Ø. Lindet 1823 Anders Hansen Kier

Skift til: navigering, søgning

Gøres hermed vitterligt, at imellem Maren Jesdatter, salig Hans Jessens efterlevende enke i Øster Lindet cum curatore Niels Pedersen sammesteds som sælger og overladerinde på den ene - og hendes yngste stedddatter Kiesten Maria med hendes forlovede brudgom Anders Hansen Kier af Stenderup som købere og antagere på den anden side, under dags dato følgende uryggelige og uigenkaldelige købe- overladelses- og aftægtskontrakt, er oprettet, indgået, fastsat og sluttet, nemlig:

1.

Maren Jesdatter, afg. Hans Jessens enke, med hendes lavværges og ældste steddatter Inger ... gift med Christen Hansen i Stenderups vilje og samtykke, sælger, overlader og aldeles afstår fra sig og arvinger til ligeledes ommeldte hendes yngste stedddatter Kiesten Maria med hendes forlovede brudgom Anders Hansen Kier og begge deres arvinger, den af hende og hendes salige mand i besid havende halve fæstegård, tillige med en á parte tilkøbt 8. part fæstegård og et fæste landbol, alt i Øster Lindet beliggende, med de på disse grunde stående huse og bygninger og således er jord- mur- søm- og naglefast.

Item tilligende landerier af ager, eng, forte, fælled, hede, kyre (?), mose, kirkestandelser og begravelser, følgelig med den ret og rettighed som nu dertil ligger og hører og med rette ligge og høre bør.

Desligeste ind- og udbo, og korn, samt alle ved gården værende kreaturer, slet intet deraf undtagen eller forbeholden i nogle optænkelige måder, således at før omrørte Kiesten Maria med hendes forlovede brudgom Anders Hansen Kier det alt sammen (dog undtaget de dele som overladerinden til aftægtet har reserveret sig og som herefter er benævnt), den 29. sep. d. år må antage, eje, nytte, bruge og beholde og for dem og deres arvingernyttig og gavnlig gøre, som de bedst ved og kan, når de derpå har søgt og bekommet fæste.

2.

Hvorimod køber og antager Kiesten Maria og kæreste Anders Hansen Kier sig hermed for dem og deres arvinger på lovkraftigste måde forpligter, ej alene at svare af de til dem hæftende besiddelser fra antagelsen af at regne, alle påkommende skatter, udgifter og tyngder, med hvad videre deraf præsteres bør.

3.

Men endog at betale for atter nævnte i 15 anskrevne ejendomme og alt hvad ellers derved er solgt og afhændet, én for alle gang, imod vedbørlig kvittering, den velforenede købesum af 560 rbd. ... ...

(forkortet)

Actum Øster Lindet den 17. sep. 1823 og ekspederet den 17. dec. s. år.

Noter[redigér]

Kontrakt-407 

Anders Hansen Kier (1795-). [1]