Forside

Skift til: navigering, søgning

RibeWiki er et digitalt opslagsværk, der indeholder artikler om Ribe. Emnerne omhandler blandt andet personer, natur, steder osv., og har hovedvægten på de historiske vinkler.

RibeWiki er opbygget efter wiki-princippet, hvor brugerne kan bidrage med viden i form af nye artikler eller tilføjelser til eksisterende artikler. Man har som bruger dermed mulighed for at præge indholdet på RibeWiki ved at dele ud af sin viden.


Kom godt i gang med Kategorierne, som du finder til højre i billedet (Dem til venstre er ikke Ribe relateret og der arbejdes på at få dem fjernet)


Det bedste er at få kilder på dine artikler.


God læseløst, Thomas Dahlstrøm Nielsen


Hvad er der sket d. 25. Februar i Ribe gennem tiden:


1583 i Ribe: I en skrivelse tillader kongen, at det ubrugelige inventar fra Riberhus Slot må afgives til de fattige på hospitalet.


1707 i Ribe: I et brev, hvor der bedes om tilladelse til at nedrive rådhuset i Grønnegade, beskrives bygningerne som særdeles faldefærdige. Artiklen beskriver rådhuset således; En slags børs for udenlandske varer. Bygningerne består af 3 grundmurede huse, af hvilken byen i 1394 købte det sidste. Gavlen vedte ud mo dgaden og huset var en prægtig bygning med 3 etager. Det indeholdt den store rådhussal, som dels var bestemt til borgernes forsamlinger, dels til deres festlihgeder, og rådkammeret, som var borgmester og råds forsamlingssted, og i kælderen fandes byens vinkælder. Såvel til gårdsiden som ud mo gaden fandtes svalegangen, og over gadedøren var kongens våben anbragt tilligemed en stor lygte, der dog kun tændtes, når der var forsamlinger eller festligheder på rådhuset


1723 i Ribe: Peder Christiansen Farber, Farver og Rådmand, dør. 1698 fik han farverbevillingen efter sin fader Chr. Christiansen. 1720 blev han rådmand efter M.P.Fridsch. 1718 anklagede han og en anden borger, der begge havde deres børn i skole hos en ung lærer, Morten Lauritzen, den danske skoleholder Oluf Zachariassen for selvtægt, idet han havde fjernet børnenes bøger, blækhuse og tavler. Gift med Johanne Pedersdatter Schade. Enken fik bevilling til at fortsætte farveriet


1924 i Ribe: Link til Ribe Stifs-Tidende d. 25. februar 1924


1956 i Ribe: Skomagermester Jørgen Schmidt, 70 år. Søn af Maskinmester på Crome og Goldschmidts fabrikker. Arbejdede der selv i 1 1/2 år. Kom i lære hos skomager Jensen i Grønnegade. Arbejdede efter endt lærertid på skotøjsfabrikken Nisssen Hansens i Lindegaarden. Selvstændig fra 1912. Lever nu i bedste velgående i den gamle kapellanbolig i Præstegade. Jeg har også lavet gymnastik hos Stockholm-Simonsen fortæller J. Schmidt


1965 i Ribe: Ribe Tekniske Skole vedtager at sælge Kurveholmen 2. Ribe Kommune har takket nej til bygningen, der sælges til entreprenør R. Birch Nielsen og tømrerhandler G. Husted Christensen for 135.000,- kr.