Hjælp:Magiske ord

Skift til: navigering, søgning

Magiske ord er tekststrenge, som MediaWiki forbinder med en returværdi eller funktion, såsom tid, hjemmeside-detaljer, eller side-navne. Denne side omhandler brug af standard magiske ord. Se manualen for teknisk reference på dansk.

Der er tre almindelige typer af magiske ord:

 • Adfærds-omskiftere: disse ord skrives med store bostaver omgivet med dobbelt understregning, for eks. __FOO__.
 • Variabler: disse ord skrives med store bostaver og omgives af dobbelte tuborg-klammer, for eks. {{FOO}}. De ligner meget skabeloner/da.
 • Parser funktioner: disse systemanalyse-funktioner fungerer med parameter og er enten med formen {{foo:...}} eller {{#foo:...}}. Se også Parser-funktioner/da.

Side-afhængige magiske ord vil påvirke eller returnere data om den aktuelle side (som standard), selv hvis ordet er tilføjet gennem en indsat skabelon eller medtaget systemmeddelelse.

Adfærds-omskiftere[redigér]

En adfærds-omskifter styrer udseendet eller sidens opførsel og kan ofte bruges til at angive de ønskede udeladelser og tilføjelser i indholdet.

Skabelon:Hl2| Ord Skabelon:Hl2| Beskrivelse Skabelon:Hl2| Versioner
Skabelon:Hl3 colspan="3"| Indholdsfortegnelse
__NOTOC__ Skjuler indholdsfortegnelsen (TOC).
__FORCETOC__ Tvinger indholdsfortegnelsen til at blive vist på sin normale position (over den første overskrft).
__TOC__ Placerer en indholdsfortegnelse på ordets aktuelle position (overskriver __NOTOC__ ). Hvis den bruges flere gange, vil indholdsfortegnelsen vises på det første ord position.
Skabelon:Hl3 colspan="3"| Editing
__NOEDITSECTION__ Skjuler redigér ved siden af afsnits-overskrifter. Dette er særlig nyttigt, når en overskrift skabes ved hjælp af en skabelon: det normale redigér-link vil i dette tilfælde redigere skabelon-koden, der normalt vil være ulogisk for brugeren. Hvis en skabelon indeholder flere overskrifter, kan det være nødvendigt at tilføje "__NOEDITSECTION__" efter hver overskrift.
__NEWSECTIONLINK__ Tilføjer et link ("+" som standard) ved siden af "redigér"-fanen for at tilføje et nyt afsnit på en ikke-diskussionsside (se meta). 1.7+
__NONEWSECTIONLINK__ Fjerner linket ved siden af ​​"redigér"-fanen på sider i diskussions-navnerum. 1.15+
Skabelon:Hl3 colspan="3"| Kategorier
__NOGALLERY__ Bruges på en kategori-side og erstatter miniature-billeder i kategorien med normale links. 1.7+
__HIDDENCAT__ Bruges på en kategori-side og skjuler kategorien fra listen over kategorier i dets medlems- og forældre-kategorier (der er mulighed for ved hjælp af brugerindstillinger at vise dem). 1.13+
Skabelon:Hl3 colspan="3"| Konvertering af sprog
__NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
På wikier med sprogvarianter, udfør ikke nogen indholdssprog-konvertering (bogstaver og bøjningsform) i artikel-visning. For eksempel vis kun kinesisk (zh), i stedet for varianter som zh_cn, zh_tw, zh_sg, eller zh_hk.
__NOTITLECONVERT__
__NOTC__
På wikier med sprogvarianter, udfør ikke nogen sprog-konvertering af titlen (al andet indhold konverteres).
Skabelon:Hl3 colspan="3"| Andet
__START__ Ingen virkning.
__END__ Markerer udtrykkeligt artiklens slutning, for at forhindre MediaWiki i at fjerne afsluttende blanke linjer. Fjernet i 19213. 1.1–1.8
__INDEX__ Bed søgemaskiner om at indeksere siden (tilsidesætter $wgArticleRobotPolicies, men ikke robots.txt). 1.14+
__NOINDEX__ Bed søgemaskiner om ikke at indeksere siden (vis ikke i søgemaskine-resultater). 1.14+
__STATICREDIRECT__ På omdirigerings-sider, tillad ikke MediaWiki automatisk at opdatere linket, når nogen flytter en side og markerer "Opdater alle omdirigeringer der peger på den oprindelige titel". 1.13+

Variabler[redigér]

Variabler returnerer information om den aktuelle side, wiki eller dato. Deres syntaks ligner skabeloner. Variabler markeret som "[expensive]" spores af softwaren, og antallet, der kan medtages på en side, er begrænset.

