Jarnbardur 1912 Svínoy

Skift til: navigering, søgning

20. dec. 1912 Jarnbardur[redigér]

Svínoy-båden Jarnbardur med skipper Ole Olsen befandt sig syd for Svínoy i sydlig strøm og styrede vest til syd, da den 20. december 1912 kl. 14.15 oversejledes fra bagbord side af Grimsby-trawleren Olearia.

På trawleren overlod den vagthavende skipper J. Crompton kl. 13.30 rorgængeren at styre nordøst indtil den sydlige pynt af Svinøvig viste sig i nordvest og derpå stoppe og give melding, hvorpå han selv syg gik ned i kahytten. Resten af mandskabet var beskæftiget med at reparere trawlnettet, men kl. 14.15 da trawleren var omtrent på linje med Svínoys og Fugloys østfjelde, opdagede 1. styrmanden færingebåden om styrbord i 400 meters afstand. Styrmanden råbte straks til rorgængeren, om han havde set denne båd, og beordrede roret lagt bagbord, hvorpå han atter gav sig i lag med trawlnettet.

Rorgængeren havde imidlertid set båden lidt før styrmanden prajede ham og lagt roret styrbord, men da der lidt efter hørtes et råb fra båden, skiftede han roret til bagbord efter fornyet ordre fra 1. styrmanden, som nu ikke kunne se båden og troede, at den var kommet over på bagbords side, men i det samme kolliderede fartøjerne og færingebåden blev skåret over om bagbord ved agterste tofte, hvorved den kæntrede og dens besætning faldt i vandet.

Kaptajnen kaldtes straks op, maskinen kastedes bak, og en båd roedes hen til den oversejlede båd, der var drevet agter ud. Det lykkedes at bjærge 2 mand af dens besætning, men 5 mand var forsvundet og kom ikke mere til syne.

Efter ulykken sad 1. styrmand og rorgængeren i varetægtsarrest inden søretten på Færøerne den 4. januar 1913 idømte skipperen forbud mod fiskeri med bundslæbevod og bøde til statskassen af 350 kr., mens 1. styrmanden idømtes bøde på 50 kr. og rorgængeren 1 måneds simpelt fængsel, foruden det allerede afsonede og at betale sagens omkostninger.

23. maj 1917 Olearia[redigér]

Grimsby-trawleren Olearia befandt sig på Færø-Banke 120 km vestsydvest for nordspidsen af Suðuroy, da den 23. maj 1917 standsedes af den tyske ubåd UC 33 og sænkedes med anbragt sprængstof.

I lighed med mange andre især færøske skibe i samme område, som samme og den følgende dag sænkedes af ubåden, klarede hele besætningen sig levende i land.