Føhr-skib 1664 Keldsand

Skift til: navigering, søgning

2. dec. 1664 Skib fra Føhr[redigér]

Carsten Sonnichsen af Føhr var med sit skib afsejlet fra Amsterdam lastet med tobak, sild, sirup, sæbe og en del sydfrugter, bestemt for jøden Nathan Moses i Ribe, skibet strandede 2. december 1664 på en sand mellem Mandø og Fanø, muligvis Kiilsand.

En time senere ankom en båd fra Sønderho, som måtte opgive at trække skibet flot udi Riberdyb. Carsten Sonnichsen og hans besætning blev ombord, men næste dag blæste en storm op og mesanmasten knækkede, hvorefter besætningen noget forkommen reddedes ind til Sønderho, hvor de fik god forplejning.

Imidlertid gik 15 både igang med at bjærge lasten ind til Sønderho, men birkedommer Søren Sørensen Dunch fik at høre, at nogen havde forgrebet sig på ladningen, hvorfor der afholdtes forhør, hvor det kom frem, at alle havde taget sit. Særligt Jes Jessen og hans sammensvorne blev dømt for gentagne usandhededer og almindelig tyveri, så han skulle betale ejeren 4 daler i erstatning.

Rygerne svirrede og selv birkedommerens hustru og amtsforvalter Jens Christensen kom under anklage, men en sættedommer frifandt 29. maj 1665 dem med tilladelse til at opspore rygtemagerne, uanset at en del sydfrugter var skænket til et bryllup i Nordby og amtsforvalterens hustru havde tilegnet sig sæbe og citroner.