Gerda 1916 Biscayen

Skift til: navigering, søgning

19. dec. 1916 Gerda[redigér]

D/S Vesterhavet-dampskibet Gerda afsejlede 10. december 1916 fra Sevilla i Andalusien lastet med 900 tons frugt og vin bestemt for London, men blev i Biscayen 16. december kl. 10.15 standset af den tyske ubåd U 46 med kaptajn Alfred Saalwächter. Da skibskaptajn N. Iversen kom ombord i ubåden med papirerne tilbageholdtes han som gidsel, hvorefter 7 mand fra ubådsbesætningen gik om bord i dampskibet og overtog navigeringen.

Kort efter standsede ubåden også det danske skib Chassie Mærsk, hvis 19 mand besætning senere roede over og optoges, hvorefter skibet sænkedes. Næste dag sænkede ubåden også det engelske dampskib Bayhall, hvis besætning ligeledes optoges i fangeskibet.

De tilsammen 62 tilfangetagne inkl. kaptajn Iversen beordredes pga. mangel på drikkevand den 19. december i 2 både, som frigaves nær Kap Finisterre i Coruña-provinsen i spanske Galicien, hvortil de kort efter indkom.

Fangeskibet Gerda blev samme dag sejlet til søs og sænket.

Der afholdtes 25. januar 1917 søforhør i København.

U 46

Den tyske ubåd U 46 var på 11 fjendefarter under 1. verdenskrig tilknyttet III. flotille, hvor den sænkede 52 skibe, heraf 43 af kaptajn Leo Hillebrand og 9 af kaptajn Alfred Saalwächter.

Saalwächter sænkede 2 danske skibe med denne ubåd og 3 med U 94. Han avancerede i mellemkrigstiden til generaladmiral og var ved 2. verdenskrigs begyndelse leder af ubådsflåden i Wilhelmshaven, men stoppede ved marinen i 1942. Alligevel blev han efter krigens slutning i 1945 fængslet af sovjetiske tropper i Berlin og henrettet samme år.

U 46 blev efter 1. verdenskrigs afslutning udleveret til Japan og var aktiv i den kejserlige japanske flåde under navnet O 2 fra 1920 indtil den i april 1921 i marinehavnen i Kure ved Hiroshima blev delvis adskilt. Vraget blev dog i Yokosuka ved Tokyo genindrettet som testfartøj for redning af ubåde, men kom på en tilbageførselstur mod Kure den 21. april 1925 ud for en storm og måtte opgives.

Den 5. august 1927 opdagede et amerikansk handelsskib det flydende ubådsvrag af vest for Hawaii-hovedøen Oahu, hvorefter det endelig sænkedes på en ukendt position.