Forskel mellem versioner af "Villebøl 1861 Niels Jensen matr. № 1 gård"

Skift til: navigering, søgning
(Oprettede siden med "==== <center>Skøde</center> ==== Underskrevne Peder Christensen i Villebøl, der ifølge testamente, der tinglæses samtidig hermed som adkomst for...")
 
 
Linje 21: Linje 21:
 
[[kategori:Skøde]]
 
[[kategori:Skøde]]
 
[[kategori:Aftægt]]
 
[[kategori:Aftægt]]
 +
[[Kategori:Matrikel 1b, Villebøl]]

Nuværende version fra 11. okt 2019, 16:11

Skøde
[redigér]

Underskrevne Peder Christensen i Villebøl, der ifølge testamente, der tinglæses samtidig hermed som adkomst for mig på min broder Mads Christensens gård, skøder, overdrager og afhænder herved bemeldte gård af gl. hartkorn 1 td. 3 skp. 1 fjk. 1 alb. nyt matr. № 1 i Villebøl 1 td. 1 skp. 1 fjk. 2 ¼ alb. med bygninger til Niels Jensen af Kalvslund.

Da købesummen 1300 rd. er berigtiget, dels kontant, dels ved at køberen overtager pantegælden 480 rd. ifølge obligation fra Mads Christensen til Hans Peter Jørgensen og Jacob Peter Jørgensen i Kamtrup, samt da køberen endvidere overtager at tilsvare efterstående aftægt til sælgeren, der for 5 år er ansat til 150 rd., og han samtidig udreder og og overtager alle skatter, afgifter og byrder, samt præstationer, såvel offentlige som kommunale, så skal ejendommen herefter tilhøre køberen med alle de rettigheder og byrder, hvormed den tilhører mig.

Den omtalte aftægt, der skal svares af køberen til sælgeren, så længe han lever er følgende:

Uden vederlag erholder sælgeren P. Christensen af gårdens tilliggende til fri brug og afbenyttelse 1 jordstykke, der i areal udgør ca. 1 td. land, som i vidners overværelse er afdelt fra gårdens mark og grænserne betegnede med tydelige skel. Dette jordstykke er køberen pligtig til at dyrke og bearbejde forsvarlig i enhver henseende efter sælgerens nærmere anvisning. Når sælgeren er død bortfalder brugsretten, og de bygninger, som findes på jordstykket, skal efter hans død uopholdelig nedbrydes og bortføres og grunden omhyggelig ryddes af hans arvinger. Årlig leverer køberen sælgeren hans livstid i sunde og gode varer 2 td. rug og 2 td. boghvede, hvilken præstation erlæggessælgerens bopæl med halvdelen 1. maj og halvdelen 1. nov., første gang 1. nov. d. år.

Denne aftægtsforpligtelse prioriteres i den herved solgte ejendom med panteret efter de 480 rd. gæld, som køberen overtager.

Således udstedes dette skøde i Ribe den 5. august 1861.

Peder Christensen Niels Jensen
Til vitterlighed Ph. Stürup Knud Poulsen