Gørdinglund

Skift til: navigering, søgning

Hessellundvej 5, Gørding. [1] [2] [3] [4] [5]

1661 Hans Olufsen[redigér]

Nævnt 1661 i Gørdinglund. [6]

1784 Niels Christensen (1761-1832)[redigér]

Vist gift med Karen Hansdatter (1768-) og som enkemand gift med Ane Hansen (1771-).

Fæstede 1784 under Bramming Hovedgård og var 1801 sognefoged. Købte 1812 for 2.800 rigsdaler.

1828 Hans Nielsen (1799-1852)[redigér]

Overtog 1828 Gørdinglund og købte 1830 en del af Hulgård ved Gørding Kirke på tvangsauktion. Købte 1848 også selve Hulgård.

Havde 5-7-1-1½ hartkorn (5 td. gl. hartkorn). [7] [8]

1852 Ane Hans Henrichsdatter (1810-1868)[redigér]

Datter af møller Hans Henrich Petersen og Maren Christensdatter, Fåborg Mølle.

Gift 1839 med Hans Nielsen og som enke gift 1853 med Enevold Severinsen.

  • Marie Nicoline Hansen (1840-)
  • Ane Dorthea Hansen (1842-)

1853 Enevold Severinsen (1827-)[redigér]

Søn af gårdmand Severin Wentzelsen og Ingeborg Madsdatter, Varho.

Gift med enken. Som enkemand gift 1869 med Thøgerline Hansen (1845-1873), datter af gårdmand Hans Thomsen og Johanne Margrethe Thøgersen, Sønder Vejrup. Som enkemand gift med Ane Krestine Pedersen (1851-), vistnok fra Øster Hassing i Vendsyssel.

  • 2. Hans Severinsen (1871-), g. 1891 med Cathrine Madsen (1867-), datter af Nicolai Petersen Madsen, Bavngård. Bosat i Gørding
  • 2. Theodor Severinsen (1875-), g. med Charlotte Amalie Andersen (1887-1966), som arbejdede i køkkenet på Endrup Møllekro og senere blev gift med Marinus Mortensen, Esbjerg. [9]

1906 P. K. Petersen (-1940)[redigér]

Gift med Karen Jensen (-1956). [10]

Boede 1897 i Argentina. Købesum 90.000 kr. Solgte 130 td. land fra. [11]

  • Elisabeth Olga Petersen (1897-), g. 1921 med amtsskolekonsulent Th. Roust (1890-) fra Gredsted.

1914 M. Jensen[redigér]

Vistnok 1914.

1917 Okholm[redigér]

Købesum 155.000 kr. [12]

P. C. Hansen[redigér]

1942 Otto T. Haue[redigér]

Må være i familie til proprietær Søren Haue (1880-), Seest, som var formand for Kolding Andelssvineslagteri mm.

Proprietær til Seestgård i Kolding. 118 td. land for 194.000 kr. [13] [14]

1949 Laurids Jessen[redigér]

Var dansk konsul i Vancouver, British Columbia, Canada. 65 ha. for købesum 275.000 kr. [15]

Købte Gørding Bykro og lagde dens jord under Gørdinglund.

1950 Jens Brorsen[redigér]

Broder til konsulens hustru.

Forpagtet ud til Jørgen Kaas, som 1959 i stedet købte en gård i Varho.

1959 Gunnar Brorsen[redigér]

Opførte møbelfabrikken Dana Kontorinventar på Sdr. Lourupvej 19.

1963 Chresten Jensen[redigér]

Fabrikant fra Tistrup. Ejede også 4 gårde i Mejlby, Lintrup, i alt 670 tdr. land, de blev senere solgt fra.

Købesum 800.000 kr.

2000 Jørgen Peder Jørgensen[redigér]

Godsejer. Købesum 8.500.000 kr.

2007 Kenneth Lindhart[redigér]

Ejer af Lindhart Holding a/s i Padborg med datterselskab Gørdinglund a/s. Renoverede hovedbygningen med salg for øje. Bosat på Ærø. [16]

2012 Kim Sten Skyggebjerg Christiansen[redigér]

Købesum 5,2 million.