Fovsletgård, Ødis

Skift til: navigering, søgning

Fovsletgårdsvej 3. Også skrevet 'Fobislet' og 'Fobeslet'. [1]

1381 Johannes Thommesen Lindenov[redigér]

Vistnok gift med Ingerd og med Cathrine og levede endnu 1416.

Nævnt fra 1381, var væbner i Sønderjylland og fra 1390 høvedsmandKoldinghus.

Stamfar til Lindenov-slægten. [2]

Hans Johansen Lindenov[redigér]

Gift med Dorothea Rantzow. [3]

1477 Johan Johansen Lindenov[redigér]

Gift med Mette/Margrethe Emmiksdatter. [4] [5]

Vist død før 1477.

1520 Hans Johansen Lindenov (-1536)[redigér]

Gift med Birgitte/Berete Eriksdatter Rosenkrantz. [6]

Var 1493 amtmand i Flensborg og 1506-1510 i Sønderborg, 1519 forlenet til Hundsbæk Len og 1520 vistnok eneejer af Fovslet. [7]

1546 Hans Johansen Lindenov (-1568)[redigér]

Gift ca. 1532 med Rigborg Lauridsdatter Tinhus (-1572) til Juulskov ved Nyborg. Hun var vistnok datter af Laurids Mortensen Skinkel. [8] [9] [10] [11]

Var 1540-1546 høvedsmand på Kærstrup (Valdemars SlotTåsinge), havde 1546-1560 Hindsgavl Len i pant. Derefter høvedsmand på Silkeborg, fra 1562 med Alling Kloster nordvest for Ry i pant og fra 1566 Hundsbæk Len, alle indtil sin død.

1568 Hans Johansen Lindenov (1542-1596)[redigér]

Gift med Margrethe Ottesdatter Rosenkrantz (1552-1635). [13]

Blev under den Nordiske Syvårskrig såret 1565 i slaget ved Svarterå. Var 1569-1573 lensmand til Silkeborg Len og til Hindsgavl Len fra 1574 til sin død.

Overtog 1581 Hundslund Kloster (Dronninglund), købte 1584 Gavnø ved Næstved og 1589 Borgeby i Skåne.

Begravet i Dronninglund Kirke. [14]

1584 Kronen[redigér]

Frederik 2. købte 1584 Fovslet og Drenderupgård fra Lindenov'erne. [15]

Beskrevet 1629 som Fovsletgård og Ladegård er meget øde. Ankrene er udbrudt af murene, og en port af disse er nedfaldne.

Fovslet hørte under Haderslevhus Amt indtil 1668, da prins Christian 5. fik lov at lægge den under Koldinghus, for sin stalds fornødenhed. [16]

1593 Henrik Gertsen Ramel (1550-1610)[redigér]

Søn af adelsmanden Gert Ramel og Margrethe Massow, Wusterwitz ved Potsdam. [17] [18] [19] [20]

Gift 1589 med Abel Rantzau (-1596), datter af Daniel Rantzau til Søgård. Som enkemand gift 1599 med Else Henriksdatter Brahe (-1619).

Blev gennem kendskab til dronning Sophie af Mecklenburg 1582 hofjunker i Danmark, året efter leder af det tyske kancelli og hofmester for prins Christian 4. og fik 1584 tilskødet Bækkeskov Slot i Skåne af kongen, tilbyttet mod gods på Rygen.

Forlenet 1593 med Fovslet. Rigsråd 1596.

  • Henrik Henriksen Ramel (1601-1653), rigsråd. [21]

1678 Claus Joakimsen Beenfeldt (1648-1728)[redigér]

Søn af oberst Joakim Beenfeldt og Margrethe Reventlow. Gift 1677 med Anna Cathrine von Hatten (1648-1741). [22] [23] [24]

Regimentskvartermester, senere ritmester.

1689 Otto Vosgraf[redigér]

Forpagter indtil 1689.

Havde måske 1687 forbindelse til Rødslet ved Ålborg. [26]

1689 Conrad Reventlow (1644-1708)[redigér]

Forpagtningskontrakt 1689 for årlig 300 rd. i 8 år, forlænget i 3 år for årlig 350 rd. og igen 10 år for samme beløb. [27]

Formentlig den senere storkansler som på denne tid byggede Clausholm.

1700 Christian Brun (-1707)[redigér]

[28]

1707 Anna Brun[redigér]

Gift med Christian Brun. Boede som enke på Fovslet, da hun blev gift 1708 med Jens Svendsen. [29] [30]

1709 Hans Bachmann (1674-1745)[redigér]

Også kaldet 'Hans Nielsen Bachmann' og vistnok søn af Jens Pedersen Bachmann og Maren Hans Clausensdatter, men adopteret af Niels Hansen, som vist var en husmand i Skodborg, og kom i en ung alder i tjeneste hos sin senere svigerfar kongelig overførster og vildtmester Hans Arnholdt Jantzen, Drenderupgård. [31] [32] [33] [34] [35]

Gift 20 juni 1709 med den unge Anna Elizabeth Jantzen (8. nov. 1694-30. okt. 1710), datter af Hans Arnold Jantzen og Elsabe Rogge. Anna Elizabeth døde i barselsseng, begravet 30 okt. 1710. [36]

Som enkemand gift 1714 med Christine Margrethe Paulsen (1686-1745), enke efter Peter Paulsen, Estrupgård, den 'vidtløftige ægtepagt' kongeligt konfirmeredes 21. jan. 1715.

