1777 Andst Herred

Skift til: navigering, søgning
Brusk Herred Danmarksbeskrivelse  (1777af Nicolay Jonge
Andst Herred i Koldinghus Amt [1]
Slavs Herred

Andstherred grænser mod norden til Tørrildherred, mod sønden til fyrstendømmet Slesvig, mod østen til Jerlev- og Bruskherred, mod vesten til Slaugs- og Maltherred. Dette herred har tilforn hørt til det af kong Frederik 4. oprettede rytterdistrikt, hvilket blev ved auktion år 1765 bortsolgt.

Herredet består af ti landsbysognekirker, hvilke er:

Vi mærker nu hvert kirkesogn især.

Hjarupsogn[redigér]

består alene af Hjarupby, som er meget stor.

Vamdrupsogn[redigér]

som også skrives Vranderupsogn, er anneks til Hjarupkirke. Dertil hører:

Derforuden hører til dette sogn Bastrupby af Haderslevhusamt, dernæst

Dette sogn gennemskæres af adskillige vande, åer og bække, hvilke alle løbe ud i den store Kongeå eller Skodborgå.

Andstsogn[redigér]

består af

 • Storeandstby
 • Lilleandstby
 • Nøesby
 • Gejssingby
 • Gamstby, hvorved er en stor fiskerig , kaldet Gamstsø, hvori fiskes gedder, aborrer, brasen, suder og flirer
 • Glipstrupby
 • Rofvedby

Præstegården ligger i Gamstby.

Giestensogn[redigér]

er anneks til Andstkirke. Dertil hører:

Veirstsogn[redigér]

eller Verstsogn består af

Udi dette sogn er fire ferske fiskerige søer, hvori fanges aborrer og gedder. Sognet fattes skov, som nu er ødelagt, thi man finder i moserne levninger af store egetræer; men af hede, klyne og tørveskær haves forråd.

Beikesogn[redigér]

eller Bekkesogn, hvoraf den største del grænser til Randbølhede, er anneks til Veirstsogn og består af

I dette sogn findes mange hedenske offersteder.

Lejrskovsogn[redigér]

hvis kirke ligger et stykke ude fra byen for sig selv, på landevejen imellem Kolding og Ribe, dens hartkorn er 50 tdr. 4 skp. Ved auktionen over det kongelige ryttergodsdistrikt år 1765 blev kirken cum jure patronatus & vocandi solgt for 5.550 rdlr. Alle bønderne i sognet er selvejere, og har da købt deres gårde af kongen. Sognets kongetiende ligger pro officio til sognepræsten i Kolding. Til sognet hører:

 • Lejrskovby, som har 10 gårde
 • Adsbøl, har 2 gårde
 • Holbøl, en enlig gård, liggende på et højt sted, hvor neden for går toldskelsåen, som gør toldskellet imellem Nørre- og Sønderjylland
 • Agersbøl, en enlig gård
 • Ferupby, har 13 gårde og god skov af eg og bøg, ved samme by er en bæk, der adskiller Lejrskov- og Nebelsogne
 • Højrupby, har 7 gårde; ved denne by flyder en å, som gør skellet imellem Lejrskov- og Harthesogne
 • Vråby, har 9 gårde, og har også skov
 • Ureby, har 7 gårde, og god bøgeskov
 • Ægholtby, har 12 gårde, ved denne by går en bæk, som gør skilsmisse imellem Lejrskov og Giestensogn
 • Hundsholt, en enlig gård med god bøgeskov

Lejrskovs store mark findes mangfoldige høje, som alle skal være begravelseshøje efter et stort feltslag imellem de danske og venderne.

Jordrupsogn[redigér]

er annekset til Lejrskovkirke, og består af

Skanderupsogn[redigér]

består af

 • Skanderupby
 • Nagbølle, hvor præstegården ligger
 • Dollerupby
 • Lunderskovby
 • Gielballeby
 • Rollesmølle
 • Drabekmølle

sognets mark findes mange hedenske begravelser og offersteder

Seestsogn[redigér]

eller Seestedsogn har tilforn været et anneks til Vonsild- og Dalbysogne i Hertugdømmet Slesvig, men blev år 1566 lagt under kronen og Koldinghuslen, og gjort til et sognekald for sig selv. Dertil hører

 • Overby
 • Nederholm
 • Seestmølle