Historiker

(Omdirigeret fra Ib Andersen)
Skift til: navigering, søgning

Indholdsfortegnelse

Adam af Bremen[redigér]

Heimskringla. [1]

 • Om menigheden i Norden. [2]

Hans Svaning (1503-1584)[redigér]

Gift 1554 med Marine Sørensdatter Stage (1539-1615), datter af borgmester Søren Jacobsen Stage, Ribe. [3] [4]

 • Danmarkshistorie

Anders Sørensen Vedel (1542-1616)[redigér]

[5] [6]

 • Den Danske Krønicke (Saxo)

Arild Huitfeldt (1546-1609)[redigér]

[7]

 • Danmarks Riges Krønike, genoptrykt 1977

Ole Worm (1588-1654)[redigér]

Fra Århus. [8] [9]

Professor ved Københavns Universitet i bl.a. medicin, men skrev som oldforsker 1641 afhandlingen 'de aureo cornu', om guldhornet fra Gallehus.

Caspar Danckwerth (1605-1672)[redigér]

Topografisk forfatter og læge, fra ca. 1641 borgmester i Husum. [10] [11]

 • Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Schleswich und Holstein (1652)

Arent Berntsen (1610-1680)[redigér]

[12]

 • Danmarks og Norges frugtbare Herlighed (1656)

Peder Hansen Resen (1625-1688)[redigér]

[13]

 • Atlas Danicus, trykt 1987.

Peder Terpager (1654-1738)[redigér]

[14] [15]

 • Ripæ Cimbricæ

Erik Pontoppidan (1698-1764)[redigér]

Jacob Langebek (1710-1775)[redigér]

[16]

Peder Kofod Ancher (1710-1788)[redigér]

[17]

Casper Peter Rothe (1724-1784)[redigér]

Hans Holck (1726-1783)[redigér]

Nicolai Jonge (1727-1789)[redigér]

[18]

 • Kongeriget Danmarks chrorografiske Beskrivelse (1777)

Peder Christian Rhode (1734-1793)[redigér]

Født i Kolding. Præst i UtterslevLolland. [19] [20]

 • Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse (1775)

Johan Hendrich Bärens (1761-1813)[redigér]

Knud Ågård (1769-1838)[redigér]

[21]

 • Beskrivelse over Tørning Lehn (1815)

Peder Tetens Hansen (1780-1841)[redigér]

Søn af rektor Lorentz Hansen, Ribe Katedralskole. Gift 1810 med Johanna Diechmann Loft, datter af rektor Peter Jacobsen Loft, Kolding Latinskole. [22]

 • Efterretninger angående byen Ribe

Johannes Nicolai Høst (1780–1854)[redigér]

[23]

Christian Molbech (1783-1857)[redigér]

[24] [25] [26] [27] [28]

Niels Matthias Petersen (1791-1862)[redigér]

[29] [30]

Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge (1792-1850)[redigér]

 • Retshistorie

Johann Christoph Biernatzki (1795-1840)[redigér]

 • Landesberichte

Christian Ludvig Ernst von Stemann (1802-1876)[redigér]

Herredsfoged 1837-1844 for Hviding og Nørre-Rangstrup Herreder og 1852-1864 retspræsident for Apellationsretten for Hertugdømmet Slesvig. [31]

 • Über die Grenzen der geistlichen u. weltlichen Gesetzgebung in Törninglehn, afhandling i Falcks 'Archiv' II. (1843)
 • Schleswigs Rechts- u. Gerichtsverfassung im 17. Jahrhundert. (1855)
 • Das Güterrecht der Ehegatten im Gebiete des jütschen Lovs. (1857)
 • Geschichte des öffentlichen u. Privatrechts des Herzogthums Schleswig I-III (1866-67)
 • Zur Geschichte der geistlichen Gerichtsbarkeit u. der Consistorien im Herzogthum Schleswig, afhandling i 'Slesvigske Provinsialefterretninger' IV.

Christian Carl Ludvig Hansen (1803-1886)[redigér]

Præst i Føvling-Holsted, Feldballe-Nødager og Skamby. [32]

 • Danske Ridderborge (1832 og 1876)

Jens Peter Trap (1810-1885)[redigér]

[33] [34]

Sophus Vilhelm Wiberg (1811-1882)[redigér]

Var fra 1837 sognepræst i Vester Nykirke-Fåborg, 1851 Årslev-Hørning ved Randers og 1858 Jordløse-Håstrup, Sydvestfyn. [35] [36] [37]

 • Almindelig dansk Præstehistorie (1867)

Peder Goth Thorsen (1811-1883)[redigér]

[38] [39]

Jakob Frederik Kinch (1817-1888)[redigér]

[40]

 • Ribe bys historie og beskrivelse

Carl Frederik Nielsen (1822-1888)[redigér]

Præst i Odden. [41]

 • Supplement til en almindelig dansk Præstehistorie [42]

Jacob Helms (1824-1906)[redigér]