Var 1703 amtsforvalter, blev 1704 beskikket som overførster og vildtmester for Koldinghus og Haderslev amter, Fyn, Als og Tåsinge og 1725 tillige jægermester over Fyn og Als.

Boede ifølge Ødis kirkebog på Fovsletgård senest 1709 og endnu 1719, men flyttede muligvis til Sønderskov Hovedgård ved overtagelsen 1720. [37]

Solgte 1724 Estrup Hovedgård.

1726 Johan Georg von Rehder[redigér]

Major. Nævnt 1726-1730. [38]

  • Johan Georg von Rehder (1730-)

1734 Samuel Ludwig von Kalckreuth (1690-1762)[redigér]

Søn af Georg von Kalckreuth, oberstløjtnant ved det Holstenske Rytterregiment. Bror til legatstifteren oberst Rabe von Kalckreuth. [39]

Oberst.

1735 Christian Nørckencrone (1690-1767)[redigér]

Søn af købmand Hans Heinrich Nørck (-1694) og Anna Margrethe Lorentzen, København. [40] [41]

Gift med Sophie Elisabeth Reusch (-1733). Som enkemand gift 1733 med Mette Elisabeth Lintrup (1696-1748), datter af biskop Søren Jacobsen Lintrup, Viborg Domkirke. Som enkemand gift 1750 med Ida Wilhelmine Brüggemann (1734-1790).

Nævnt 1735 på Fovslet som oberst. Generalmajor af kavaleriet, adlet 1754.

Enken stiftede 1787 'generalinde Nørckencrones legat'.

  • 1. Johan Heinrich Christian Nørckenkrone (1720-1804), officer, duellerede 1769 med kaptajn Carl Vilhelm Schnitter og dømt
  • 1. Charlotte Amalie Nørckenkrone (1729-1812)
  • 2. Christiane Nørckenkrone (1740-1805)

1765 Jørgen Eriksen Raun (1726-1801)[redigér]

Gift med Kirsten Ægisdatter eller Christensdatter. [42]

Var 1765 kgl. pensionær på Fovslet og 1768 forpagter, men boede 1772 på Vamdrupgård. [43]

Muligvis fra Nørre Vilstrup ved Haderslev og død i Jels. [44]

1791 Frands Christoffer Petersen (1747-1794)[redigér]

Søn af Berendt Petersen og Katrine Marie Petersen, vistnok Søndersø (Angel). [45] [46]

Forpagter.

1794 Cathrine Gude Petersen, f. Danielsen (1759-)[redigér]

Datter af forvalter Hans Jacob Danielsen og Cathrine Maria Moltzen, Roest gods i Angeln.

Gift med Frands Christoffer Petersen, 6 børn, og som enke gift 1796 med Morten Rasmussen Sommer.

1797 solgt på auktion[redigér]

Ved ryttergodsauktionen 21. aug. 1797 solgtes 925 tdr. land af Fovslet i 37 parceller, mens 400 td. land skov og ca. 200 td. land af Svanemosen forblev i statens eje.

1796 Morten Rasmussen Sommer (1756-)[redigér]

Søn af sognedegn Rasmus Sommer og Karen Jensen, Gjerlev-Enslev ved Randers. [47] [48]

Var 1796 forpagter og 1799 ejer af stamgården.

1808 Klaus Børnsen[redigér]

Muligvis Klaus Berntsen, ligesom konseilspræsidenten.

1835 Carl Frederik Martens (1799-)[redigér]

Gift med Karoline Vilhelmine (1799-). [49]

Ejede 1839 Lerbæk og Odden i Vendsyssel.

1840 Georg Frederik Vilhelm Alexander Hänicken (1813-1849)[redigér]

Søn af borger økonom Ferdinand Vilhelm Ludvig Hänicken og Johanne Antonette Karoline Sehliger i Helmstedt ved Wolfsburg. Gift 1840 med Konradine Vilhelmine Veiner (1821-), datter af bomforpagter Anders Larsen Veiner, Hvidsminde. [50] [51] [52]

Inspektør.

  • Karl Ferdinand August Hänicken

1855 Jeppe Karl Georg Lorentzen (1825-)[redigér]

Fra Sommersted. Gift med Marie Sofie Katrine (1830-), fra Egernførde. [53]

1911 H. Bech[redigér]

[54]

1911 J. Helletoft Skafte[redigér]

[55]

1912 J. Petersen[redigér]

Fra Madelunggård ved Nakskov. [56]

2000 Christian Dybbroe[redigér]