Forskel mellem versioner af "Singelgård, Kalvslund"

Skift til: navigering, søgning
m (1690 Lavrids Mortensen (1663-1726))
m (Kalvslund i gammel tid)
 
Linje 3: Linje 3:
  
 
== [[Kalvslund i gammel tid]] ==
 
== [[Kalvslund i gammel tid]] ==
Det er uklart om de 2 parter fæstegårde, som samledes 1778, efter de sammen med en 3. part udgjorte en hel gård, lå samme sted.
+
Det er uklart om de 2 parter fæstegårde, som samledes 1778, efter de sammen med en 3. part udgjorde en hel gård, lå samme sted.
  
 
Af den oprindelige gård nedbrændte de 2 parter til grunden 2. søndag efter påske 1708, nemlig [[Laurs Mortensen]]s ½ part og den ¼ part, som var forløber for [[Kalvslund Kro]].
 
Af den oprindelige gård nedbrændte de 2 parter til grunden 2. søndag efter påske 1708, nemlig [[Laurs Mortensen]]s ½ part og den ¼ part, som var forløber for [[Kalvslund Kro]].
Linje 10: Linje 10:
 
<table width=100%><tr valign=top>
 
<table width=100%><tr valign=top>
 
<td width=>
 
<td width=>
 +
 
== ¼ part gård på 1½ otting ==
 
== ¼ part gård på 1½ otting ==
 
[[Christen Madsen]]s gårdspart brændte tilsyneladende ikke 1708.
 
[[Christen Madsen]]s gårdspart brændte tilsyneladende ikke 1708.

Nuværende version fra 14. aug 2019, 16:57

Sørendalsvej 26. [1]

Kalvslund i gammel tid[redigér]

Det er uklart om de 2 parter fæstegårde, som samledes 1778, efter de sammen med en 3. part udgjorde en hel gård, lå samme sted.

Af den oprindelige gård nedbrændte de 2 parter til grunden 2. søndag efter påske 1708, nemlig Laurs Mortensens ½ part og den ¼ part, som var forløber for Kalvslund Kro. Singelgård lå muligvis oprindelig i toften ved Annexgård, hvorfor ½ parten kan være genopbygget på den nuværende plads og Christen Madsens ¼ part senere nedlagt, men det kan også være gårdene lå hvor de altid har lagt, den nuværende.

¼ part gård på 1½ otting[redigér]

Christen Madsens gårdspart brændte tilsyneladende ikke 1708.

1677 Nis Bertelsen (-1708)[redigér]

Familieforhold. Gift som enkemand med Dorthe Hansdatter, kaldet Dorthe Niskone, se nedenfor.

1706 Christen Madsen (-1719)[redigér]

Skulle dec. 1706 fæste Nis Bertelsens ¼ gård for 1 rd. 24 sk.

Ifølge registeret 1708 havde Christen Madsen overtaget Nis Bertelsens ¼ gård på 1½ otting, ¼ plov, med 8 fag beboelseshus og lade, men havde endnu ikke fæstet. Der var gæld til bl. a. Niels Lund i Hjortvad.

Død kort før kirkebogens start og vistnok gift med Karen Christens kone (1672-1752), hans hustru nævntes i hvert fald i kirkens kommunikantliste indtil 1729.

1721 Nis Hansen (1682-1724)[redigér]

Fra Plovstrup.

Død efter alene at have været syg i 24 timer.

1724 Peder Jacobsen[redigér]

Fra Vimtrup og boede i Vimtrup.

Indgik 9. juni 1730 en lejekontrakt med Laurits Petersen om det jord, hvor svigermoderens hus stod på, og solgte hus og jord, hvorom der opstod uenighed 1735.

1728 Lauritz Pedersen Skredder[redigér]

Laurs Skrædder. Nævnt i Kalvslund fra 1728. Gift med Mette (1684-1749). Deres familieforhold ukendte. [2]

Gården var på auktion 22. maj 1750, fordringshaverne nævntes 20. nov. 1750 og 9. juli 1751 afsagdes prioritetsdom om fordeling mellem kreditorerne.

