UC 33 Skt. Georges Kanal 26. sep. 1917

Skift til: navigering, søgning

26. sep. 1917 Skt. Georges Kanal[redigér]

Færøsk frimærke fra 2014 til minde om ubådskrigen

Den tyske minelægningsubåd UC 33 sænkede i ubådskrigen under 1. verdenskrig med kaptajnerne Schelle og Arnold henholdsvis 34 og 2 skibe, tilsammen 36 på 7 fjendefarter, hvor skibene holdtes an og sprængstof bragtes til eksplosion ombord.

Martin Schelle havde i dagene 23.-25. maj 1917 frit slag til at sænke 13 skibe vest og syd for Færøerne, heraf 10 fiskefartøjer, hvoraf 8 var færøske og 2 britiske, foruden et dansk og 2 norske fragtskibe. Han overtog i stedet UB 65, men omkom under uopklarede omstændigheder sammen med hele sin besætning, da ubåden sank i det Keltiske Hav nord for Cornwall tæt ved Padstow, vistnok 14. juli 1918. Vraget identificeredes i 2004.

Alfred Arnold var i godt et par måneder kaptajn på UC 33, indtil den ved påsejling 26. september 1917 sænkedes i Skt. Georges Kanalen mellem det Irske og Keltiske Hav af det britiske Q-skib PC-61 med kaptajn Worsley. Den eneste overlevende ud af den 28 mand besætning var Arnold selv.

Færøske og danske skibe sænket af UC 33[redigér]

I det udsædvanligt gode vejr sidst i maj 1917 nåede alle de forliste færøske og danske søfolk levende tilbage i havn på Færøerne.

23. maj 1917 Else[redigér]

En engelsk-bygget slup af eg kaldtes først Elzebeth and Susan, iden den senest 1909 kom til Suðuroy, hvor den omdøbtes Else og ejedes af N.J. Mortensen fra Tvøroyri.

Under ledelse af skipper C. Sivertsen afsejlede skibet 17. maj 1917 fra Trongisvágur og det lå under fiskeri på Færø-Banke sydvest for Suðuroy i stille vejr den 23. maj kl. 8.30, da den tyske ubåd UC 33 sås og kort efter begyndte at beskyde fartøjet, samtidig med der der blev vinket og gjort tegn til, at besætningen skulle ro over til ubåden med skibspapirerne. Da disse var forevist, blev der sendt folk over til skibet, som blev stukket i brand og sænket.

Den 15 mand besætning nåede næste dags eftermiddag ind til SkopunSandoy. Der var 25. maj søforhør i Thorshavn. Skib med ladning 27 tons fisk og salt var forsikret i det lokale fiskeriforsikringsselskab, men begge dele underforsikret i forhold til den reelle værdi.

23. maj 1917 Margrethe[redigér]

Den sydengelsk-byggede smakke af eg Inflexible kom senest 1913 til ViðareiðiViðoy (Norðoyar), hvor den kaldtes Margrethe og ejedes af Jákup H. Isaksen, som da selv var dens skipper.

Under ledelse af skipper Jóan P. Joensen lå skibet den 23. maj 1917 kl. 9.30 under fiskeri på Færø-Banke sydvest for Suðuroy i diset stille vejr, da den tyske ubåd UC 33 sås og kort efter gav ordre til at sende en båd ombord. Da dette var sket, blev der anbragt bomber i skibet, som derpå blev sænket.

Den 15 mand besætning roede mod land og indkom efter 10 timers forløb til Sørvágur på øen Vágar.

Der var 14. juni søforhør i TrongisvágurSuðuroy. Skibet var forsikret for 9.000 kr.

23. maj 1917 Britannia[redigér]

Den 1½-mastede ketch (også benævnt som 2-mastet slup) Britannia indkøbtes 1905 fra Grimsby af Mortensen-familiens aktieselskab i Trongisvágur og nabobyen TvøroyriSuðuroy.

Under ledelse af skipper J.C. Mortensen afsejlede skibet 10. maj 1917 fra Trongisvágur og det drev 23. maj kl. 11.30 fiskeri på Færø-Banke sydvest for Suðuroy‎ i sydsydvestlig jævn brise, da den tyske ubåd UC 33 observeredes og kort efter afgav skud mod fartøjet. Besætningen roede hurtigst muligt hen til ubåden, som derpå sendte folk ombord i fartøjet, der sænkedes og kort efter forsvandt ubåden.

Den 11 mand besætning optoges af et andet færøsk fiskefartøj, som i løbet af natten landsatte dem på Suðuroy.

Der var 7. juni søforhør i Trongisvágur. Skibet var delvis forsikret i det lokale fiskeriforsikringsselskab, men lasten på 20 tons fisk og salt mm. til værdi af 9.000 kr. var uforsikret.

23. maj 1917 Beinir[redigér]

Den engelske smakke Orion bygget af eg kom 1905 til Thorshavn og omdøbtes i 1908 Beinir, som 1915 overtoges af Sámal P. Petersen fra Fuglafjørður, men beholdte sit havnekendingsnummer i Thorshavn.

Under ledelse af skipper S. Thomsen fra NorðragøtaEysturoy afsejlede skibet 9. maj 1917 fra Fuglafjørður til fiskeri syd for Suðuroy‎. Skibet lettede 23. maj fra fiskepladsen på Færø-Banke sydvest for Suðuroy‎, men kort efter observeredes den tyske ubåd UC 33, som forlangte skibspapirerne forevist og gav ordre til at forlade skibet. Da dette var sket blev det kl. 14.30 sænket ved eksplosion af bomber.

