1688 Kalvslund Herred

Skift til: navigering, søgning
Proprietarius gl. matr. hartkorn ny matr. hartkorn
td. skp. fjk. alb. td. skp. fjk. alb.
Vilslev sogn, Jedsted by[redigér]
1. Ifver Pedersen 6 4 2 ½ 8 1 1
2. Hans Terchelsen 4 4 3 7 3 2
3. Terchel Jacobsen 2 4 4 3 3 2
4. Peder Thomasen 5 3 7 2
5. Jep Sørensen 4 4 4 1
6. Christen Jepsen og Niels Hansen 6 4 2 6 3 1
7. Søren Nielsen og Jep Madsen 6 5 2 2 7 7 2
8. Engvold Jørgensen og Niels Nielsen 6 2 6 3 3
9. Søren Hansen og Peder Hansen 6 3 6 4 3
10. Jørgen Gravesen og Gravers (?) Nielsen 5 6 3 2
Anders Nielsen 1 4 1
Peder Hansen husmand 1 1 1
Knud Hansen husmand 1 2
Anders Hansen husmand 1
Summa Vilslev sogn bøndergods 55 3 3 1 60 3 2

Farup sogn, Kærbøl by[redigér]
1. Mads Christensen 6 7 2 2 3 4 2 1
2. Peder Andersen 3 3 3
3. Christen Jensen 5 4 2 7 2 1
4. Poul Mortensen 2 7 1
5. Laufve Hansen 2 6 5 3 1
6. Peder Nielsen Nyegaard 6 4 6 4 3 2
7. Jørgen Eskildsen 3 4 3 5 2
8. Claus Nielsen, Søren Nielsen husmand
og Anders Nielsen dito
6 6 2 2 6 1 1 1
9. Thomas Andersen 2 6 3 2
10. Søren Nielsen 2 6 2 6 3 1
11. Jep Andersen 7 3 1 2 2
12. Søren Nyegaard 3 2 3 4 1 2
13. Termen Sørensen 6 2 2 2 4 4 1 2
14. Claus Clemmensen 2 3
15. Peder Henrichsen 2 2 2 1 2
16. Niels Christensen bolsmand 7 2 6
17. Laue Christensen husmand 2 2 2 1
18. Anders Nielsen 1 7 2 2
Hillerup by[redigér]
1. Anders Sørensen og Søren Laursen 6 1 7 6 3
2. Niels Jepsen 6 1 7 6 3
3. Hans Thomasen og Christen Tomasen 5 7 2
4. Hans Nielsen og Hans Thomasen 8 2 2 7 6 3
5. Michel Hansen og Christen Jepsen 6 1 7 6 3
6. Niels Andersen 2 2 1 2 2 2
7. Niels Pedersen og Christen Thomasen 8 2 2 7 6 3
8. Søren Nielsen 6 8 3 1
9. Peder Andersen 5 6 7 1 2 1
10. Jens Nielsen husmand, selvejer 4 1 1
11. Hans Hansen 1
12. Jørgen Nielsen 3 1 2
Farup by[redigér]
1. Claus Nielsen Guldagger 5 4 2 2 7 1 1
2. Niels Hansen 2 6 1 1 4 2 1
3. Jens Hansen 2 6 1 1 3 6
4. Terchel Hansen 4 5 5 3 1 2
5. Søren Laursen 3 2 3 4 2
6. Knud Christensen 2 3 3 1 3 1 2
7. Søren Christensen 2 2 2 3 7 3 2
8. Gregers Nielsen 2 2 2 3 7
9. Søren Nielsen 3 2 3 2 2 2
10. Termen Hansen 5 4 6 6 2
11. Jep Terchelsen 3 2 3 4 1
12. Hans Svendsen 1 4 2 2 3 1
13. Niels Jørgensen 2 3 3 1 3 2 1
14. Hans Adsersen 3 3 2 2
15. Simon Nielsen 5 4 2 2 6 2 2
16. Niels Christensen husmand 2 2 2 1 3
17. En øde plads, som
bruges af Hans Frandsen
2 2 2 3 1 1
Mejlby[redigér]
1. Laurs Nielsen 4 4 6 5 1 2
2. Peder Madsen 2 2 3 3 3 1
3. Søren Knudsen 2 2 3 3
4. Terkel Nielsen 2 2 3 3 1 2
5. Laurs Nielsens øde 2 2 3 3 3 2
Tanderup by[redigér]
1. En ødegård som Søren Christensen i Kirkeby har i fæste 4 1 1 1 4 2 2 1
2. Hans Michelsen 4 1 1 1 4 2 2 1
3. Anders Hansen 16 5 1 1 17 2 2 1
Kirkeby[redigér]
1. Søren Christensen 4 1 1 1 6 4 1 1
2. Claus Nielsen 4 1 1 1 6 4 1 1
3. Knud Pedersen og Claus Nielsen 4 1 1 1 7 2 1 1
nok Claus Nielsen som er hans egen købte ejendom 4 6 1
4. Niels Termensen 4 1 1 1 7 2 1
Ondaften 4 5 6 3 3 2
Summa Farup sogn bøndergods 225 7 2 270 1 1

Kalvslund sogn og by[redigér]
1. Anders Sørensen 3 2 3 4 3 1
2. Claus Tomesen 3 2 6 3 2
3. Niels Olesen 3 2 7 1
4. Peder Thygesen 3 2 3 4 1 1
Hjortvad by
1. Laurs Sørensen og Thyge Nielsen 4 5 5 3
2. Peder Nielsen og Niels Pedersen
nok afstryg jord
4 5 6 1
2
Summa Kalvslund sogn bøndergods 22 24 2 2 1

Hjerting sogn, Hjerting by[redigér]
1. Jens Tordsen 3 4 4 2 3
2. Jens Hansen og Christen Thomesen 4 4 4 2 3
Summa Hjerting sogn bøndergods 8 8 5 2

Lintrup sogn og by[redigér]
Laurs Madsen 2
Dover by[redigér]
Niels Jensen 4 4 3 2 2
Summa bøndergods 4 4 5 2 2

Hjortlund sogn, Vester Hjortlundgård[redigér]
Søren Hansen, Jørgen Jensen og Laurs Stephensen 7 3 8 2 1
Øster Hjortlundgård[redigér]
Christen Bertelsen, Anders Laursen og Mads Christensen 5 4 5 1 3
Hedegård[redigér]
1. Michel Sørensen og Søren Pedersen 3 2 4 5 1 1
2. Claus Jepsen og Peder Jepsen 3 2 4 5 1 1
Stens by[redigér]
Søren Hansen 4 5 4 1 3
Villebøl[redigér]
1. Knud Knudsen 1 6 1 3 1 1
Summa Hjortlund sogn bøndergods 25 6 28 2 1

Summa summarum over forskrevne
Kalvslund Herred, bøndergods
341 5 396 4 3 1

Noter[redigér]

Riberhus Amts Matrikul 1688.

Bør genbestilles og tilrettes for ejendomsforhold (propritarius), ligesom her ses for Farup sogn (afskrevet fra mikrofilm S 6408 del 1818). Statens Arkiver [1] [2]