Grundet Hovedgård

Skift til: navigering, søgning

wp:Store Grundet, Store Grundet Allé, Vejle. [1]

1536 Kronen[redigér]

1578 Privateje[redigér]

Iver Vind mageskiftede 1578 Starup bort til Frederik 2. mod at få 7 gårde i den nedlagte landsby Grundet, hvoraf hovedgården oprettedes.

1578 Iver Vind (1502-1586)[redigér]

Søn af enten en Henrik eller Christen Vind. [2] [3] [4]

1586 Henrik Iversen Vind (-1607)[redigér]

Blev 1572 slotsfoged på Ålborghus. Vistnok barnløs. [5]

1607 Jacob Iversen Vind (1544-1607)[redigér]

Blev 1565 lensmand i Trondhjems len, 1569 kannik i Ribe og 1578 ærkedegn i Roskilde. [6] [7]

1610 Iver Jacobsen Vind (1590-1658)[redigér]

Gift 1621 med Helvig Nielsdatter Skinkel (1602-1677) fra Gerskov ved Odense Fjord. [8] [9] [10]

Rigsråd og lensmand på Dalum Kloster, ejede bl.a. 1627-1645 Ringstedgård ved Sønder Nærå og moderens hjem Klarupgård. Afhændede 1624 Store Grundet og købte 1631 Nørholm Hovedgård, oprettede 1647 Nørholm Birk og byggede Nørholm Mølle.

Epitafium i Dalum Kirke. [11]

1624 Niels Nielsen Vind (1615-1646)[redigér]

Søn af Niels Albertsen Vind (1577-1615) fra Ullerup på Mors, som 1604-15 var kantor og kannik ved Ribe Domkapitel, 1606-15 lensmand på Bergenhus og i øvrigt skrev sig til Store Grundet, muligvis fordi han havde pant i den. [12] [13]

Lensmand på Københavns Slot 1641-46 og ritmester.

1646 Tage Iversen Krabbe (1630-1676)[redigér]

Til Gunderslevholm. [14] [15]

1676 Kirsten Nielsdatter Krabbe, f. Vind (1644-1690)[redigér]

[16] [17]

1679 Otto Frederik von Gamm (1640-1698)[redigér]

[18]

1685 Christopher Ottesen von Gamm (-1701)[redigér]

[19]

1701 Erik Tagesen Krabbe (1676-1709)[redigér]

[20] [21]

1705 Ditlev von Brockdorff (1655-1737)[redigér]

Søn af amtmand Heinrich Brockdorff, Åbenrå Amt, fra Himmelmark i Svans. [22] [23]

Generalmajor

1710 Schack von Brockdorff (1652-1730)[redigér]

Arvede baroniet Scheelenborg med Knabstrup Hovedgård efter svigerfaderen Frederik Vittinghof. [24] [25]

1722 Heinrich Ditlevsen von Brockdorff (1687-1730)[redigér]

[26] [27]

1730 Elisabeth Charlotte Amalie von Brockdorff, f. Reedtz (1699-1774)[redigér]

Datteraf generalmajor Valdemar Reedtz og Dorte Holgersdatter Trolle, Barritskov. Enke af 2. ægteskab. [28] [29]

1731 Schack von Brockdorff (1712-1761)[redigér]

Må 1750 have opført by hovedbygning i bindingsværk. [30] [31]

1761 Sophie Hedevig von Brockdorff, f. von Grabow (1713-1784)[redigér]

[32] [33]

1784 Hans Helmuth von Lüttichau (1740-1801)[redigér]

Søn af generalmajor Christian Ditlev von Lüttichau og bror til Adam von Lüttichau og Christian Tønne Frederik von Lüttichau. [34] [35]

Overtog 1770 Stamhuset Tjele.

1801 Schack Hansen Lüttichau (1770-1819)[redigér]

Gift med Antonie Elise Petrea Lunding (1773-1836). [36] [37]

Var generalkrigskommissær og havde forinden Egebjerggård, Egebjerg i Odsherred.

1822 Hans Helmuth Lüttichau (1794-1869) og Mathias Lüttichau[redigér]

Hans Helmuth Lüttichau var bl.a. overauditør, fra 1835 herredsfoged på Nordøstfyn og konstitueret stiftamtmand over Fyens Stift, fra 1852 stiftamtmand over Ribe Stift, fra 1855 amtmand over Svendborg Amt og 1857-1864 overpræsident i København. [38] [39]

1834 Mathias Lüttichau (1795-1870)[redigér]

Mathias von Lüttichau var krigsminister 1854-56 under regeringen Bang. [40] [41]

Opførte 1840-1847 den nuværende hovedbygning.

1872 Johan Sigismund Knuth (1823-1885)[redigér]

Søn af stiftamtmand Julius Knuth, Sjællands Stift. [42] [43]

Overtog ved arveudlægsskøde.

1887 Christian Frederik Johansen Knuth (1862-1936)[redigér]

Bosat Lille Grundet. [44] [45]

1909 Niels Skou Jacobsen (1853-1930)[redigér]

Søn af gårdmand Jacob Hansen og Sara Nielsdatter, Farre. Gift med Karen Andersen (1861-1931) fra Hornstrup Kirkeby. [46]

Ejede Lille Donnerupgård ved Give, som han 1878 byttede til Hotel Vejle, som forpagtedes ud, for at drive hestehandel på Dæmningen. Købte 1889 Grejs Mølle Klædefabrik og 1892 Lille Grundet. [47]

1930 Kristian Skou (1888-1958)[redigér]

Ejede i fællesskab med eller bortforpagtning til lillebroderen Niels Skou (1900-1969), Lille Grundet. [50]

Under 2. verdenskrig brugtes hovedbygningen af engelske internerede.

1972 Niels Skou (1933-1981)[redigér]

Søn af Niels Skou, Lille Grundet. [51]

Blev 1956 forvalter af Store Grundet, 1965 forpagter af Store og Lille Grundet og i 1972 eneejer af Store Grundet. Købte kort før sin død 1981 Ussinggård mellem Korning og Løsning.

1975 Vejle Kommune[redigér]

Overtog hovedbygningen, som stod tom i 20 år.

1999 Martin Johansen[redigér]

Kun hovedbygningen, som restaureredes af Peter Johansen og Ib Steen Gregersen.

2003 Otto Niels Skou Christensen[redigér]

Hovedbygningen.

Scandic Foods A/S. [52]

Noter[redigér]