Hvis en skabelon navnekonflikter med en variabel, vil variablen blive brugt (så for at indsætte skabelonen Skabelon:PAGENAME er det nødvendigt at skrive {{Skabelon:PAGENAME}}). I nogle tilfælde vil tilføjelse af parametre tvinge parseren, til at aktivere en skabelon, for eksempel så {{CURRENTDAYNAME|x}} indsætter Skabelon:CURRENTDAYNAME, og ikke variablen.

Dato og tid[redigér]

Følgende variabler returnerer den aktuelle dato og tid i UTC.

På grund af MediaWiki og browser mellemlagring, viser disse variabler oftest hvornår siden var lagret, snarere end det aktuelle klokkeslæt.

Dato og klokkeslæt magiske ord er formateret i wiki indholds-sproget. Siden

afhænger de af sidens indholdssprog.

Skabelon:Hl2| Variabel Skabelon:Hl2| Resultat Skabelon:Hl2| Beskrivelse Skabelon:Hl2| Versioner
Skabelon:Hl3 colspan="4"| År
{{CURRENTYEAR}} 2024 År
Skabelon:Hl3 colspan="4"| Måned
{{CURRENTMONTH}} 07 Måned (dobbelttal)
{{CURRENTMONTHNAME}} juli Måned (navn)
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} julis Måned (genitiv form)
{{CURRENTMONTHABBREV}} jul Måned (forkortelse) 1.5+
Skabelon:Hl3 colspan="4"| Dag
{{CURRENTDAY}} 24 Dag i måneden (nummer)
{{CURRENTDAY2}} 24 Dag i måneden (dobbelttal) 1.6+
{{CURRENTDOW}} 3 Ugedag (tal), 0 (for søndag) til 6 (for lørdag)
{{CURRENTDAYNAME}} onsdag Ugedag (navn)
Skabelon:Hl3 colspan="4"| Tid
{{CURRENTTIME}} 09:16 Klokkeslæt (24-timer HH:mm format)
{{CURRENTHOUR}} 09 Klokkeslæt (24-timer dobbelttal)
Skabelon:Hl3 colspan="4"| Andet
{{CURRENTWEEK}} 30 Uge (nummer)
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20240724091612 YYYYMMDDHHmmss tidsstempel 1.7+

De følgende variabler gør det samme som ovenstående, men benytter webstedets serverkonfiguration eller $wgLocaltimezone.

 • {{LOCALYEAR}}
 • {{LOCALMONTH}}
 • {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{LOCALDAY}}
 • {{LOCALDAY2}}
 • {{LOCALDOW}}
 • {{LOCALDAYNAME}}
 • {{LOCALTIME}}
 • {{LOCALHOUR}}
 • {{LOCALWEEK}}
 • {{LOCALTIMESTAMP}}

Teknisk metadata[redigér]

Bemærk: Revisions-variabler returnerer data om den nyeste redigering af den aktuelle side, selv ved visning af en ældre version af siden.

Skabelon:Hl2| Variabel Skabelon:Hl2| Resultat Skabelon:Hl2| Beskrivelse Skabelon:Hl2| Versioner
Skabelon:Hl3 colspan="4"| Website
{{SITENAME}} Ribewiki Wikiens sitenavn ($wgSitename).
{{SERVER}} http://ribewiki.dk Domæne-URL ($wgServer).
{{SERVERNAME}} ribewiki.dk Domænenavn (ikke længere afhængig af $wgServerName fra version 1.17).
{{DIRMARK}}
{{DIRECTIONMARK}}