Christian Bruun (1831-1906)[redigér]

[43]

 • Slaget på Kolberger Heide

Karl Otto Herman Tryde Kalkar (1837-1926)[redigér]

 • Ordbog til det ældre danske sprog

Oluf August Nielsen (1838-1896)[redigér]

Søn af August Carl Nicolai Nielsen, Endrupholm. [44] [45]

 • Herregården Plovstrup (1860)
 • Historiske Efterretninger om Skadst Herred (1862)
 • Historiske Efterretninger om Malt Herred (1870, genoptrykt 1976)
 • Historiske Efterretninger om Gjørding Herred (1872)

Jørgen Bloch (1839-1910)[redigér]

 • Stiftamtmænd og amtmænd i kongeriget Danmark og Island 1660-1848

Johannes Steenstrup (1844-1935)[redigér]

 • Studier over kong Valdemars jordebog

Carl Frederik Bricka (1845-1903)[redigér]

[46]

 • Dansk Biografisk Leksikon

Sofus Elvius (1849-1921)[redigér]

 • Danmarks Præstehistorie i årene 1869-1884 [47] [48]

Vilhelm Adolf Secher (1851-1918)[redigér]

Rigsarkivar 1903-1915.

Kristian Erslev (1852-1930)[redigér]

[50]

 • Danmarks len og lensmænd (1879)
 • Danmark-Norges len og lensmænd 1596-1660 (1885)

Louis Bobé (1867-1951)[redigér]

 • Danske Len

Hjalmar Sigvard Alexander Nygård (1869-1964)[redigér]

[51] [52] [53]

Gustav Bang (1871-1915)[redigér]

 • Danske Len og Stamhuse (1908)

Hans Duborg (1873-)[redigér]

N. H. Jacobsen[redigér]

Christian Axel Jensen (1878-1952)[redigér]

Inspektør ved Nationalmuseet 1918-1948. [56]

 • Riberhus Slotsbanke (1942) [57]

Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948)[redigér]

[58] [59]

 • Danmarks Præstehistorie 1884-1911 (1914)

Hugo Matthiessen (1881-1957)[redigér]

Victor Hermansen (1894-1960)[redigér]

[60]

Hans Kristian Kristensen (1895-1981)[redigér]

Førstelærer i Lunde. [61] [62]

 • Folk fra Ribe Amt (1962)

Arthur Gerhard Hassø (1899-1962)[redigér]

Var 1934-1949 arkivar ved Rigsarkivet og forestod derefter Mormonkirkens mikrofilmning af bl.a. danske kirkebøger. [63]

August F. Schmidt (1899-1965)[redigér]

 • Gjesten sogns historie

Knud Høgsbro Østergaard (1900-)[redigér]

Sognepræst i Åstrup og Starup. [64]

Erik Moltke (1901-1984)[redigér]

 • Danmarks Runeindskrifter

Mogens Lebech Frederiksen (1902-1977)[redigér]

[65]

Stig Asgerssøn Iuul (1907-1969)[redigér]

Professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet.

Svend Bue Kaae (1909-1999)[redigér]

Lektor i Esbjerg. [66]

 • Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613
 • Familien på Liljebjerget i Ribe omkring 1600

Thøste Thøstesen[redigér]

 • Fra Hygum sogn

Thelma Jexlev (1920-)[redigér]

Cand. mag., arkivar i Rigsarkivet 1962-1990. Bosat i Birkerød. [67] [68]

 • Lensregnskaberne (1978)

Harry Christensen (1928-)[redigér]

ArkivarLandsarkivet for Nørrejylland. [69] [70] [71] [72]

 • Len og magt i danmark 1439-1481 (1983) [73]

Erik Kjersgård (1931-1995)[redigér]

 • Nye Store Danmarkshistorie

Søren-Laurids Manøe Hansen (1934-)[redigér]

Leder af Ølgod Museum. [74] [75]

Ib Andersen[redigér]

Skolelærer i Varnæs. Forskede i Kalvslund sogns historie og afskrev mange dokumenter fra Kalvslund, som nu opbevares på Kalvslund Sognearkiv

H. P. Jensen (1936-1988)[redigér]

 • Fra Vesterkanten (1989)

John Kvist[redigér]

Bosat i Egtved.

Hans Ejnar Sørensen (1940-)[redigér]

Oprettede forlaget Melbyhus. Bosat i Skærbæk.

 • Slotte, herregårde og voldsteder i Sønderjylland [76] [77] [78]

Aage Emil Hansen (1940-)[redigér]

Ekspeditionssekretær, bosat i Kruså.

Peter Sørensen (1943-)[redigér]

 • Palsgaard. Gods og industri (2003) [81]

Per Kristian Madsen (1953-)[redigér]

Direktør for Nationalmuseet. [82] [83]

Henrik Lerdam (1955-)[redigér]

 • Danske len og lensmænd 1370-1443 (1996) [84]