Juellingsholm Hovedgård

Skift til: navigering, søgning

Juellingsholmsvej 56 ved Tarm Landevej, Sønder Omme sogn.

Mogens Jensen Juel (-1587)[redigér]

Søn af Jens Nielsen Juel til Hesselmed og Vibeke Ovesdatter Lunge Dyre. [1]

Gift med Else Jørgensdatter Skovgård, datter af Jørgen Skovgård og Anne Johansdatter Urne, Skovgård.

Oprettede 1570 Juellingsholm og vistnok samtidig Donslund. [2]

Begravet i Varde.

Jens Mogensen Juel (-1602)[redigér]

Gift 1595 med Anne Jakobsdatter Grubbe (-1642), datter af Jakob Grubbe og Sidsel Knudsdatter Giedde, Røgle. [3]

Forsvundet epitafium i Sønder Omme Kirke. [4]

Christoffer Jørgensen Friis (1583-1657)[redigér]

Søn af Jørgen Godskesen Friis til Vadskærgård ved Lemvig og Favrskov. [5]

Arvede muligvis Vadskærgård og Astrup i Salling. [6] [7]

Studerede i Orléans. Dræbte 1615 Jens Rodsten.

1664 Hans Gundesen Rostrup og Margrethe Friis[redigér]

Hovedgården med mølle var 1664 på 30 tdr. hartkorn, hvoraf halvparten var øde. Møllen beboedes af Laurids Nielsen. [8]

Hans Rostrup var kaptajnløjtnant og søn af Gunde Rostrup til bl. a. Ahlergård, Sønder Borris sogn, som han 1667 arvede efter en ugift søster (sammen med broderen Jørgen Gundesen Rostrup fra Lydumgård) og skødede den 1675 til en svoger. Død efter 1683. [9] [10]

1688 Margrethe Friis[redigér]

Jomfru. [11]

1694 Johannes Jørgensen Hauch (1668-1723)[redigér]

Søn af Jørgen Johansen Hauch (-1709) og Maren Knudsdatter Klyne, Holtum Kjærgård, Sindbjerg sogn. [12] [13]

Ejede vist Juellingsholm, da han blev gift 1694 med Maren Lauritsdatter Borch (1678-1728), datter af sognepræst Laurits Nielsen Borch, Ådum. [14]

I 1698 var Karl Kristoffersen præceptor (lærer) på Juellingsholm. [15]

Fik 1715 tilladelse til krohold, men skal ikke have benyttet sig af den. Fik 1716 bevis på at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo. I 1718 sagdes om konen at hun havde været forrykt i hendes hovede i 14 års tid, som var enhver bekendt. Johannes havde Juellingsholm ved sin død.[16] [17]

  • Jørgen Hansen Hauch (1698-1779), præst i Borris, begravet i Faster Kirke.

1735 Claus Eriksen Svitzer (1692-1767)[redigér]

Gift med Eleonora Jensdatter Thaulow (1698-1779), datter af Jens Bertelsen Thaulow, borgmester i Varde og ejer af Frøstrupgård. [18] [19]

Var 1724-1729 forpagter af Frøstrupgård og havde senest 1735 overtaget Juellingsholm. [20]

Fik 1744 tilladelse til at holde kro. Nævnt 1745 som fuldmægtig for amtmanden i Koldinghus Amt. [21] [22]

Død i Skarrild. 12 børn. [23]

1760 John Christensen Trøllund (1715-1781)[redigér]

Vistnok født i Bork og moderen hed Maren Joensdatter. Også kaldet Joen Christensen eller Joen Kristensen. Gift 1743 med Kirsten Hansdatter Dahl (1723-1803) fra Grindsted. [24] [25]

Boede vistnok i Nørtarp, Strellev sogn indtil 1756-1760.

Solgte 1774 ½-parten.

1781 Christen Johnsen (1744-)[redigér]

Gift med Ingeborg Madsdatter (1755-).

Nævnt 1767-1801. Vist ingen børn. [26]

1774 Hans Berentzen (1727-1802)[redigér]

Også kaldet Hans Berntsen. Fra Påbøl.

Købte 1774 ½-parten. Nævnt 1787-1801 som selvejergårdmand i Juellingsholm. [27]

1802 Christine Maria Joenssdatter (1745-1827)[redigér]

1762 Hans Severin Udesen Haahr (1731-1782)[redigér]

Søn af provst Ude Sørensen Haahr, Ølgod og bror til Jørgen Udesen Haahr, Lindbjerggård.