Resulterer i et unicode-visning mærke, der matcher wikiens standard sprogretning (‎ på venstre-til-højre wikier, ‏ på højre-til-venstre wikier), nyttigt i tekst med multi-retningsbestemt tekst. Siden version 1.19 afhænger det af sidens indholdssprog.
{{SCRIPTPATH}} /dk Relativ script sti ($wgScriptPath).
{{STYLEPATH}} /dk/skins Relativ style sti ($wgStylePath). 1.16+
{{CURRENTVERSION}} 1.31.1 Wikiens MediaWiki-version.
{{CONTENTLANGUAGE}}
{{CONTENTLANG}}
da
da
Wikiens standard interfacesprog ($wgLanguageCode).
Skabelon:Hl3 colspan="4"| Side
{{PAGEID}} 39157 Returnerer sidens ID-nummer. 1.20+
{{PAGESIZE:sidenavn}}
{{PAGESIZE:sidenavn|R}}
0
0
[Expensive] Returnerer byte størrelsen af den angivne side. Brug "|R" for at få (uformaterede) numre. 1.13+
{{PROTECTIONLEVEL:handling}} Udsender beskyttelsesniveauet (fx "autoconfirmed", "sysop") for en given handling (f.eks "redigér", "flyt") på den aktuelle side eller en tom streng, hvis den ikke er beskyttet. 1.15+
Skabelon:Hl3 colspan="4"| Seneste ændring af den aktuelle side
{{REVISIONID}} 112559 Unik ændrings ID. 1.5+
{{REVISIONDAY}} 18 Dagen, hvor redigeringen blev foretaget (nummer). 1.8+
{{REVISIONDAY2}} 18 Dagen, hvor redigeringen blev foretaget (dobbeltnummer). 1.8+
{{REVISIONMONTH}} 11 Måned, hvor redigeringen blev foretaget (dobbeltnummer fra 1.17+, almindeligt nummer i tidligere versioner). 1.8+
{{REVISIONMONTH1}} 11 Måned, hvor redigeringen blev foretaget (nummer). 1.17+
{{REVISIONYEAR}} 2013 År, hvor redigeringen blev foretaget. 1.8+
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20131118095917 Tidssstempel for redigeringstidspunkt. 1.8+
{{REVISIONUSER}} Hp Brugernavnet på den bruger, der har lavet den seneste redigering af siden, eller den aktuelle bruger ved forhåndsvisning af en redigering. 1.15+
Skabelon:Hl3 colspan="4"| Påvirker sideindhold
{{DISPLAYTITLE:titel}} Formater den aktuelle sides titeloverskrift. Værdien skal svare til standard titlen: kun ændring af stort/lille forbogstav og erstatning af mellemrum med understregning er tilladt (dette kan ændres med Skabelon:Manual). Det kan deaktiveres eller aktiveres af $wgAllowDisplayTitle; deaktiveret som standard før 1.10+, aktiveret som standard derefter. 1.7+
{{DEFAULTSORT:sorteringsnøgle}}
{{DEFAULTSORTKEY:sorteringsnøgle}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:sorteringsnøgle}}
{{DEFAULTSORT:sorteringsnøgle|noerror}}
{{DEFAULTSORT:sorteringsnøgle|noreplace}}
Bruges til at kategorisere sider, sætter en standard kategori sorteringsnøgle. For eksempel, hvis du skriver {{DEFAULTSORT:Smith, John}} i slutningen af John Smith, vil siden blive sorteret under "S" som standard i kategorier. Den kan som andet argument tage noerror eller noreplace, for at undertrykke fejlmeddelelser, når flere defaultsortkey bruges på en side, eller for at undlade at gøre noget, hvis flere defaultsortkey anvendes. 1.10+
1.19+ (for noerror og noreplace)

Statistik[redigér]

Numbers returned by these variables normally contain separators (commas or spaces, depending on the local language), but can return raw numbers with the ":R" flag (for example, {{NUMBEROFPAGES}} → 44.427 and {{NUMBEROFPAGES:R}} → 44427). Use "|R" for magic words that require a parameter like PAGESINCATEGORY (for example {{PAGESINCATEGORY:Help}} and {{PAGESINCATEGORY:Help|R}}, or {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats}} and {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats|R}}). Also applicable to {{PAGESIZE:page name}} hereinbefore.

The number magic words are formatted in the wiki content language. Since

, it depends on the page content language.

