Kategori:Gustav Carl Vilhelm Heinrich Stemann

Skift til: navigering, søgning


Gustav Carl Vilhelm Heinrich Stemann (15. september 1845 (Ærøskøbing) - 27. december 1929 (Haderslev)[1] )


Søn af Christian Ludvig Ernst von Stemann (1802-1876) og Friederike Caroline Marie von Wardenburg. Faderen var bl.a. herredsfoged til bl.a. Hviding Herred, landfoged på Ærø, retspræsident, retshistoriker og genealog. Gustav [1] [2] [3] [4] [5] [6]


Gift 1886 med Helga Ingeborg Amalie Meldahl (1861-), datter af arkitekt og etatsråd Ferdinand Meldahl og Amalie Ræder, København. [7] [8] [9]


Ansat i Indenrigsministeriet, og fra 1885 borgmester i Randers.


Var 1902 medstifter af 'Ribe Amts historiske Samfund' og dets 1. formand indtil 1922 og skrev i dets årbøger flere afhandlinger om Ribes historie. Udgav 1906 bogen 'De danske Helligåndsklostre'.

  • Ingeborg Stemann (1889-1973), universitetslektor og oversætter. [10]
  • Poul Christian von Stemann (1891-1966), var 1934-1961 amtmandBornholm. [11] [12]


Noter

  1. [{{runeberg.org|salmonsen|2|26|1013.html Stemann, C. G. V. H.}] -

Denne kategori indeholder for øjeblikket hverken sider eller medie-filer.