Gift 1760 med Christiane Zakariasdatter Wichmann, datter af Zakarias Wichmann, Årupgård i Tamdrup sogn. [28]

Ejede 1762 møllen og en tid 1/5 af hovedgården.

Boede 1771 på Hundsbæk, som han måske bestyrede for Jens Lassen. Begravet i Tistrup.

1767 Niels Hansen Lindberg (1737-1820)[redigér]

Juellingsholm Mølle. 8 børn, alle født i Juellingsholm.

1804 John Nielsen Lindberg (1773-1836)[redigér]

Fik 1804 bevilling på at indrette et grubeværk til grynmaling. [29]

1807 Joen Hansen (1779-1846)[redigér]

Gift med Ane Barbara Nielsdatter Theilgård (1782-), datter af Anne Marie Winge (1751-), kaldet 'madam Gjørup', som 1834 forsørgedes på gården.

Købte 1807 en part af Juellingsholm og 1826 resten. [30] [31]

De var aftægtsfolk 1840.

1840 Hans Frederik Hansen (1811-)[redigér]

Gift med Kirsten Marie Christensdatter Rahbek.

Var 1840 gårdmand og sognefoged.

Afstod 1854 sin part til broderen.

1840 Niels Theilgård Hansen (1814-)[redigér]

Gift med Kristiane Johanne Vilstrup.

Havde senest 1840 overtaget ½-parten og fik da bevilling på at holde værtshus mod en årlig afgift på 4 rd. sølv. Overtog 1854 også broderens part.

Beskrivelse 1859 i Nørvang Herreds berandtaksationsprotokol.

Overtog i stedet Langetved Kro.

1859 Niels Jacobsen Horsbøl (1812-1888)[redigér]

Søn af gårdmand Jacob Hansen og Johanne Berentsdatter, Horsbøl ved Grindsted. [32]

Gift 1834 med Karen Sørensdatter, datter af Søren Carlsen, Raunholtgård, Læborg.

Havde først Enggården i Skodborg, fra 1843 i stedet Langetved Kro og købte 1860 Juellingsholm for 10.000 rd. Ejede også Nygård.

1884 Andreas Christian Voigt Udbye (1846-1901)[redigér]

Forældrene drev købmandshandel i Fåborg.

Tog handelsuddannelse i Svendborg og i Rudkøbing, startede købmandsforretning i Hyrup, Stouby sogn og overtog vist 1879 Jelling Kro efter svogeren.

Overtog vist 1884 Juellingsholm for 70.000 kr. [33]

Måtte pga. svigtende helbred have fremmede til at passe gården, som blev forsømt. Døde i København.

1901 Johanne Udbye, f. Horsbøl (1838-)[redigér]

Enken.

1904 Karl Kristian Hansen Udbye (1879-)[redigér]

Gift 1904 med Kathrine Elisabeth Mouridsen, datter af lærer Mouridsen i Velling. [34]

Ejede Juellingsholm med mølle og købmandsforretning.

Frastykkede 70 td. land og opførte gården Juelsvang.

1914 Anton Riisbjerg Jensen[redigér]

Købesum 75.000 kr.

1914 A. Andersen[redigér]

Ejede Slumstrup i Sædding sogn ved Skjern, som han solgte 1914, efter at have købt Juellingsholm. [35]

Gården handledes mange gange og forfaldt.

1920 Karl Kristian Hansen Udbye (1879-)[redigér]

Købesum 65.000 kr. Solgte få år efter Juelsvang fra til Hans Hansen Holm, tidligere Kalvslund Kro.

Var bl.a. formand for Sønder Omme Landboforening og vurderingsmand.

Solgte 1941 Juellingsholm og opførte aftægtsboligen Agerhus.

1975 Bodil Marie R. Pedersen[redigér]

Enke.

Noter[redigér]

  • Egnsbogen Grindsted/Billund 1986: Træk fra min slægts historie på Jullingsholm Hovedgård, s. 8-11, af Kristian Udbye.
  • Theilgaard-slægten af Thorvald Madsen
  • Artikel i Vejle Amts Folkeblad 8. marts 1953
  • Sdr. Omme sogn af Ole Dejgaard Pedersen