig og Wittenberg.

Blev 1617 præst i Visby sogn, 1629 sognekapellan ved Ribe Domkirke.

Skrev en familiebog, der nu er på det Kongelige Bibliotek.

De 7 sønner var 1659 med under Københavns belejring.

1648 David Lauridsen Foss (1604-1659)[redigér]

Søn af Laurits Foss og Agathe Jaspersdatter Bruun, Stepping. Gift 1637 med Anna Jensdatter Hundevad (1620-1684), datter af kapellan Jens Sørensen Hundevad og Catrine Hansdatter, Kolding. [20] [21]

Student 1625 fra Helmstedt. Blev 1634 rektor ved Kolding Latinskole og fra 1636 residerende kapellan ved Ribe Domkirke og præst i Seem.

Muligvis 1650 også herredsprovst for Frøs-Kalvslund Herreder.

Epitafium. Havde 8 børn. [22]

1659 Jørgen Lauridsen Fog (1631-1710)[redigér]

Søn af provst Laurits Nielsen Fog og Inger Rasmusdatter, Feldballe-Nørager pastorat. [24] [25] [26] [27] [28]

Fungere vistnok som provst for Frøs-Kalvslund Herredsprovsti.

1710 Laurits Jørgensen Fog[redigér]

Vistnok fra 1692 sammen med faderen.

1747 Peder Caspersen Müller[redigér]

1764 David Rasmussen Fog[redigér]

1788 Mathias Jørgsensen Carstensen[redigér]

1791 Hans Peter Tostrup[redigér]

1806 Nikolaj Satterup (1761-1825)[redigér]

Gift med Kirstine Ulrikke Sørensen (ca. 1769-ca. 1833). [29] [30] [31] [32]

Fra 1795 residerende kapellan og fra 1806 præst ved kirken, samtidig fra 1795 præst i Seem Kirke.

Blev 1824 præst til Varde. [33]

1825 Christian Erik de Thurah[redigér]

1848 Gomme Frederik August Graae[redigér]

1851 Wilhelm Carl Schousboe[redigér]

1859 Frederik Olaus Moe[redigér]

1884 Uffe Birkedal (1852-1931)[redigér]

Søn af Schøller Parelius Vilhelm Birkedal og Emilie Christine Meyer. Faderen var præst i Sønder Omme-Hoven og senere valgmenighedspræst i Ryslinge. Farfaderen var højskoleforstander Thomas Birkedal, Ryslinge Højskole. [34] [35] [36]

Gift 1878 med Louise Amalie Nyegaard (1852-), datter af sognepræst Conrad Sophus Nyegaard og Caroline Margrethe Schiødte, BlidstrupSydmors.

Var fra 1879 præst i Brande.

Entlediges for tunghørighed og blev 1894 højskoleforstander i Rønde, 1896 i Nørre Ørslev, 1897 foredragsholder og skribent mm.

1895 Hans Simon Hansen (1863-1937)[redigér]

1916 Emil Kristian Thyssen (1857-1938)[redigér]

Søn af mølleejer Hans Peter Thyssen og Mathilde Rosine Pontoppidan, Nordby (Fanø). [37]

Gift 1889 med Valborg Schjørring (1865-1898). Som enkemand gift 1900 med Anna Catharina Andersen, Ørslev. [38]

Sognepræst i Sdr. Omme og Hoven, senere i Ølgod og Strellev og provst for Vester og Øster Horne Herred.

Efter genforeningen præst i Sønderborg og senere i Ulkebøl og provst for Als Sønder Herred.

1921 Frederik Tønnesen (1875-1933)[redigér]

Gift med lærer Anna Caroline Marie Bolette Jørgensen (1875-1951).

Student fra Ålborg Katedralskole, sognepræst i Saltum og provst i Tårup. [39]

  • Sara Elisabeth Frederikke Tønnesen (1911-1999), g. 1944 med læge Peder Georg Helms. Student fra Ribe Katedralskole og oprindelig uddannet cand. mag. i latin og græsk. Tog sig af forældreløse børn fra Ammasalik og var læge i Horsens. [40]

1929 Emil Clausen[redigér]

1932 Niels Peter Nielsen (1882-1964)[redigér]

Søn af murermester Rasmus Nielsen og Anne Marie Poulsen, Odense. [41] [42]

Gift 1909 med Bertha Nielsen (1884-1926), datter af kordegn Axel Nielsen, Odense. Som enkemand gift 1929 med Thora V. C. Clemmensen, datter af konsul og skibsmægler Jacob Clemmensen.

Var første danske præst i Ravsted-Bedsted efter genforeningen. Tilknyttet indremission.

1952 Jens Daniel Bitsch-Larsen (1913-)[redigér]

Søn af sognepræst Kristian Larsen og organist Ane Birgitte Bitsch, Vinding ved Vejle. [43]

Præst 1984-1985 i Vilslev-Hunderup.

1983 Jens-Anders Overgaard Djernes (1955-)[redigér]

Senere sognepræst i Nibe-Vokslev, fra 1999 provst for Støvring Provsti og efter reformen 2007 provst for Ålborg Vestre Provsti.

1990 Jørgen Lønborg Bork Hansen[redigér]