Activ 1983 Sydlige Nordsø

Skift til: navigering, søgning

27. marts 1950 Stavnshoved ved Norddjurs[redigér]

Marstal-sletskonnertten Activ var i fart til Newfoundland. Den ombyggedes i 1933 til motorskonnert og ændredes vistnok samtidig fra 3-mastet til 2-mastet og solgtes til skibsfører P.E. Nielsen i Kristrup ved Randers.

Skibet var på vej fra Nakskov til Randers lastet med melasse, da det 27. marts 1950 kl. 3.40 i diset vejr stødte på Stavnshoved flak ud for Norddjurs. Ved fremmed hjælp kom skibet flot kl. 10.30.

28. nov. 1963 Grønsund[redigér]

Skibet var på vej fra Rønne til Sønderborg lastet med lervarer, da det 28. november 1963 ved 21-tiden i tåge grundstødte i Grønsund indenfor den hvide 2-kost på stenpladerne. Ved 16-tiden næste dag kom skibet flot ved fremmed hjælp.

7. dec. 1965 Møn[redigér]

Skibet var på vej fra Porsgrunn til Stege lastet med kalksalpeter da det 7. december 1965 kl. 15.30 under en nordøstlig brise med sydvestlig strøm i diset vejr grundstødte ved Møns nordkyst ved 1-kosten i Koster Rende.

Efter at 4 ton af ladningen var blevet lægtret kom skibet næste dag flot ved fremmed hjælp uden at have taget nogen skade ved grundstødningen.

8. jan. 1966 Øresund[redigér]

Skibet var afsejlet fra Svendborg nordom Sjælland mod København og passerede natten til den 8. januar 1966 kl. 0.35 Kronborg på det sidste stykke vej gennem Øresund. Der var en let sydøstlig brise og nordgående strøm og i mørket sås modgående trafik, heriblandt det russiske fiskeskib SRT 4326, som ved 1-tiden pludselig drejede til bagbord, ind foran Activ, der straks kastede motoren fuld kraft bak og drejede lidt til bagbord, men umiddelbart efter tørnede det danske skib ind i det russiskes styrbord side lidt agten for bakken under en vinkel på ca. 60°.

Ved kollisionen sprang Activ læk, og lænsning med pumper blev straks påbegyndt, men da vandstanden i skibet ikke kunne holdes nede, gik den 3 mand besætning i båden og blev kort efter taget om bord i et forbisejlende skib. Skibet sank kl. 1.10 på ca. 13 m vand ud for Snekkersten.

Der var 14. januar 1966 søforhør i København og 14. marts slettedes skibet af skibsregisteret som forlist.

1. feb. 1983 Sydlige Nordsø[redigér]

Vraget af det i 1966 sunkne skib blev tilsyneladende hævet og istandsat som den 3-mastede motorskonnert Marstal Activ, der fra 1976 ejedes af C. Jacobsen i København, i 1980 omdøbtes til sit gamle navn Activ og 1981 solgtes til rederiet Thomas Brocklebank på vegne af Tvindskolerne og Nyborg Søfartsskole.

Skibet Activ var afsejlet fra Ramsgate mod Nyborg og befandt sig i kraftig nordvestlig storm i den sydlige Nordsø 15-22 sømil nordnordvest for Den Helder, da det 1. februar 1983 kl. 13.50 udsendte nødsignal.

Den hollandske Marine-luftfartstjeneste sendte redningshelikopter afsted og fra Den Helder afsejlede redningsskibet Suzanna under store vanskeligheder ligesom den hollandske Van Speijk-klasse fregat Hr.Ms. Evertsen deltog i eftersøgningen.

Fra fregatten konstateredes, at skibet var sunket og det lykkedes helikopteren at bjærge en omkommet, hvorimod 4 yderligere lokaliserede omkomne og en væltet redningsflåde pga. vejret ikke kunne bjærges. Redningsskibet blev nød til at ride stormen af og hjemkom først efter 27 timers indsats til Den Helder.

Ifølge søforhør 2. februar og 8. marts i Nyborg skyldtes forliset vejrforhold og manglende erfaring i at håndtere sejlskib, men også ringe vedligeholdelse af det gamle skib har været nævnt.