Asger Ryg 1895 Juist

Skift til: navigering, søgning

8. nov. 1895 Asger Ryg[redigér]

Greifswald-briggen Julie solgtes 1886 til København og omdøbtes Asger Ryg (Asser Rig).

Skibet afsejlede med skipper H.J. Hansen 8. oktober 1895 fra Skellefteå i Bottenbugten lastet med planker og tømmer bestemt for Exmouth i Devon, men under tiltagende vestsydvestlig storm tiltog en tidligere lækage trods stadig pumpning og 5. november kastedes dækslasten overbord. Næste dag kl. 19 blev pumperne uklare og skibet løb fuld af vand.

Den 7. november om morgenen kom Borkum fyrskib og HAPAG-damperen Persia i sigte, så der hejstes nødsignal. Fra damperen udsendtes en redningsbåd, der i 2 hold bjærgede den 8 mand besætning, som dagen efter landsattes i Hamborg.

Den synkefærdige brig inddrev på lasten 8. november på Juist, hvortil skipperen afrejste for at varetage sine interesser, men skibet var sønderslået, hvorimod ca. ¾ af ladningen fandtes dreven i land.

I aviserne stod at briggen kom fra Rotterdam, men det var nok en fejl.