Skabelon:Hl2| Variable Skabelon:Hl2| Output Skabelon:Hl2| Description Skabelon:Hl2| Versions
Skabelon:Hl3 colspan="4"| Entire wiki
{{NUMBEROFPAGES}} 44.427 Number of wiki pages. 1.7+
{{NUMBEROFARTICLES}} 19.205 Number of pages in content namespaces.
{{NUMBEROFFILES}} 214 Number of uploaded files. 1.5+
{{NUMBEROFEDITS}} 307.826 Number of page edits. 1.10+
{{NUMBEROFVIEWS}} Skabelon:NUMBEROFVIEWS Number of page views. Usually useless on a wiki using caching. 1.14+
{{NUMBEROFUSERS}} 3.261 Number of registered users. 1.7+
{{NUMBEROFADMINS}} 3 Number of users in the sysop group. 1.7+
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 2 Number of active users, based on the criteria used in Special:Statistics. 1.15+
{{PAGESINCATEGORY:categoryname}}
{{PAGESINCAT:categoryname}}
0
0
[Expensive] Number of pages (including any subcategories and files) in the given category. 1.13+
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|all}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|pages}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|subcats}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|files}}
0
0
0
0
[Expensive] Respectively, the number of
 • all pages
 • ordinary pages (excluding subcategories and files)
 • subcategories or
 • files

in the given category.

1.20+
{{NUMBERINGROUP:groupname}}
{{NUMINGROUP:groupname}}
3
3
({{NUMBERINGROUP:bureaucrat}} used here)
Number of users in a specific group. 1.14+
{{PAGESINNS:index}}
{{PAGESINNAMESPACE:index}}
Not enabled Number of pages in the given namespace (replace index with the relevant namespace index). For instance, {{PAGESINNAMESPACE:14}} will output the number of category pages. {{PAGESINNS:0}} differs from {{NUMBEROFARTICLES}} in that the former includes redirects and disambiguation pages. Disabled by default, enable with $wgAllowSlowParserFunctions. 1.7+

Page names[redigér]

Skabelon:Hl2| Variable Skabelon:Hl2| Output Skabelon:Hl2| Description Skabelon:Hl2| Versions
{{FULLPAGENAME}} Hjælp:Magiske ord Namespace and page title. 1.6+
{{PAGENAME}} Magiske ord Page title.
{{BASEPAGENAME}} Magiske ord Page title excluding the current subpage and namespace ("Title/foo" on "Title/foo/bar").

For more complex splitting, use {{#titleparts:}} from ParserFunctions extension.

1.7+
{{SUBPAGENAME}} Magiske ord The subpage title ("foo" on "Title/foo"). 1.6+
{{SUBJECTPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAME}}
Hjælp:Magiske ord
Hjælp:Magiske ord
The namespace and title of the associated subject page. 1.7+
{{TALKPAGENAME}} Hjælp diskussion:Magiske ord The namespace and title of the associated talk page. 1.7+

The {{BASEPAGENAME}} and {{SUBPAGENAME}} magic words only work in namespaces that have subpages enabled. See Manual:$wgNamespacesWithSubpages for information on enabling subpages.

As of 1.15+, these can all take a parameter, allowing specification of the page to be operated on, instead of just the current page:

 • {{PAGENAME:Template:Main Page}}Main Page
Warning Warning: Page titles containing certain characters, such as single quotes (') or asterisks *, may produce unexpected results when handled with these magic words, e.g. {{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}}}. See bugs 14779, 16474 and 35628. One simple way to fix this is wrapping the pagename in #titleparts.

For example, if page name is "L'Aquila", the following code will produce the string "Numeric char encoding":

{{#switch:{{PAGENAME}}
| L'Aquila = No translation
| L = not ok
| L'Aquila = Entity escaping
| L'Aquila = Numeric char encoding
}}

URL encoded page names[redigér]

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (i.e. spaces replaced with underscores and some characters HTML escaped using numeric character encoding):

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{ARTICLEPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}

Note that {{PAGENAME}}, {{PAGENAMEE}} and {{urlencode:}} have distinct implementations. See Manual:PAGENAMEE encoding for details.

Namespaces[redigér]

Skabelon:Hl2| Variable Skabelon:Hl2| Output Skabelon:Hl2| Description Skabelon:Hl2| Versions
{{NAMESPACE}} Hjælp Name of the page's namespace
{{NAMESPACENUMBER}} 12 ID of the page's namespace 1.20+
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Hjælp
Hjælp
Name of the associated content namespace 1.7+
{{TALKSPACE}} Hjælp diskussion Name of the associated talk namespace 1.7+

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (spaces replaced with underscores and some characters percent-encoded):

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

As of 1.15+, these can take a full-page-name parameter and will return the requested namespace associated with that page, instead of with the current page:

 • {{NAMESPACE:Template:Main Page}}Skabelon
 • {{SUBJECTSPACE:Template:Main Page}}Skabelon
 • {{TALKSPACE:Template:Main Page}}Skabelondiskussion

Parameter must not be a namespace name:

 • {{SUBJECTSPACE:Help talk}} → '

Parser functions[redigér]

Parser functions are very similar to variables, but take one or more parameters (technically, any magic word that takes a parameter is a parser function), and the name is sometimes prefixed with a hash to distinguish them from templates.

