Forskel mellem versioner af "Villebøl i gammel tid"

Skift til: navigering, søgning
m (1527 Per Nielsen)
m (Villebølgård (2B))
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 222: Linje 222:
 
*datter g. med ''[[Peder Sørensen]]
 
*datter g. med ''[[Peder Sørensen]]
  
<td width="30%">
+
<td width="50%">
 
=== 1597 [[Ebbe Nielsen]] ===
 
=== 1597 [[Ebbe Nielsen]] ===
 
Nævnt første gang 1597.
 
Nævnt første gang 1597.
  
<td>
+
=== 1599 [[Anders Petersen]] ===
==== 1599 [[Anders Petersen]] ====
 
 
Nævntes kun 1599.
 
Nævntes kun 1599.
  
==== [[Ravninggård, Hjortvad#1637 Lauve Poulsen|Lauve Poulsen]] ====
+
=== [[Ravninggård, Hjortvad#1637 Lauve Poulsen|Lauve Poulsen]] ===
 
Fik 1611-12 en bøde for at have besovet Sindet Nisdatter, måske en datter af [[Nis Thortsen Bunde]].
 
Fik 1611-12 en bøde for at have besovet Sindet Nisdatter, måske en datter af [[Nis Thortsen Bunde]].
  
Linje 243: Linje 242:
  
 
Nævntes først 1667 i tienderegisteret vistnok på svigerfaderens gård, da den fædrene gård vist var overladt til broderen [[Hans Sørensen]].
 
Nævntes først 1667 i tienderegisteret vistnok på svigerfaderens gård, da den fædrene gård vist var overladt til broderen [[Hans Sørensen]].
De nævntes begge ca. [[1670 Villebøl-Kalvslund#Riberhus tjenere uddraget fra Ribe Kapitel|1670]] som Riberhus tjenere uddraget fra [[Ribe Kapitel]]
+
De nævntes begge ca. [[1670 Villebøl-Kalvslund#Specifikation_på_Haderslevhus_tjenere_norden_Ribe|1670]] som Haderslevhus tjenere
 
* ? Karen Pedersdatter (1667-1741), g. med [[Niels Pedersen Lund]], [[Overgård, Hjortvad|Overgård]]
 
* ? Karen Pedersdatter (1667-1741), g. med [[Niels Pedersen Lund]], [[Overgård, Hjortvad|Overgård]]
 
* ''[[Niels Pedersen]]
 
* ''[[Niels Pedersen]]

Versionen fra 12. okt 2019, 20:29

Ifølge en præsteindberetning ca. 1640 var der 2 (slesvigske) gårde i Villebøl, der må være betragtet som dobbeltgårde.

I 1700-tallet lå fire ½-gårde på række langs Kongeåen og var hver tillagt en ¼-part gård i Ravning. Her nævnes de så vidt vides fra vest til øst, men der kan være sket ombytning.

Indholdsfortegnelse

Kongens Gave (1B) - Villebøl Krogård (1A)

I jordebogen 1580 for Tørning Amt nævntes Nels Petersen og Ands Hanßenn med pligtskat 4 mark 4 sk. og jagt 8 sk. på denne gård, mens Lauerenz Anderßen nævntes på den anden.

I jordebogen 1604/05 nævntes Niels Petersen, Matz Rasmussen med 4 mark 12 sk., 2 svin, på denne gård, mens Nis Tortzenn Bunde og Ebbe Nielsen, Peter Matzenn nævntes på den anden.

I jordebogen 1629 nævntes Pauell Jørgenßenn, Hanns Annderßen, Jørgenn Matzen Beck med de to parter på denne gård, mens Niß Thortzen Bunde og Ebbe Niellßenn, Peter Matzenn nævntes på den anden gård med 3. parten.

1481 Jes Lagesen og Lage Lagesen

Brødre.

Jes Lagesen omtaltes 1489 i Ravning som sandemand ved Kalvslund Herreds ting og 7. juli 1492 som Jes Wilde.

1489 Peter Christensen og Anders Christensen

1493 Peter Nielsen Villebøl

1542 Peter Nielsen Villebøl

Måske barnebarn.

Nævnt 1537 med natural-ydelser i Riberhus Lens jordebog. Nævnt 1542 med med overskat og pengeafgift til Tørning Len med følgesvend Nis Svensen på den anden gård.

Kongens Gave (1B)

1580 Anders Hansen (-1599)

Nævnt i jordebogen 1580 sammen med Niels Petersen på en gård i Villebøl.

