Douglas 1888 Hanstholm

Skift til: navigering, søgning

20. april 1888 Douglas[redigér]

Den engelske jernskruedamper Douglas med kaptajn John Franks afsejlede 17. april 1888 fra Liepāja/Libau (i russisk Kurland, nu Letland) lastet med 920 tons havre som bulkgods bestemt for Antwerpen. Ved midnat natten til den 20. april passerede skibet Vinga fyr ud for Gøteborg, hvorefter der uden landkending fortsattes rundt om Jylland med skiftende kurs. Fra kl. 12.30 blev der tåget og farten sattes ned til halv kraft, men ved 14-tiden strandede skibet ud for Hanstholm, på et sted som viste sig at være en kalkgrund beliggende nordnordøst for Hanstholm Fyr, omtrent ved eller lidt nord for indsejlingen til den nuværende havn. Stævnen sad fast på 3,5 meters dybde og det mislykkedes at varpe sig fri.

Redningbåden fra Hanstholm roede ud kl. 15, men skibsbesætningen ville ikke ind og båden ventede for anker indtil kl. 4. Om morgenen ankom Svitzers bjærgningsdamper, men pga. den høje sø kunne forbindelse til skibet ikke etableres og det begyndte at tage vand ind. Der signaleredes efter hjælp, så redningsbåden fra Hanstholm måtte ud igen og hentede 9 mand ind kl. 9 og andre 8 kl. 11, hvorimod kaptajnen ikke ville med.

Maskinrummet fyldtes med vand og efter kaptajnens signal kl. 13 og afventning af eventuel bedring i vejret roede redningsfolkene kl. 14.30 igen ud kunne efter 26 timers arbejde bringe ham i land.

Den 23. april var søfolkene ude ved vraget at hente deres tøj og fik sammen med nogle fiskere bjærget et mindre parti havre, men den 28. var skibet totalt vrag.

Kaptajn John Franks tillagdes af søretten i North Shields skylden, idet han siden Vinga ikke havde fastlagt positionen og skibet var 10 sømil fra den troede position, vanddybden var ikke loddet og udkigsposten som havde vagten var sendt på andet arbejde, hvorfor kaptajnen ved skødesløshed fradømtes sin licens for et år.