This page only describes parser functions that are integral to the MediaWiki software. Other parser functions may be added by MediaWiki extensions such as the ParserFunctions extension. For those see Help:Extension:ParserFunctions.

URL data[redigér]

Skabelon:Hl2| Parser function Skabelon:Hl2| Input → Output Skabelon:Hl2| Description Skabelon:Hl2| Versions
{{localurl:page name}}
{{localurl:page name|query_string}}
{{localurl:MediaWiki}} → /da/MediaWiki
{{localurl:MediaWiki|printable=yes}} → /dk/index.php?title=MediaWiki&printable=yes
The relative path to the title.
{{fullurl:page name}}
{{fullurl:page name|query_string}}
{{fullurl:interwiki:remote page name|query_string}}
{{fullurl:Category:Top level}}http://ribewiki.dk/da/Kategori:Top_level

{{fullurl:Category:Top level|action=edit}}http://ribewiki.dk/dk/index.php?title=Kategori:Top_level&action=edit

A protocol-relative path to the title. This will also resolve interwiki prefixes. Note: Unbracketed (plain) protocol-relative links are not automagically linked. 1.5+
{{canonicalurl:page name}}
{{canonicalurl:page name|query_string}}
{{canonicalurl:interwiki:remote page name|query_string}}
{{canonicalurl:Category:Top level}}http://ribewiki.dk/da/Kategori:Top_level

{{canonicalurl:Category:Top level|action=edit}}http://ribewiki.dk/dk/index.php?title=Kategori:Top_level&action=edit

The absolute path to the title, using the canonical URL. This will also resolve interwiki prefixes. 1.18+
{{filepath:file name}}
{{filepath:file name|nowiki}}
{{filepath:file name|thumbnail_size}}
{{filepath:Wiki.png}}

{{filepath:Wiki.png|nowiki}}
{{filepath:Example.svg|300}}https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Example.svg/300px-Example.svg.png

A protocol-relative path to the full size or thumbnail (1.18+) of a media file. 1.12+
1.18+
{{urlencode:string}} (or {{urlencode:string|QUERY}})
{{urlencode:string|WIKI}}
{{urlencode:string|PATH}}
{{urlencode:x y z á é}} (or {{urlencode:x y z á é|QUERY}}) → x+y+z+%C3%A1+%C3%A9
{{urlencode:x y z á é|WIKI}} → x_y_z_%C3%A1_%C3%A9
{{urlencode:x y z á é|PATH}} → x%20y%20z%20%C3%A1%20%C3%A9

Note that the default changed from |WIKI to |QUERY in 1.17; this may break templates that rely on this function.

The input encoded for use in URLs. Note that there is no urldecode function like there is in the obsolete Extension:StringFunctions. 1.7+ (or 1.17+)
1.17+
1.17+
{{anchorencode:string}} {{anchorencode:x y z á é}} → x_y_z_.C3.A1_.C3.A9 The input encoded for use in URL section anchors (after the “#” symbol in a URL). 1.8+

Namespaces[redigér]

{{ns:}} returns the current localized name for the namespace with that index, canonical name, or local alias. Thus {{ns:6}}, {{ns:File}}, and {{ns:Image}} (an old name for the File namespace) all return "Fil". On a wiki where the content language was French, {{ns:Fichier}} would also be valid, but {{ns:Datei}} (the localisation of "File" into German) would not.

{{nse:}} is the equivalent encoded for MediaWiki URLs. It does the same, but it replaces spaces with underscores, making it usable in external links.

