EDR Ribe 1983 Formandsberetning

Skift til: navigering, søgning
Ordinær generalforsamling den 16. marts 1983

Formandens beretning
[redigér]

Field day For 5. sommer i træk pakkede EDR Ribe afdeling grejet for at ta' på field day. Den 19. og 20. juni var OZ1RIB/P QRV fra en skurvogn, der var lejet sammen med en generator af en lokal entreprenør i lokator EP65a ved Spandet. Det blev så vidt mulig benyttet alle modulationsarter på både HF og VHF. QSO-mæssig blev der ikke slået nogen rekord, derimod blev rekorden slået med hensyn til lejrens størrelse, da der ikke før har været mødt så mange mennesker med telte og campingvogne.
Foredrag Onsdag d. 13. oktober fortalte OZ1BCT, John, om computeren og hvordan den virker som RTTY-maskine.

Onsdag den 27. oktober fortalte OZ1HVK, Jens, om Ribes største virksomhed, Ribe Jernindustri, hvor han er ansat, og viste en serie lysbilleder og fortalte hvordan radiatorer bliver produceret.

Samme aften var der besøg af OZ1LN, Lasse, og OZ7UD, Knud, fra Esbjerg, som fortalte om en eventuel deling af kreds 7, og ville høre afdelingens medlemmers mening herom. Efter senere forlydender bliver delingen formentlig ikke til noget.

Auktion Onsdag den 24. november var der auktion i afdelingen over forskellige radioeffekter og defekter, og med den sædvanlige hyggelige stemning blev der budt livligt på tingene. Omsætningen blev 1.071,00 kr.
Juleafslutning Den årlige juleafslutning blev afholdt onsdag den 15. december. Desværre var undertegnede forhindret i at deltage, men efter forlydender fra sekretæren havde det været en meget hyggelig aften, med æbleskiver og gløgg, både i kopperne og på trappen.
Kredsmedlemsmøde For første gang i afdelingens historie dannede EDR Ribe afdeling rammen om et kredsmedlemsmøde. Det var onsdag den 23. februar 1983. Aftenen begyndte kl. 19.30 med et besøg på Quedens Gaard, hvor interesserede så en samling af ældre radiogrej, der har tilhørt tidligere radioamatør og medlem af EDR Ribe afd. OZ1W, Immanuel Jensen.

Derefter kl. ca. 20.15 var der møde i afdelingens lokaler, hvor der blev beværtet med kaffe og brød. Undertegnede var desværre forhindret i at deltage ved mødet, og kan derfor kun referere hvad der er blevet fortalt. Afdelingens sekretær, OZ1HVK, Jens, blev opstillet som kandidat til repræsentantskabsmedlem. Der var mødt ca. 35 personer til mødet.

Diverse Afdelingen har erhvervet en pladesaks og et skruestik, hvilket har øget aktiviteterne i den senere tid.

Medlemstallet er stadig stigende og ligeledes er antallet af licenserede stigende i afdelingen.