Hjortlund Præstegård 1741 Andrup skifte

Skift til: navigering, søgning
14. juli 1741.

Afhjemlet vurdering over Hjortlund Præstegårds bygninger og rugsæd af 4 taksationsmænd.

[redigér]

Fredag d. 28. juni 1743.

Skifteforretning som er begyndt, holden og fuldført i Hjortlund Præstegård efter salig hr. magister Thomas Andrup, fordum præst for Hjortlund og Kalvslund menigheder i enkemadame Andrup cum curatore, og hendes børns besiddende foranstående (?) og fuldmægtigers overværelse og efter dens begæring, således som følger:

Først vurdering over kvæg og bæster:

Kvæg og bæster
Vogne og vognredskab
Jernfang
I gæstekammeret
I storstuen
I køkkenet
I skolen
I baghuset
Kobber og messing
Udi svendekammeret
Pigernes seng
Linden tøj

Da før skrevne nu således er til registrering og vurdering taget, og intet videre af vurderingsmændene forefandtes, så blev enkemadame Andrup cum curatore af herredsfogeden tilspurgt, om hun intet havde fordølget eller tilsidesat, som det kreditorer eller børnene til skade eller nachdel. I hvilken fald hun på rettens vegne pålægges det at bekendtgøre således som hun cum curatore på ... fald det edligen agter at ansvare på det, at mene arvesvig, eller gælds ... skal begås.

Hertil svarede enkemadame Andrup, at hun aldeles intet vidste, at i denne registrering og vurdering er blevet udeladt, mindre noget forsviget eller tilsidesat hendes kreditorer eller børnenes til skade eller fornærmelse.

Men skulle imod forhåbning hende uvidende noget være forglemt og herfra udeladt, vil hun det in termino auctionis det trolig angive, således som hun det ved hendes ed agter at bestyrke, og over alt lover og forsikrer hun at samtlige hendes kreditorer skal vorde tilfredsstillet.

At denne vurderingsforretning er således sluttet og tilendebragt, stadfæstes udi alle næste med rettens betjentes underskrift, mens endog imod vurderingsmændene deres underskrift og subskription.

Actum Hjortlund Præstegård d. 23. ... 1742.


(Forkortet)

[redigér]

[redigér]

21. maj afholdtes auktion over salig pastor Andrups dødsbo og efterladenskab i Hjortlund.

Kl. 8 i Hjortlund Præstegård.

Gæld: tjenestekarlen Termen Sørensen for 1 års løn 10 rd. 2 m.

Underskrevet af formynderne: Hans Nissen Niels Tøgersen Jørgen Hansen Hans Lauridsen Peder Nielsen Lund Søren Madsen Søren Jepsen

[redigér]

17. april 1744.

2. feb. 1741 havde 6 mænd vurderet Hjortlund Præstegård.

Noter[redigér]

Tingbog 1743-36