Skabelon:Hl3 colspan="2" width="50%" | Content namespaces Skabelon:Hl3 colspan="2" width=%50%" | Talk namespaces
Skabelon:Hl2| Usage Skabelon:Hl2| Output Skabelon:Hl2| Usage Skabelon:Hl2| Output
{{ns:-2}} or {{ns:Media}} Media
{{ns:-1}} or {{ns:Special}} Speciel
{{ns:0}} or {{ns:}} {{ns:1}} or {{ns:Talk}} Diskussion
{{ns:2}} or {{ns:User}} Bruger {{ns:3}} or {{ns:User talk}} Brugerdiskussion
{{ns:4}} or {{ns:Project}} Ribewiki
varies between wikis
{{ns:5}} or {{ns:Project talk}} Ribewiki diskussion
{{ns:6}} or {{ns:File}} or {{ns:Image}} Fil {{ns:7}} or {{ns:File talk}} or {{ns:Image talk}} Fildiskussion
{{ns:8}} or {{ns:MediaWiki}} MediaWiki {{ns:9}} or {{ns:MediaWiki talk}} MediaWiki diskussion
{{ns:10}} or {{ns:Template}} Skabelon {{ns:11}} or {{ns:Template talk}} Skabelondiskussion
{{ns:12}} or {{ns:Help}} Hjælp {{ns:13}} or {{ns:Help talk}} Hjælp diskussion
{{ns:14}} or {{ns:Category}} Kategori {{ns:15}} or {{ns:Category talk}} Kategoridiskussion

Formatting[redigér]

Skabelon:Hl2| Usage Skabelon:Hl2| Input → Output Skabelon:Hl2| Description Skabelon:Hl2| Version
{{formatnum:unformatted num}}
{{formatnum:formatnum-formatted num|R}}
{{formatnum:987654321.654321}}
→ 987.654.321,654321

{{formatnum:987,654,321.654321|R}}
→ 987.654.321654321
{{formatnum:{{formatnum:987654321.654321}}|R}}
→ 987654321.654321 (on any locale)
{{formatnum:00001}}
→ 00.001


Unsupported:
{{formatnum:{{formatnum:987.654.321}}}}
→ 987 654 321 (e.g. with Italian locale)


Examples of wrong input (unreliable output), with or without |R:
{{formatnum:987,654.321|R}} (the least broken)
{{formatnum:987.654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}

Takes an unformatted number (arab, no group separators and . as decimal separator) and outputs it in the localized digit script and formatted with decimal and decimal group separators, according to the wiki's default locale.

The |R parameter can be used to reverse the behaviour, for use in mathematical situations: it's reliable and should be used only to deformat numbers who are known to be formatted exactly as formatnum formats them with the wiki's locale.
Warning Warning: Leading zeroes are not removed, you can use {{#expr:00001}} instead if you have Extension:ParserFunctions installed.
Warning Warning: If you don't input numbers in the exact format required, don't expect any reliable output, especially on non-English wikis.


If you really need to format (according the wiki's locale) a number in unknown input format, you could try and use formatnum two times (but not if it can have a decimal group, or its separator will be eaten or the number won't be formatted).

1.7+
1.13+

{{#dateformat:date}} {{#formatdate:date}} {{#dateformat:date|format}} {{#formatdate:date|format}}

{{#dateformat:25 deC 2009|ymd}}
2009 DeC 25 (your pref), 2009 DeC 25 (default)
{{#formatdate:dec 25,2009|dmy}}
25 Dec 2009 (your pref), 25 Dec 2009 (default)
{{#dateformat:2009-12-25|mdy}}
december 25, 2009 (your pref), December 25, 2009 (default)
{{#formatdate:2009 dec 25|ISO 8601}}
2009-12-25 (your pref), 2009-12-25 (default)
{{#dateformat:25 decEmber|mdy}}
DecEmber 25 (your pref), DecEmber 25 (default)

Note: In the example hereinbefore, "your pref" refers to your date preference on the current MediaWiki wiki only.