Opholdt sig 1751 i Abildskær og måske 1761 i Barslund.

1750 Niels Lauridsen (1715-1792)[redigér]

Gift 1742 med Maria Mikelsdatter, datter af Mikel Hansen Smid (Horning) i Hjortvad. [3]

½ part gård på 3 otting[redigér]

Laurs Mortensens og Jens Jensens gårdsparter brændte 1708 og genopbyggedes muligvis ikke samme sted.

1690 Lavrids Mortensen (1663-1726)[redigér]

Også skrevet Laurs. Gift med Maren Thomasdatter (1659-1726), datter af forgængerne Thomas Eschelsen og Mette Luc eller Mette Tomeskone, hvis ½ gård han fæstede 1690. [4]

Ifølge registeret 1708 var ½ gården på 3 otting, ½ plov, fæste, og afbrændt marts 1708 sammen med Jens Jensens ¼ gård, men var ved at blive genopbygget. Der var gæld fra Jens Jacobsens tid.

Nævnt mange gange som ottemand mm.

  • Thomas Lauritzen (1698-1763), ugift og boede vist på gården
  • Maren Lauridsdatter, g. 1721 med Hans Jørgensen

1726 Hans Jørgensen (1686-1749)[redigér]

Søn af Jørgen Jørgensen, Kirkegård, Kalvslund. [5]

Nævnt 1728-1748 mange gange som ottemand. I 1735 og 1742 stævnet for retten af Nicolaj Johan RafnSkærbæk Mølle, for møllesvig og mølleforgåelse og måtte betale straf.

1749 Maren Lauridsdatter (-1755)[redigér]

Enken. [6]

  • Jørgen Hansen (1723-), nævnt 1763 som blødsindig
  • Maren Hansdatter (1726-), g. 1752 med Hans Johansen (1709-1758), som enke tjente hun 1763 i Fole, hvor han var fra
  • Laurs Hansen

1755 Laurs Hansen (1732-1811)[redigér]

Kaldtes også Lars, Laurids, Laust og Laurtz. Gift 1756 med Anne Jacobsdatter (1730-1801), datter af Jacob Hansen i Kalvslund. [7]

Overtog 1755 vistnok ½ gården efter moderen, som havde været bagud med landgilde.

1778 Samling af ½ og ¼ part fæstegårdene[redigér]

Peder Nielsen overtog 1776 svigerfaderens ½ part fæstegård og 1778 faderens ¼ part fæstegård, hvorved de tidligere samhørende parter samledes til en ¾ fæstegård.

1776 Peder Nielsen (1752-1835)[redigér]

Gift 1775 med Maren Lauridsdatter som døde allerede 1776, 18 år gammel; deres dødfødte barn blev begravet 4. søndag efter fasten og Maren ugen efter. Som enkemand gift 1776 med Dorthe Tøgersdatter (1752-1787), datter af Tøger Madsen Degn, Elmegård. Blev enkemand i alt 4 gange. [8]

Overtog 1778 også sin fars ¼ fæstegård og havde så ¾ part fæstegård.

Skyldte 1795 i kirketiende 100 rd.

Havde været lærer i Obbekær-Fole og blev som følge af skolelærerstriden 1814 i Kalvslund Byskole, vistnok idømt fængselsstraf.

1809 Maren Pedersdatter (1782-1816) og kæresten Jens Hansen (1779-1867)[redigér]

Jens var søn af Hans Jensen, Skovagergård og halvbror til Jørgen Hansen sammesteds. [9]

Han erklæredes ved sessionen 1801 udygtig til soldat, pga. krumme fingre på begge hænder, men blev 1805 stykknægt og var endnu ved arméen indtil 1809, da han blev fritaget for videre krigstjeneste.

