1661 Kalvslund Sogn

Skift til: navigering, søgning
Herskab og dens hartk. Sær og offer Skyld og landgilde Hartkorn og dets værdi

Hjortvad
[redigér]

Laurids Lauridsen, Skærbæk
Peder Nissen salshus nedbrudt,
halvparten,
Peder Hansens ladehus nedbrudt. [1]
Peder Hansen, Peder Nissen - 1 gård
5 td. 1 skp. á 40 rd. er 204 rd.
rug iiii td.

byg ii td.

boghvede ii td.

xx læs.

ii ørte rug

ii ørte byg

1 svin

iiii læs tørv

1 …

Til Riberhus
Item et stk. jord
2 skp. er 10 rd.
rug iiii skp.

byg iiii skp.

ii skp. rug
Velæ. (?) Lauge Bilds fæste gods,
ganske øde. [2]
Niels Hansen, Søffren Knudsen - 1 gård
4½ td. 1 skp. á 40 rd. er 185 rd.
rug iiii td.

byg ii td.

boghvede ii td.

xx læs.

ii ørte rug

ii ørte byg

1 svin

1 …

Villebøl
[redigér]

Øde
Til Riberhus. [3]
Jens Andersen - 1 bol
1½ td. 2 skp. á 37 rd.
er 61 rd. 1 ørt
rug i td.

byg i td.

viii læs.

1 do. rug

1 svin

1 m. 5 sk. ii alb. …

Kalvslund by
[redigér]

Stander næsten øde
Til Riberhus
Knud Søffrensen, Poul Hansen - 1 gård
6 td. á 40 rd. er 240 rd.
rug v td.

byg xv td.

boghvede 1 td.

xx læs.

ii ørte rug

ii ørte byg

1 svin

af vi heste …

iii …

ii td. ørred

Næsten øde
Til Riberhus
Thomas Jensen - 1 gadehus
kan intet få 1 m. skyldpenge.
Temmelig ved magt
Til Riberhus
Søffren Lafouget - 1 gård
3 td. 2 skp. á 40 rd. er 130 rd.
rug iiii td.

byg 1 td.

boghvede iiii skp.

xiiii læs.

1 ørte rug

1 ørte byg

1 svin

1 …

Noter[redigér]

Riberhus Len, redenn (?) Ribe anno 1661. Statens Arkiver

(Riberhus Amts Gammel Matricul anno 1662)

(indledning ikke tastet ind)

Antegnelse på kgl. majestæts kanniker, hospitals, kirkens, adelens og andre deres tjener udi Nørrejylland under Riberhus Len beliggende.

  1. Fra Riberhus til ritmester Devikes kompagni udlagt.
  2. Fra kapitlet til rytter udlagt under ritmester Devikes kompagni.
  3. Kgl. tjener.

Se også 'jordebog over de sønderjyske dele af Riberhus Amt.1663'. Statens Arkiver