UC 21 Engelske Kanal sep. 1917

Skift til: navigering, søgning

Den tyske minelægger-ubåd UC 21 var på 11 fjendefarter under 1. verdenskrig tilknyttet Flandern-flotillen, hvor den sænkede 98 skibe, heraf omkring 90 af kaptajn Reinhold Saltzwedel og deraf 4 danske.

Ubåden forsvandt sporløst med kaptajn Werner von Zerboni di Sposetti og hans besætning, efter den 13. september 1917 var sejlet fra Zeebrugge på en minelægnings-aktion ved Belle Île og Groix ud for Bretagnes sydkyst og man sidst hørte fra den 16. september.

Senest 2013 skal vraget af ubåden være fundet af englænderen Mark Dunkley på højst 15 meter dybt vand i nærheden af Suffolk. Det forlyder også, at ubåden 27. september 1917 skal være sænket nordøst for Kents nordøstspids North Foreland af netminer.

Saltzwedel var efterfølgende kaptajn på UB 81, som 2. december 1917 sejlede på en sømine i den Engelske Kanal sydøst for Isle of Wight og han var ikke blandt de 6 overlevende, som evakueredes gennem et torpedorør inden ubåden endelig sank.

Danske skibe sænket af UC 21[redigér]

5. dec. 1916 Nexos[redigér]

J. Lauritzen-dampskibet Nexos med kaptajn Jensen lastede frugt og stykgods på den spanske middelhavskyst i Barcelona, Tarragona og Cartagena, hvorfra der 28. november 1916 afsejledes mod London.

Skibet befandt sig på grænsen mellem Biscayen og det Keltiske Hav vest for Bretagne 26 sømil sydvest for Ar Men-fyrtårnet (eller for Ouessant-øen), da det 5. december ved 8-tiden standsedes af den tyske ubåd UC 21 med kaptajn Reinhold Saltzwedel, som forlangte skibspapirerne bragt ombord til eftersyn. Da dette var sket, fik besætningen ordre til straks at forlade skibet og gå om bord i det nærved værende dampskib Alphard af Rotterdam.

Omtrent 15 minutter senere hørtes flere eksplosioner, og kl. 9.30 sank skibet.

Besætningen landsattes senere i Falmouth i Cornwall.

24. jan. 1917 Vega[redigér]

Marstal-skonnertbriggen Vega med skipper L. Olsen afsejlede 17. januar 1917 fra Liverpool lastet med 300 tons tjære bestemt for Saint-Nazaire i Vestfrankrig.

Skibet befandt sig i Biscayen 25 sømil syd for Belle Île syd for Bretagne, da det 24. januar 1917 kl. 10 standsedes af den tyske ubåd UC 21 med kaptajn Reinhold Saltzwedel, som forlangte oplysninger om skibets papirer mm. Da disse var blevet forevist, fik besætningen ordre til at forlade skibet i løbet af 10 minutter og da fristen var udløbet, blev skibet sænket ved eksplosion af bomber, som af ubådsbesætningen var blevet anbragt ombord.

De 8 personer i redningsbåden kunne pga. vejrforholdene ikke nå ind til Belle Île, men sejlede videre natten over og blev først næste eftermiddag optaget af et fransk lodsfartøj, som landsatte dem vistnok i Saint-Palais noget længere sydpå.

Der afholdtes 30. januar søforklaring i Nantes og 8. februar søforhør i København, også for dampskibet Dan, som senere samme dag sænkedes af samme ubåd.

24. jan. 1917 Dan[redigér]

Dampskibet Dan med kaptajn Th. Harke-Petersen afsejlede 29. december 1916 fra Sfax i Tunesien lastet med 2.892 tons fosfat bestemt for Nantes i Vestfrankrig.

Skibet befandt sig i Biscayen 17 sømil sydvest for Belle Île syd for Bretagne, da det 24. januar 1917 kl. 13.45 standsedes af den tyske ubåd UC 21 med kaptajn Reinhold Saltzwedel, som ved signal forlangte skibspapirerne forevist. Da dette var sket, fik besætningen ordre til at forlade skibet, og efter at folk fra ubåden havde anbragt bomber ombord i skibet og bortført forskellige sager derfra, hørtes omtrent kl. 14.30 flere eksplosioner, hvorefter skibet begyndte at synke.

Den 21 mand skibsbesætning opholdt sig i 3 både tæt ved skibet indtil det ved mørkets frembrud var synkefærdigt, hvorefter kursen sattes mod land under tiltagende vind og sø, mens nødsignal af og til afgaves. Kl. 20 optoges besætningen af det franske patruljefartøj Sauterelle, som den følgende dag landsatte dem i Saint-Nazaire.

Der afholdtes 8. februar søforhør i København.

7. juni 1917 Hafnia[redigér]

Dampskibet Hafnia afsejlede 1. juni 1917 i konvoj fra Birkenhead ved Liverpool lastet med 1.750 tons kul bestemt for Gibraltar.

I Biscayen sydvest for Cordouan-fyrtårnet ved indsejlingen til Bordeaux blev skibet 7. juni 1917 kl. 19.45 torpederet af den tyske ubåd UC 21 med kaptajn Reinhold Saltzwedel, ved hvilken eksplosion skibet straks efter begyndte at synke.

Den 19 mand besætning, heriblandt kaptajn R. Nielsen, bjærgede sig i redningsbådene og optoges kort efter af et fransk patruljeskib, som den næste dag landsatte dem i Bayonne tæt ved Pyrenæerne.

Der afholdtes 16. juni søforklaring i Bordeaux og en måned senere søforhør i København.