Frøstrup Hovedgård

Skift til: navigering, søgning

Frøstrup, Lunde sogn.

Der kan være fejl i rækkefølgen.

Fr. Juhl[redigér]

Solgte sammen med hustruen en del gods til Niels Andersen Bolderup.

1687 Niels Andersen Bolderup (1638-1707)[redigér]

Også kaldet Boltrup. Gift med Else Madsdatter (ca. 1650-), datter af Mads Jacobsen og Ane Lasdatter, Varde. [1] [2] [3]

Forpagtede 1682 Nørholm og købte 1687 Frøstrupgård, som vist bestod af 32 td. 6 skp. hartkorn.

  • Anna Nielsdatter Bolderup (1670-1711), g. med Niels Iversen Staal (1665-1738), skoleholder i Varde.
  • Else Marie Nielsdatter Boltrup (ca. 1690-1762), g. 1706 med Jacob Andersen Harboe, Lyhne, som enke g. 1738 med Jens Bodsen, Borris

Christoffer Hvas[redigér]

1709 Jens Bertelsen Thaulow (1658-1733)[redigér]

Søn af Bertel Henriksen Thaulow og Maren Hansdatter Kjær, faderen var præst i Ringkøbing. Gift 1687 med Maren Jacobsdatter Bjørn (1658-1745), datter af tolder og rådmand Jacob Bjørnsen, Varde. Hun var enke efter tolder Morten Friede (-1686) og havde i 1. ægteskab 4 børn og i 2. ægteskab 13. [4] [5] [6] [7]

Boede i Kræmmergade i Varde og var der borgmester i 25 år og tolder i 40 år. Gjorde 1708 udlæg i Frøstrup og købte den på auktion 1709 for 7.200 rd., hvortil han lånte 3.900 rd. af købmand Just Arctander i Viborg, mod pant i gården.

Nogle af sønnerne og svigersønnerne var præster. Sønnerne arvede Frøstrup.

Riis og Jens Damgård[redigér]

Riis var borgmester i Kolding.

1760 Niels Hansen (1709-1780)[redigér]

Gift 1740 med Ingeborg Madsdatter Garp (-1766?) fra Sig og som enkemand gift 1773 med Else Cathrine Pedersdatter Sørensen (1745-1796) fra Timgård og søster til Søren Lund Pedersen, Visselbjerg. [8]

Ejede en kro i Lyne og Strellev kirke. Denne solgtes omkring 1760 til Peder Saxesen, Lindbjerg, for 1.400 rigsdaler og købte i stedet Frøstrup.

Solgte 1766 Frøstrup og købte for 30.000 rigsdaler Lindbjerggård.

Enken giftede sig 1781 med Jørgen Udsen Haahr, som overtog Lindbjerg.

  • 1. Zidsel Marie Nielsdatter (1741-)
  • 1. Birthe Nielsdatter (1743-)

1766 Hans Vilhelm Rosenvinge[redigér]

Oberstløjtnant. Købesum 23.000 rd.

Hans Johansen Schmidt (1737-1796)[redigér]

Også kaldet Johan. Søn af Johan Smidt. Gift 1768 med Karin Sophie Fogh (1743-1825), datter af Hans Nielsen Fogh og Bodil Sophie Pedersen Friis, Størsbøl. Hans Fogh var fuldmægtig på Endrupholm. [9]

Birkedommer.

Ejede fra 1780 Lyne og Kvong kirker. Kirken i Lyne solgtes 1791 og den i Kvong satte enken på auktion 1793. [10] [11]

Asmus Jacobsen[redigér]

Henning R. Jensen (1859-)[redigér]

Fra Kvong.

Muligvis gift med Ingeborg Marie Christensen (1862-) fra Hallum.

Jørgen Jensen[redigér]

Andreas Nielsen Thomsen[redigér]

Thomas Nielsen Thomsen[redigér]

Bror?

Jesper Nygård[redigér]