Havde overtaget ½-delen af svigerfaderen Peter Nielsens gård.

1599 Anna Petersdatter

Gift med Anders Hansen og som enke g. 1599 med Mads Rasmussen

1600 Matz Rasmussen

Fæstede 1600/01. Nævnt 1604/05 på den ene gård i Villebøl sammen med svogeren Niels Petersen.

Dræbte 1604 sin kones brorsøn Peter Nielsen med en bøsse og blev svoret fredløs.

1606 Hans Andersen

Nævnt første gang 1602. Blev 1605 far til et uægte barn.

Fæstede 1606/07.

Nævnt 1629 på samme gård i Villebøl som Poul Jørgensen og Jørgen Madsen Beck, at skulle give tilsammen 2 parter.

1622 Jørgen Madsen Beck

Fra Bæk. Fæstede ½ delen 1622 og resten 1630.

1635 Jørgen Beck (Skrædder)

Bror til Jørgen Madsen Beck. Havde senere det andet bol i Villebøl

1639 Bertel Madsen

Fæstede 1639/40, nævntes endnu i 1654 i tienderegnskabet, sikkert død i krigen.

1649 Simen Bertelsen

Fæstede i 2 omgange, 1649 og 1650, død i krigen

1661 Laurids Bertelsen

Fæstede 1661 efter broderen.

Fæstede 1666 også ½-delen af salig Hans Hansens gård i Ravning (Gl. Ågård) og fæstede 1671 den anden ½-del.

Sognefoged 1665-ca.1690 i Kalvslund og Hjortlund sogne.

Var død for en rum tid siden, da der på den ny gårdbesidder Jep Petersens foranledning 1692 blev indgået forlig mellem Lauritz Bertelsens 3 døtre Meregrethe, Boeld og ugifte Johanne på den ene side og deres værger og formynder på den anden side, om arv af 600 sletdaler, der var blev bortført fra gården.

1685 Jep Pedersen

Var 1685 kirkeværge og nævntes 1690-1711 som sognefoged for Hjortlund og Kalvslund sogne. Skulle 1696 opføde en hundehvalp for skovrideren i Skodborg, men den blev uden bevislig grund skudt af toldbetjent Niels Nissen fra Ribe.

Havde 1708 ½ gård i Villebøl, 3 otting, 16 fag stuehus og 49 fag (16 fag lade, 17 fag tørvehus og 16 fag brystfældig) og ¼ gård i Ravning, 1½ otting, 4 fag stuehus, fæstet af en hyremand, da han selv boede i Villebøl.

  • Laurids Jepsen, slegfredsøn, havde 1708 lånt 4 rd. 32 sk. til faderen, anerkendtes 1711 som ligeværdig søn, havde måske gården 1716-1717, lånte på faderens vegne 5 rd. af Peder Otsen til gårdens gavn og bedste og aflagde jan. 1719 ed om gælden efter faderens død. Boede da i Hjortvad, men senere i Ravning og 1740 i Kalvslund. Svigerfar til Niels Knudsen i Kalvslund og vistnok til Knud Ankersen.

Se Kongens Gave, Villebøl:

Villebøl Krogård (1A)

1580 Niels Petersen

Nævnt i jordebøgerne 1580 og 1604/05 sammen med hhv. Anders Hansen og Matz Rasmussen på den ene gård i Villebøl.

1604 Poul Jørgensen Bardskær (-1641)

Fæstede 1604/05 svigerfaderens gård.

1641 Anna Nielsdatter (1589-1655)

Enken fæstede 1641/42.

Egetrærammen, der lå over hendes grav under triumfbuen i Kalvslund Kirke indtil kirkens restaurering i 1950'erne, er delvis bevaret og nu ophængt på væggen i våbenhuset.

Her hviler herren erlig mand Povel Jensen af Wild som saaligen hensovit i herren den … Ano 16… i hans alders … aar.
Her huos hviler i herren erlig oc gudfryctig quinde … Povls af Wild som saalig hensof den 19. feb. Ano 1655 i hindis alders 66. aar.

Poul Jensen Steen Bardskær (-1656)

Forbandt 1644 kong Christian 4. på skibet Trefoldigheden i søslaget på Kolberger Heide i Femern Bælt og skænkedes gården i Villebøl fri for skatter og afgifter. [1]

Druknede 1656 i Kongeåen. Skulle have været begravet ved siden af hustruen i Kalvslund Kirke, men blev det ifølge arkæologiske udgravninger ikke.

