Pedersminde, Hjortvad

(Omdirigeret fra Jens Lauridsen Olling)
Skift til: navigering, søgning

Hjortvadvej 11. [1]

½-gård på 3-0-½-0 hartkorn (½-del af Nedergård)[redigér]

kortet fra 1795 ses gården på den nuværende placering, men gården må tidligere have været en dobbeltgård sammen med Nedergård, og blev vistnok udflyttet derfra efter 1735, måske ved skødet af 1737.

1708 Hans Nissen (1679-1746)[redigér]

Søn af rytterbonden Nis Pedersen og Birgitte Hansdatter på denne del af Nedergård. [2]

Gift med Maren Pedersdatter, datter af Peder Sørensen, Villebølgård.

Nævnt 1708 første gang som gårdmand.

Købte ved ryttergods-auktionerne i april 1719 sammen med den anden beboer Mads Sørensen, dobbeltgården på 6-0-1-0 hartkorn på 'forløfte' af rådmand Mads Fridsch, Porsborg, og nævntes vistnok 1735 sammen med Peder Nielsen med samme hartkorn.

1737 Peder Hansen (1706-1749)[redigér]

Overtog med skøde af 26. marts 1737 vistnok ½-gården på 3-0-½-0 hartkorn. [3]

1749 Kirsten Jensdatter (1713-1777)[redigér]

Vist datter af Jens Lauridsen, Sønder Olling. [4]

Gift 1736 med Peder Hansen og som enke gift 1750 med Peder Jørgensen.

1750 Peder Jørgensen (1725-1793)[redigér]

Søn af Jørgen Hansen, Hjortvadgård. [5]

Som enkemand g. 1777 med enken Karen Jesdatter (1718-1794) fra Hjortlund.

Flyttede til Hjortlund, men han blev syg i Villebøl og døde der.

1771 Hans Pedersen (1740-1772)[redigér]

Må have overtaget gården 19. okt. 1771 da der udstedtes aftægtskontrakt til moderen og stedfaderen, men ifølge skiftet efter hans død 1772 blev der aldrig udstedt skøde. [6]

Død 31 år gl. og begravet 14. feb. 1772.

1772 Anna Maria Hansdatter (1752-1831)[redigér]

Også skrevet Ane Marie, uvist hvorfra. [7]

Gift med Hans Pedersen og efter kgl. bevilling som enke gift 1776 med sin afdøde mands fætter Jens Lauridsen Olling.

Enken overtog ved skifte af 27. juni 1772.

Død 30. dec. 1831, 79 år gl.

1776 Jens Lauridsen Olling (1749-1836)[redigér]

Søn af Laurids Jensen, Sønder Olling, og brorsøn til Kirsten Jensdatter. [8]

Sognefoged for Kalvslund og Lintrup sogne.

Havde 1½ otting (slesvigsk?) jord ved Hjortvad udskiftning / Bavngårds deling 1786-87.

Oprettede 1819 en selvejerdisposition om arv til børnene.

1825 Laurids Jensen (1793-1868)[redigér]

Gift 1820 med Kirsten Madsdatter (1789-1863), datter af Mads Olesen, Københoved. [9]

Købte 1820 på auktion i fællesskab med Peder Nielsen en eng i Store Slauge på ialt 4 skp., som igen solgtes 1838.

Købte 1825 for 500 rbd. faderens gård med 3 td. 1½ alb. hartkorn, en Slaugfenne på 1 td. hartkorn og ⅕ part af en nedlagt halv gårds jorder i Hjortvad under Haderslev Amt.

Købte 1837 en parcel i Obbekær på auktion (matr. № 13).

Købte 1840 Hans B. Bundesens gård i Hjortvad (matr. № 4) for 800 rbd. rede sølv og aftægt, hvorom der 1884 var strid.

1838 Hjortvad Ejerlav, matrikel № 3[redigér]

Stuehuset byggedes 1862.

1859 Peder Lauritzen (1833-1916)[redigér]

Gift 1859 med Edel Sørensdatter (1838-1921), datter af gårdmand Søren Johansen og Jeng Marie Poulsdatter, Vinstrup Vimtrup, senere Farup. [10]

Købesum 6.000 rd. og aftægt.

Borthyrede 1860 Kastbjergmark til Hans Vilhelm Bryld i 50 år, for en årlig hyre på 32 rd. de første 5 år og 36 rd. de næste 45 år. Ved hyrens udløb nedtages det af hyreren opførte hus, med mindre kontrakten fornyes.

Købte 1871 halvpart i en Slaugfenne i Farup.

Solgte 1881 en lille mark til byggeri af Hjortvad Skole.

Begravet på Sønder Hygum kirkegård. [11] [12]

1878 Hjortvad Ejerlav #6, Hjortvad Grundbog #I-28[redigér]

1906 Laurits Ingvart Marius Lauritsen (1873-1950)[redigér]

Købesum 19.000 mark og aftægt. [15]

1950 Agathe Lauritsen, f. Jensen (1876-1964)[redigér]

Datter af Antonius Jensen, Mejlby Vestergård. [16]

Skifteretsattest som adkomst for enken i uskiftet bo lyst 15. feb. 1951.

1952 Aage Jessen Lauritzen (1917-1992)[redigér]

Gift med Sophia Dorthea Teilmann (1920-1979), datter af købmand Marius Teilmann og Karen Marie Schmidt, Fole. [17]

Medlem af Ribe Byråd.

1979 Lauritz Ingvart Marius Lauritzen (1945-)[redigér]

Overtog 1979 ⅔ og 1989 den resterende ⅓.

2012 Aage Ebbesen F. Lauritzen[redigér]