Forskel mellem versioner af "Villebøl 1868 Jens Andersen matr. № 10 landbolsted"

Skift til: navigering, søgning
m (Noter)
 
Linje 45: Linje 45:
 
[[Kategori:Ribe Herred 1867-1869 14.]]
 
[[Kategori:Ribe Herred 1867-1869 14.]]
 
[[Kategori:Købekontrakt]]
 
[[Kategori:Købekontrakt]]
 +
[[Kategori:Matrikel 10b, Villebøl]]

Nuværende version fra 12. okt 2019, 13:34

12. feb. 1868.

Købekontrakt
[redigér]

Imellem os underskrevne, husmand Ole Peder Christensen af Villebøl og Jens Andersen af Øster Hjerting er i dag indgået og afsluttet følgende købekontrakt.

1.

Jeg Ole Peder Christensen sælger og overdrager herved til Jens Andersen det mig ifølge kontrakt af 20. november 1860 tilhørende førhen slesvigske fæstelandbolsted matr. № 10 i Villebøl af hartkorn 1 skp. 1 fjk. 1 ¾ alb. med derpå stående bygninger og disses mur- og nagelfaste tilbehør.

I handelen medfølger 1 ko, 1 kalv, 2 bænke, 2 hylder i stuen og 3 hylder i mælkestuen og slydehilden henlades som den forefindes.

2.

Ejendommen tilkaldes af køberen den 1. april 1868 og står fra den dag for hans regning og risiko, ligesom han udreder og tilsvarer alle af samme den nævnte dag og senere forefaldne skatter, afgifter og renter.

3.

Købesummen er 616 rd. rm., skriver seks hundrede og seksten rigsdaler rigsmønt, der betales således:

4.

Foruden af udrede førnævnte købesum overtager køberen at præstere den på ejendommen hæftende aftægt til Hans Pedersen og hustru, dog med den forandring, at ved aftægtsfolkenes død erholder stedets ejer af deres efterladenskaber kun 2 dyner, en lang pude og 2 små puder.

5.

Når de i § 3 nævnte 116 rd. er udbetalte i 11. december termin 1868 og denne kontrakts bestemmelser for øvrigt ikke er misligholdte, kan køberen samtidigt forlange sig lovligt skøde meddelt på ejendommen.

6.

Alle med denne kontrakts og i sin tid skødets udstedelse og tinglysning forbundne omkostninger udredes af køberen alene.

7.

De på ejendommen af Hans Pedersen opførte 4 fag tørvehus er hans ejendom og forbeholdes ved denne handel.

At denne kontrakt således er indgået og afsluttet imellem parterne bevidner de med deres egenhændige underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse.

Villebøl, f. t. i Ribe den 3. feb. 1868.

Ole P. Christensen Jens Andersen
Til vitterlighed G. Thun C. A. Ramsing

Noter[redigér]

14-132 

Købekontrakt og skøde 22/6 1870. 15-259.