Ægir 17. nov. 1945 Esbjerg Havn

Skift til: navigering, søgning

17. nov. 1945 Ægir[redigér]

Svitzer-sandsugeren Ægir var 17. november 1945 kl. 12.15 igang med oprensning i Esbjerg Havns søndre forhavn ud for Englandskajens nr. 2 plads, da en genstand satte sig fast og stoppede bagbords sandpumpe. Pumpen sattes bak, men kl. 12.20 skete en eksplosion i pumpen, så maskinrummet beskadigedes stærkt, et damprør sprængtes og skibet blev læk.

En fyrbøder, som opholdt sig i maskinrummet, såredes hårdt og måtte i bevidstløs tilstand efterlades på vagtbænken og lå helt under vand, da han i sidste øjeblik reddedes op på dækket og i en tilkaldt ambulance kørtes på hospitalet.

Agterskibet sank kl. 13.25, men hævedes igen dagen efter.

Der afholdtes 24. november søforklaring og søforhør i Esbjerg, hvor det antoges, at eksplosionen skyldtes en granat, som var kommet ind i sandpumpen. Søretten udtalte, at matros Karl Jensens under livsfare havde udvist anerkendelsesværdig snarrådighed ved redningen af fyrbøderen i maskinrummet.

Sandsugerskibet solgtes februar 1955 til Hamborg for ophugning.