Sita 1940 Østlige Nordsø

Skift til: navigering, søgning

aug./sep. 1940 Sita

E.173 Sita var en fiskekutter, som et par på var hjemmehørende i Ålborg under navnet A.237 Østkysten, inden den 1921 indkøbtes af N.C.C. Enevoldsen i Esbjerg og 1936 videresolgtes til Jens Rosenbæk, sammesteds.

Under ledelse af fiskeskipper Edvin J. Jørgensen befandt kutteren sig på en fiskeplads ca. 50 sømil vestnordvest af Grådyb fyrskib, da den enten 23. eller 29. august 1940 ved 16.30-tiden sås drivende i sydlig retning, antagelig med ankeret ude, hvorefter den borteblev og forsvandt.

Den 8. september 1940 fandtes et vragstykke fra kutteren på Søren Jessens Sand og den 16. september drev skipperens lig i land på Holmsland Klit.

Der var 23. september 1940 søforhør i Esbjerg, hvor det antoges, at kutteren var forlist og den 3 mand besætning omkommet, ligesom det ikke kunne udelukkes, at forliset skyldtes krigsbegivenheder, med andre ord en sømine.