Fama 1808 Nordøstbornholm

Skift til: navigering, søgning

Under englandskrigene udbrød kampen om den Iberiske Halvø (spanske selvstændighedskrig) den 2. august 1808, da hertugen af Wellington gik ind i Portugal. Forinden havde han bedt den britiske udenrigsminister Canning sende en hemmelig agent afsted for at kontakte de spanske hjælpetropper i Danmark angående mulig tilbagetrækning assisteret af den britiske østersø-flåde under ledelse af Keats. Benediktinermunken James Robertson forklædt som cigar- og chokolade-sælger sendtes via hansestæderne afsted til Nyborg, hvor han fik overbevist marquisen af la Romana og hans underordnede til at skifte side og 9. august begynde evakueringen.

11. august 1808 Nyborg[redigér]

I Nyborg indtog spaniolerne den danske garnision og havnen, men orlogsbriggen Fama med kaptajn Otto Frederick Rasch og orlogskutteren Søormen med kaptajn Thøger Emil Rosenørn ville ikke overgive sig. Den 11. august kom det til kamp mellem HMS Edgar under ledelse af Macnamara og de 2 danske skibe, hvorved de danske tab var 7 omkomne og 13 sårede, men englænderne havde 1 omkommen og 2 sårede, inden danskerne overgav sig

Herefter blev ca. 9.000 spanske soldater sendt til Langeland, hvor Keats 21. august ankom med 3 linjeskibe og andre krigsskibe, som transporterede dem til Gøteborg, hvorfra de sendtes til Santander i Nordspanien.

23. dec. 1808 Nordøstbornholm[redigér]

Fama overtoges af briterne og kom 7. november 1808 under kommando af Charles Topping.

Efter den første vinter var kommet afsejlede skibet 22. december 1808 fra Karlskrona i konvoj mod England, men havis drev dagen efter skibet på grund på nordøstkysten af Bornholm. Topping havde været til køjs og sprang straks på dækket uden at give sig tid til at få tøj på, for at give kommandoer, men efter 15 minutter kollapsede han af kulde og overanstrengelse og døde om natten. Samme skæbne overgik 2 andre. Næste dag etableredes fra kysten forbindelse med liner til skibet, men yderligere 5 døde under redningen og de overlevende blev taget som krigsfanger. De 2 døde var kvinder.

I samme konvoj deltog også Søormen, omdøbt Salorman, der fik skadet rigningen og en mand skylledes overbord, hvorfor kaptajn Andrew Duncan styrede mod nødhavn i Ystad, men i snestormen drev skibet 23. december kl. 4 på grund lidt øst for havnen og efter bjærgning i løbet af dagen blev skibet opgivet.

Resten af konvojen ankrede ved Falsterbo i juledagene, hvor havis blokede havnen i Malmø, så den svenske fregat Camilla og 6 handelsskibe løb på grund og den 11. januar gik den britiske sloop-of-war Magnet og 3 andre skibe på grund på Saltholm. Magnet kom flot, men løb igen på grund vistnok ved Ön ved Limhamn og blev vrag.