Paul 1900 Florida

Skift til: navigering, søgning

6. sep. 1900 Paul[redigér]

Barken Paul med skipper Alfred P. Svane afsejlede 25. august 1900 fra Santa Cruz på (enten nord- eller sydsiden af) Cuba lastet med cedertræ bestemt for New York, men ud for Floridas østkyst under en tiltagende storm fra øst, som senere udviklede sig til såkaldte Galveston-orkanen, mislykkedes det at komme klar af kysten og 5. september kl. 19.30 kastedes 2 ankre på 20 meter vand, men kl. 23.30 sprang styrbords ankerkæde og kl. 1.30 bagbords ankerkæde.

Der hejstes så nogle forsejl og styredes ret ind mod land, hvor skibet landsattes og ved 2-tiden huggede hårdt i grunden på den øde strand ved Jupiter 100 km nord for Miami.

I løbet af dagen gjorde den københavnske 1. styrmand Emil Becker flere gange livsfarlige forsøg på at svømme gennem brændingen medbringende en tynd line, men måtte hives tilbage til skibet igen. Mens skipperen var gået ned for at føre journalen henimod midnat sprang han ud igen og det lykkedes ham da at komme helt i land. Med en tykkere line fik man så alle mand frelst i land, med skippe Svane til sidst.

Dagen efter strandingen svømmede styrmanden endda tilbage ud til vraget og reddede en del køjeklæder, kompas og mange andre ting i land.

Vraget med inventar og last solgtes for ca. 1.400 kr. Der afholdtes 17. oktober 1900 søforhør i København og styrmanden belønnedes med medaljen for ædel dåd.