Formats an unlinked date based on user "date format" preference, and adds metadata tagging it as a formatted date. For logged-out users and those who have not set a date format in their preferences, dates can be given a default: mdy, dmy, ymd, ISO 8601 (all case sensitive). If only the month and day are given, only mdy and dmy are valid. If a format is not specified or is invalid, the input format is used as a default. If the supplied date is not recognized as a valid date (specifically, if it contains any metadata such as from a nested use of these or similar templates), it is rendered unchanged, and no (additional) metadata is generated.
Warning Warning: Although the ISO 8601 standard requires that dates be in the Gregorian calendar, the ISO parameter in this function will still format dates that fall outside the usual Gregorian range (e.g. dates prior to 1583). Also, the magic word cannot properly convert between negative years (used with ISO 8601) and years BC or years BCE (used in general writing).
1.15+
{{lc:string}} {{lc:DATA CENTER}} → data center The lowercase input. 1.5+
{{lcfirst:string}} {{lcfirst:DATA center}} → dATA center The input with the very first character lowercase. 1.5+
{{uc:string}} {{uc:text transform}} → TEXT TRANSFORM The uppercase input. 1.5+
{{ucfirst:string}} {{ucfirst:text TRANSFORM}} → Text TRANSFORM The input with the very first character uppercase. 1.5+
{{padleft:xyz|stringlength}}
{{padleft:xyz|strlen|char}}
{{padleft:xyz|strlen|string}}
{{padleft:xyz|5}} → 00xyz
{{padleft:xyz|5|_}} → __xyz {{padleft:xyz|5|abc}} → abxyz {{padleft:xyz|2}} → xyz
{{padleft:|1|xyz}} → x (first character of the string)
Inserts a string of padding characters (character chosen in third parameter; default "0") of a specified length (second parameter) next to a chosen base character or variable (first parameter). The final digits or characters in the base replace the final characters in the padding; i.e. {{padleft:44|3|0}} produces 044. The padding string may be truncated if its length does not evenly divide the required number of characters.
Bug (fixed in r45734): multibyte characters are interpreted as two characters, which can skew width. These also cannot be used as padding characters.
1.8+
{{padright:xyz|stringlength}}
{{padright:xyz|strlen|char}}
{{padright:xyz|strlen|string}}
{{padright:xyz|5}} → xyz00

{{padright:xyz|5|_}} → xyz__ {{padright:xyz|5|abc}} → xyzab {{padright:xyz|2}} → xyz
{{padright:|1|xyz}} → x

Identical to padleft, but adds padding characters to the right side.

See also: Extension:StringFunctions.

Localisation[redigér]

Here are the magic words which are used as main localisation tools. Other magic words will often depend on the wiki's locale and configuration or on the chosen language: see in particular #Date and time, #Formatting, #Miscellaneous. More magic words are added by the Translate extension.

The usage of these magic words can be very complex, and the documentation is currently incomplete; there's some more info on PLURAL, GRAMMAR, GENDER.

Skabelon:Hl2| Usage Skabelon:Hl2| Input → Output Skabelon:Hl2| Description Skabelon:Hl2| Version
{{plural:2|is|are}} {{plural:0|is|are}} → are
{{plural:1*1|is|are}} → is
{{plural:21 mod 10|is|are}} → are
{{plural:{{#expr:21 mod 10}}|is|are}} → is
{{plural:1|is|are}} → is
{{plural:2|is|are}} → are
(For Polish)
{{plural:2|milion|miliony|milionów}} → miliony
{{plural:5|milion|miliony|milionów}} → milionów
Outputs the singular form (second parameter) if the first parameter is an expression equalling one; the plural form (third parameter) otherwise. Its functioning is language-dependent. Plural transformations are used for languages like Russian based on "count mod 10". You should not expect this to handle fractions (like 44.5) — see bug 28128.
{{grammar:N|noun}} Outputs the correct inflected form of the given word described by the inflection code after the colon (language-dependent). Grammar transformations are used for inflected languages like Polish. See also Manual:$wgGrammarForms. 1.7+
{{gender:username
|return text if user is male
|return text if user is female
|return text if user hasn't defined their gender}}
(Depends on the named user's gender) A switch for the gender set in Special:Preferences.

Note: If 3rd parameter is omitted and user hasn't defined his/her gender, then text if user is male is returned.

1.15+
{{int:message name}} {{int:edit}}Redigér
(depends on user language; try: fr • ja)
Internationalizes (translates) the given interface (MediaWiki namespace) message into the user language. For msgnw and other transclusion magic words, see m:Help:Magic words#Template modifiers.

Note that this can damage / confuse cache consistency in MediaWiki 1.17 and earlier, see bug 14404.

{{int:editsectionhint|MediaWiki}} {{int:editsectionhint|MediaWiki}}Redigér afsnit: MediaWiki You may also use parameters with translations.
Parameters are designated in messages with: $1, $2, $3, etc.
For example, here is the message for editsectionhint: Edit section: $1
In this example, MediaWiki replaces $1.

Miscellaneous[redigér]