1655 Niels Poulsen

Nævnt 1655 (og måske 1632), sikkert død i krigen

1662 Søren Pedersen Skrædder

Fæstede ¼ og nævntes i tienderegisteret 1662 og 1666.

Maren nævntes endnu 1667.

1662 Peder Sørensen (-1690)

Fæstede ¾, men nævntes først i tienderegisteret 1667 og overtog kort efter en anden gård i Villebøl.

Peder og broderen Hans havde 1690 hver ½-part af et bol i Ravning, (som Hans havde 1685 og stadig havde 1708), men samme år overlod enken gården i Villebøl til sønnen Niels Pedersen og havde 1708 endnu aftægt på gården i Villebøl.

1667 Hans Sørensen

Nævnt 1. gang i tienderegisteret 1667.

Nævnt 1685/86 at have et bol i Ravning, hvis jord han 1692 delte ligeligt mellem sig selv og 2 andre bønder i Villebøl.

Nævnt 1690 i Villebøl med godtgørelse, sammen med sognefoged Jep Petersen. Var sandemand efter svogeren Laurids Bertelsens død ca. 1690, muligvis til 1711.

Hans Sørensen havde ifølge vurderingen 1708 ½ gård i Villebøl, 3 otting, 16 fag stuehus, 38 fag lade og vognhus og ¼ gård i Ravning, 4 fag stuehus, hvori folk boede til leje

Bliver muligvis forvekslet med en salig Hans Sørensen i Stens, hvis ½ ejendomsgård 1695 overtoges af Svend Johansen.

  • Søren Hansen
  •  ? Maren Hansdatter, g. med Svend Johansen, Stens
  •  ? Boeld Hansdatter, vistnok g. 1696 med enkemand Svend Johansen, Stens, og som enke vistnok g. med Anders Hansen, Krogstrup

Se Villebøl Krogård:

Villebølgård (2B) - Matrikel 5 (2A)

I jordebogen 1580 for Tørning Amt nævntes Lauerenz Anderßen med pligtskat 4 mark 6 sk. og jagt 8 sk. på denne gård, mens Nels Petersen og Ands Hanßenn nævntes på den anden.

I jordebogen 1604/05 nævntes Nis Tortzenn Bunde og Ebbe Nielsen, Peter Matzenn med 4 mark 5 sk. 6 d., 4 svin, på denne gård, mens Niels Petersen, Matz Rasmussen nævntes på den anden.

I jordebogen 1629 nævntes Niß Thortzen Bunde og Ebbe Niellßenn, Peter Matzenn med den 3. part på denne gård, mens Pauell Jørgenßenn, Hanns Annderßen, Jørgenn Matzen Beck nævntes på den anden gård med de 2 parter.

1489 Sven Truelsen

Nævnt 1489-93 i Villebøl.

1524 Nis Svensen

Nævnt 1524.

Nævnt 1542 med overskat og pengeafgift til Tørning Len med følgesvend Peter Nelsen Villebul på den anden gård.

? Anders Svensen

Slægten bosat i Bæk.

1580 Laurids Andersen

Lauerenz Andersen nævntes 1580 i Villebøl med pligtskat 4 mark 6 sk. og jagt 8 sk. til Haderslev (og Tørning) amt sammen med Nels Petersen og Ands Hanßenn på den anden gård.

Anders Lauridsen

Havde muligvis gården eller en del af den (2A) efter faderen.

Villebølgård (2B)

Gården deltes i 3 parter ca. 1597, måske efter Anders Lauridsens død.

I jordebogen 1604/05 nævntes Nis Tortzenn Bunde og Ebbe Nielsen, Peter Matzenn med pligtskat 4 mark 5 sk. 6 d., 4 svin

I jordebogen 1629 nævntes Niß Thortzen Bunde og Ebbe Niellßenn, Peter Matzenn med 3. part i forhold til den anden oprindelige gård.

1597 Nis Tortzen Bunde

Havde vistnok fra 1597 ¼ part, i 1604 vist ⅓ part.

1631 Nis Nissen

Også kaldet Niels Nissen.

Havde gårdsparten fra 1631, men 1635 også Lauve Poulsens part.

1597 Ebbe Nielsen

Nævnt første gang 1597.

1599 Anders Petersen

Nævntes kun 1599.

Lauve Poulsen

Fik 1611-12 en bøde for at have besovet Sindet Nisdatter, måske en datter af Nis Thortsen Bunde.