Den 13 mand besætning indkom dagen efter til SkopunSandoy‎. Der var 1. juni søforhør i Thorshavn. Skibet var delvis forsikret, men ladningen 8 tons fisk og salt til værdi af 10.000 kr. vistnok ikke.

23. maj 1917 Streymoy[redigér]

Den engelsk-byggede sildebåd eller slup Pollie var fra 1901 ejet af forskellige aktieselskaber i Thorshavn og omdøbtes Streymoy. I 1916 var den ved Newfoundland, men selvom fangsten var god, gik der 40 år inden et færø-skib igen fiskede der.

Under ledelse af skipper J. Jensen afsejlede skibet 15. maj 1917 fra Thorshavnfiskeri og det lå under fiskeri på Færø-Banke 23. maj kl. 11.45 i diset vejr, da den tyske ubåd UC 33 sås og kort efter gav ordre til at sende skibets båd til borde. Båden benyttedes til at bringe eksplosions-bomber ombord i skibet, som derpå blev sænket.

Den 11 mand besætning indkom den følgende dag til øen Vágar og der var 26. maj søforhør i Thorshavn. Skibet var delvis forsikret, men ladningen af fisk og salt til en værdi af 4.700 kr. vistnok ikke.

24. maj 1917 Traveller[redigér]

Grimsby-smakken Traveller var bygget af eg og indkøbtes i oktober 1903 af Dahl-familien i VágurSuðuroy‎.

Under ledelse af skipper S. Jacobsen afsejlede skibet 11. maj 1917 fra Vágur og det lå 24. maj kl. 1.30 under fiskeri på Færø-Banke i en sydøstlig jævn brise, da den tyske ubåd UC 33 observeredes og kort efter forlangte skibsbåden roet over til sig. Da dette var sket blev den benyttet til at anbringe eksplosionsbomber i skibet, som så kort efter blev sænket.

Den 13 mand besætning roede mod land og indkom om eftermiddagen til Suðuroy‎.

Der var 2. juni søforhør i Trongisvágur. Skibet var forsikret i det lokale fiskeriforsikringsselskab, men ladningen af 30 tons fisk og salt til værdi af 9.500 kr. var uforsikret.

24. maj 1917 Brestir[redigér]

Den 2-mastede engelske smakke Prosperous var bygget af eg og teak og senest 1911 indkøbt til Thorshavn, hvor den omdøbtes Brestir. Den var i 1917 ejet af J.P. Evensen & Søn i Thorshavn.

Under ledelse af skipper A. Hansen afsejlede skibet 20. maj 1917 fra Toftir på sydenden af Eysturoy og det lå 24. maj kl. 2.15 under fiskeri på Færø-Banke sydvest for Suðuroy‎, da den tyske ubåd UC 33 sås og hvorfra det kort efter blev forlangt, at skibspapirerne skulle forevises. Da dette var sket, blev der givet ordre til, at skibet skulle forlades i løbet af 10 minutter. Til den opgivne tid, blev der fra ubåden anbragt bomber i skibet, som derpå kort efter at en stærk eksplosion var sket, hurtigt sank.

Den 12 mand besætning indkom den følgende dag i robåd til TrongisvágurSuðuroy‎, hvor der i Nes 12. juni afsluttedes søforhør. Skibet var delvis forsikret, men ladningen af 30 tons fisk og salt til værdi af 9.000 kr. var vistnok ikke.

24. maj 1917 A.H. Friis[redigér]

Marstal-topsejlsskonnerten A.H. Friis med skipper H.L. Hansen afsejlede 10. maj 1917 fra Setúbal ved Lissabon lastet med 192 tons salt bestemt for TrongisvágurSuðuroy og befandt sig 24. maj ved 11-tiden 65 km syd for Suðuroy, da den standsedes af den tyske ubåd UC 33 med kaptajn Schelle, som gav ordre til at skibet skulle forlades. Kort efter at dette var sket, blev det sænket ved eksplosion af bomber.

Den 5 mand besætning roede i jollen mod Suðuroy, hvor de næste dag indkom til Trongisvágur. Den efterfølgende dag var der søforhør i Thorshavn.

24. maj 1917 Isabella Innes[redigér]

Dæksbåden eller sildebåden Isabella Innes var bygget i Skotland af eg og fyr og senest 1907 indkøbt til VágurSuðuroy.

Under ledelse af skipper P. Petersen afsejlede skibet 23. maj 1917 fra PorkeriSuðuroy til fiskeri ved Færøerne. Da det 24. maj kl. 18 befandt sig syd for Sumbiarsteinur/Munken syd for Suðuroy i tåget vejr sås den tyske ubåd UC 33, som prajede, at besætningen skulle gå i skibsbåden. Denne blev roet ombord til ubåden, som derpå sendte folk med sprængstoffer ombord i skibet, som derefter sænkedes.

Den 8 mand besætning indkom samme aften til Sumba på sydspidsen af Suðuroy. Der var 30. maj søforhør i Trongisvágur. Skibet var stærk underforsikret for 2.000 kr. i det lokale fiskeriforsikringsselskab og ladningen på 12 tons fisk og salt var uforsikret.