Agerkrog

Skift til: navigering, søgning

Agerkrogvej, Tistrup sogn ved Varde.

Agerkrog[redigér]

Niels Eriksen Krag (-1557)[redigér]

Søn af Erik Nielsen Krag til Søndervang i Stadil sogn og Karen Tygesdatter Kalf til Tvenstrup ved Oddder.

Gift med Else Mogensdatter Stampe, datter af Mogens Ottesen Stampe til Kjellingbjerg.

Mogens Nielsen Krag (1503-1582)[redigér]

Gift med Edel Juel (1508-1575), datter af Niels Juel og Christience Ovesdatter Lunge Dyre til Åbjerg. 7 børn.

Mindetavle i Horne Kirke. [1]

Må ikke forveksles med en anden Mogens krag, der levede (1544-1622) og var gift 1572 med Sophie Nielsdatter Juel til Hastrup og som enkemand gift 1583 med Ingeborg Eriksdatter Kaas (-1622). Død på Glomstrup, begravet i Hvidbjerg KirkeMors. 3 børn. En af dem ejede også Sønderris. [2] [3]

Niels Mogensen Krag (1574-1650)[redigér]

Født på Trudsholm ved Hadsund, som han arvede og havde indtil 1623. Havde også Kås ved Skive og vistnok Agerkrog, Voldbjerg og Hessel.

Gift 1610 med Jytte Styggesdatter Høeg Banner (1589-1659), faderen var lensmand på Skivehus. [4] [5]

Studerede i Lübeck, Rostock og Leiden. Kancellisekretær. Blev 1612 lensmand til Arnsborg på Øsel, var 1613-1640 landsdommer i Jylland og lensmand på St. Hans Kloster i Viborg. Blev 1640 forlenet med Lund på Mors, 1649 med Århusgård.

Våbensegl fra 1611 på Tistrup Kirkes prædikestols himmel viser at giverne var Niels Krag og Jytte Høeg fra Agerkrog, samt Hans Lange og Karen Stangesen fra Nørholm. [6]

Død på Havreballegård (Marselisborg), vistnok begravet i Tistrup Kirke. Enken død i Nyborg, begravet i Viborg.

Otte Nielsen Krag (1611-1666)[redigér]

Studerede fra 1630 retslære i bl. a. Padova, blev ved hjemkomsten 1638 sekretær i Danske Kancelli.

Gift 1645 med Anne Rosenkrantz (1619-1688), datter af Holger Rosenkrantz til Glimmingehus i Skåne, og overtog derved Skjoldemose på Sydfyn. Overtog vist Voldbjerg i Hee sogn, men muligvis ikke fødehjemmet Agerkrog. [7] [8] [9] [10]

Forlendes 1646 med 2 len i Norge, fra 1651 med Bøvling Len og var fra 1653 rigsråd. Overtog 1656 Egeskov Slot og 1663 Flintholm på Sydfyn. Lensmand 1655 til Riberhus og 1658-1662 til Nyborg.

Epitafium i Roskilde Domkirke. [11]

1647 Nørholm Hovedgård[redigér]

Agerkrog sammenlagdes 1647 med Nørholm.

Med nedrevne bygninger fra Agerkrog opførtes 2 sidefløje på Nørholm.

1647 Iver Jakobsen Vind (1590-1658)[redigér]

Gift 1621 med Helvig Nielsdatter Skinkel (1602-1677) fra Gerskov ved Odense Fjord. Iver var bror til rigsadmiral Jørgen Vind. [12] [13]

Rigsråd og lensmand på Dalum Kloster, ejede bl.a. 1627-1645 Ringstedgård ved Sønder Nærå, moderens hjem Klarupgård og fra 1631 Nørholm, hvor han byggede den eksisterende Nørholm Mølle og 1647 fik bevilling til at oprette Nørholm Birk, som eksisterede til 1687.

Epitafium i Dalum Kirke. [14]

1658 Karen von Ahnen, f. Vind (1626-1705)[redigér]

Gift 1657 med enkemanden Preben von Ahnen (1606-1675), der i 1. ægteskab var gift med Else Urne, datter af lensherren på Bergenshus. [15] [16] [17] [18]

Preben von Ahnen købte 1651 Dønnesgodset og blev ved arveskifte 1668 også ejer af Kaupanger Hovedgård og storgården Stedje. Han var lensherre for Nordlandene i Norge og senere amtmand i Bodø og Bratsberg amt i Norge.

Karine opholdt sig sikkert hos søsteren Anne på Ringstedgård og senere Boltinggård ved Ringe, hvor hun døde, og begravet i Dalum Kirke.

Christian Iversen Vind (1630-1677)[redigér]

Havde 1645-1668 faderens gård Ringstedgård, men afstod den 1668 til søsteren Anne. [19]

Købte Haltrup og Agerkrog tilbage efter søstrene, men havde lidt betydelige tab under krigen og døde 1677 under mådelige kår.

1677 Mette Vind, f. Krabbe (1635-1681)[redigér]

Christian Vinds enke giftede sig med enkemanden hofmarskal Frederik von Lützow (1618-1680) til Visselbjerg. Han var gift 1. gang 1655 med Dorothea von Ahlefeldt (1637-1678), familien er begravet i krypt under koret i Alslev Kirke. [20]

1726 Stephan Nielsen Ehrenfeld (1680-1741)[redigér]

Fra Endrupholm købte 1726 Nørholm og da fulgte Agerkrog vist med.