Clara 1901 Horns Rev

Skift til: navigering, søgning

22. jan. 1901 Clara[redigér]

Den ældre norske bark Clara var på vej fra London til Son ved Moss i Oslofjorden i ballast, da den under vestsydvestlig kuling mens 1. styrmanden 22. januar 1901 kl. 8 var ved at udregne bestikket, stødte på den nordlige del af Horns Rev ca. 10 km fra land, forårsaget af nordlig strømsætning, samt at Horns Rev fyrskib ikke var set og loddet ikke blev brugt.

Ved at lægge roret hårdt styrbord kom skibet flot, men roret var brækket og skibet sprunget læk, så vandet på ½ time steg 6 fod i rummet. De 13 ombordværende besluttede på skibsråd at gå i skibsbåden og søge mod land.

Besætningen ankom kl. 16.30 til den øde Børsmose Strand, hvor de delte sig i flere hold, for at søge beboede steder. Heraf ankom 2 forkomne mænd til Blåvand Fyr, som pr. telefon alarmerede redningsstationerne i Henne og Vejers.

Efter at have fundet et efterladt kronometer i et lille læskur ved Ringebjerg båke, fandtes ved daggry ved Ålestrømmen 8 mand, som havde gemt sig i lyngen oppe bag klitterne. Skipper A. Samsing, som ved en lampeeksplosion havde forbrændt sit ben, og styrmanden fandtes i klitterne ved Børsmose, hvorimod den ældre svenske tømmermand Anders O. Emanuelsen først fandtes ved middagstid død i isen i strandkanten mellem Vejers og Oksby.

Fiskekutteren E.21 Birgitte fandt samme dag den forladte bark lidt nord for Horns Rev, men kunne ikke nærme sig og D/S Vesterhavets damper Neptun på vej fra Esbjerg til Riga beordredes til at lede efter den og evt. slæbe den ind til Grådyb Barre, men fandt den tilsyneladende ikke.

Det engelsk-byggede skib, som oprindelig hed Uruguay eller Sumatra, var 43 år, men godt vedligeholdt og kobberforhudet. Det forveksles let med en norsk 3-mastet skonnert med samme navn, som nogle dage tidligere forliste nær Azorerne på vej fra London til Sydafrika, vistnok også med en skipper Samsing.