Overtog senest 1637 en part af den ene gård i Ravning (Ravninggård).

1667 Peder Sørensen (-1690)

Søn af Søren Pedersen Skrædder, vistnok Villebøl Krogård.

Fæstede ¾ af faderens gård 1662, faderen selv ¼.

Nævntes først 1667 i tienderegisteret vistnok på svigerfaderens gård, da den fædrene gård vist var overladt til broderen Hans Sørensen. De nævntes begge ca. 1670 som Haderslevhus tjenere

Se Villebølgård:

Matrikel 5 (2A)

1597 Mette

Måske enke efter Anders Lauridsen

Nævnt i jordebogen 1597 med ½ parten af den ene af de 2 oprindelige gårde i Villebøl

1599 Peter Matzen

Måske g. med enken.

Nævnt 1. gang 1599, igen i jordebogen 1604, 1613 og i jordebogen 1629.

1633 Mikkel Andersen

Måske en søn af Mette. Nævnt 1. gang 1633, igen 1642.

1645 Anders Knudsen

Måske g. med Mikkel Andersens enke.

Nævnt 1. gang 1645. Nævnt nogle gange 1648-56 som sandemand og 1655 som ottemand. Vist alle død i krigen.

Se matrikel 5, Villebøl:

Landbol

Kan have misforstået tilknytning til nyere gård.

Fredensborg

Under Haderslevhus.

Fra ca. 1639 mest øde og ubeboet indtil 1685, da Rasmus Jørgensen overtog.

1548 Hans Andersen

Formentlig den Hans Andersen i Villebøl, som 1548 sammen med Nis Hansen i Hjortvad havde vidnet, at Paul Gundesen havde solgt 2 plovhjul og ét plovstel til Jens Paulsen i Øster Hjortvad, men efter Paul Gundesens klage fik de underkendt deres ed.

  • Oluf Hansen
  • Jørgen Hansen
  • Las Hansen (-1608), nævnt 1580 og 1604/05 blandt 'vorbiddels'-folk i Villebøl, men ikke 1599. Blev slået ihjel af Lauge Pedersen i Ribe

1580 Oluf Hansen

Nævnt 1580 blandt 'vorbiddels'-folk i Villebøl sammen med Jurgen Hansen, igen 1599 sammen med Bold Jørgens og 1604/05 med Las Hansen.

Nævnt indtil 1606 i Villebøl.

1596 Jep Olufsen

Nævnt kun 1596/97 sammen med faderen Oluf Hansen

1625 Hans Olufsen

Nævnt 1625-1639 i Villebøl, 1629 i Haderslevhus-jordebogen som forbedels, derefter sammen med Poul Jørgensen Bardskær

1629 Poul Jørgensen Bardskær

Nævnt efter (eller fra) 1629 til 1652, men forveksles måske med Poul Jensen Steen.

1654 Anders Knudsen

Nævnt 1654, derefter øde

1673 Niels Hansen

Nævnt 1673, da var Anders Knudsens øde

1679 Peter Lauridsen

Nævnt 1679-81, dernæst vistnok wüst

Se Fredensborg, Villebøl:

Toftgård

I 1661 et øde bol under Riberhus på 1½-2-0-0 gl. hartkorn.

Var 1703-1791 fæstegård under Nielsbygård

1537 Per Nielsen

Nævnt 1537 med naturalydelse i Riberhus Lens jordebog, formentlig identisk med Peter Nelsen/Villebull på gård 1.

1580 Jørgen Hansen

Nævnt 1580 blandt forbedels-folk i Villebøl, måske her.

1598 Bold Jørgens

Bolde Jørgens nævntes igen 1599 til kongens forbedels.

1599 Mads Bertelsen

Nævnt 1608 i jordebogen for Riberhus Len med et gadehus (og en gård).

1650 Jørgen Beck (Skrædder)

1655 Bertel Madsen

Havde 1639-49 en af gårdene i Villebøl. Nævnt i 1654 i tienderegnskabet

1654 Jens Andersen

Muligvis nævnt 1654.

Nævnt i matriklen 1661 med 1 øde bol på 1½-2-0-0 gl. hartkorn under Riberhus.

Se Toftgård, Villebøl:

Noter

  1. Povl Bartskær. Historisk fortælling af Marie Henckel, trykt i Landmandsalmanakken, ukendt årgang, genoptrykt i Historier fra Ribe Amt, udgivet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv i samarbejde med Ribe Amts Lokalarkiver, 2004, side 101-105.