Providentia 1830 Lild

Skift til: navigering, søgning

11. dec. 1830 Providentia

Det 3-mastede norske skib Providentia ejedes fra 1801 af grosserer Didrich von Cappelen i Skien indtil hans død i 1828 og i hele perioden var skipperen Johan Plesner.

Skibet forliste muligvis i juli 1829, men er temmelig sikkert alligevel identisk med det sønderknuste vrag, som natten mellem 12. og 13. december 1830 inddrev på Lild og Hjardemål strand på en 10 km lang strækning.

Blandt de på stranden opkastede døde sømænd fandtes ifølge Hjardemål kirkebog 11. december på Madsbøl strand ved Hjardemål Klit liget af en velklædt midaldrende mandsperson i hvis strømper var indsyet initialerne 'J.P.'

På stranden opskylledes en skibsjournal ført af skipper Johan Plesner på vej fra Falmouth i Cornwall til hjemstedet Skien med skibet Providentia.

Den 19. januar 1831 ankom en rejsende fra Norge og foreviste et bevis med krav om opgravning af liget, og det viste sig også, at han kendte den afdøde. Der opstilledes på kirkegården et stort mindesmærke over den kække og retskafne 64-årige sømand, der efterlod sig enke og 11 børn.

Det forliste skib var tilsynelandende i ballast, men kan også have indeholdt salt, som i så fald var bortskyllet.

Hjardemål kirkebog & avisartikler