Fæstede 1809 hendes fars ½ og ¼ part fæstegårde for tilsammen 2 rd. 24 sk. Efter protest af 30. sep. 1810 og efterfølgende forlig, blev fæstebrevene aldrig producerede, og Maren blev i stedet gift med Hans Tøgersen.

Jens blev istedet gift med en pige fra Mejlby, og blev gårdmand der, men han døde i Hjortvad.

1811 Hans Tøgersen (1780-1864)[redigér]

Søn af Tøger Nissen og Ise Conradsdatter, Hygum. [10]

Maren Pedersdatter blev i stedet gift 1811 med Hans Tøgesen, som fæstede hendes ½ og ¼ part fæstegårde.

Arveskifte 1818 efter Marens død og som enkemand gift 1818 med hendes kusine Else Marie Hansdatter (1795-1887), datter af Hans Andersen Hansen, Brunsgård

Med tilsikringsakter af 1853 og betaling af en afløsningssum ophævedes den på ½ og ¼ fæstegårdene påhvilende fæstekvalitet, så de ved salg og arv blev fri for indskrænkninger, ligesom anden selvejerbondejord.

Til aftægtsbeboelse skulle 1855 bygges et nyt hus af grundmur, 4 fag lang og 12 alen vidt.

1865 Kalvslund Ejerlav #20a[redigér]

I 1865 overført fra Kalvslund Herred til Ribe Herred som matr. 20.

Brandforsikring 1867 og 1874:

  • 11 fag stuehus indrettet til beboelse
  • 17 fag nør længe, hvoraf 12 fag er indrettet til stald, de 5 fag til lade, samt 2 gavle, på ny opført 1874 med 17 fag indrettet til stald og lade
  • 12 fag vester længe til kornlade, lo og hølade, i 1874 tilbygget med 1 fag ved nør ende, til lade
  • 4 fag syd længe til vognport og svinesti opført 1873

1855 Hans Hansen (1825-1892)[redigér]

Gift 1866 med Mette Kirstine Jensen (1842-1918), datter af gårdmand Jens Nielsen og Mette Kirstine Thomasdatter, Lundtoft ved Føvling. [11]

Købte 1855 faderens ¾ ejendomsgård for 800 rd.

Solgte 1861 et areal på 19 td. land til møllebygger Jens Andersen Aahøirup til oprettelse af et ejendomskådnersted (Koldingvej 42).

Ifølge aftægtskontrakten 1892 skulle, når forlanges, bygges et grundmuret aftægtshus på 5 fag, 12 alen vid og 4 alen høj i nærheden af gården.

1892 Hans Thøgersen Hansen (1873-1901)[redigér]

Gift 1894 med Johanne Pedersen (1874-1949), datter af Carl Pedersen, Ågård, Ravning. [12]

Overtog 1892 sin fædrene gård matr. № 20, 21b og 22c med 4-0-3-1½ hartkorn og englodderne matr. № 6l og 41b i Fæsted.

Var 1893 soldat i København.

Mageskiftede 1897 med Villebøl Krogård.

1897 Niels Brodersen (1857-1921)[redigér]

Søn af møller Niels Oksen Brodersen, Råhede Mølle. [13]

Købte 1884 Villebøl Krogård og forpagtede 1888 desuden gården matrikel 5, men mageskiftede 1897 med gården her.

1921 Ane Brodersen, f. Lassen (1860-1940)[redigér]

Datter af gårdejer Anders Lassen og Anne Marie Clausen, Sønder Farup. [14]

Enken skiftede 1928.

1934 Aage Brodersen (1889-1977)[redigér]

Fik 1903 hjemstedsbevis til Kalvslund Kommune. [15]

Gift 1930 med Elly Frida Giørtz Jensen (1911-1954), datter af stationsforstander Carl Aage Ernst Jensen, Rødekro Station.

1959 Niels Peder Gørtz Brodersen (1936-2011)[redigér]

1994 Karl-Aage Brodersen[redigér]