Kalvslund 1685 Knud Knudsen ½ fæstegård

Skift til: navigering, søgning
Haderslev, 3 feb. 1685.

Efter ridefoged Wachatys attest, dateret Røddinggård 2. feb. 1685, er bevist, at Knud Knudsen i Kalvslund vil overtage den af Maren Tobels ibid. på grund af stor fattigdom, forladte halve gård i Kalvslund, gives ham 2 års frihed fra dato.

Gården kaldes wüst.

Han skal lade sig indskrive på amtstuen og stille nødvendig kaution hos ridefogeden.

Der er forfaldne bygninger, han skal bringe gården i stand.


Knud Knudsen skal fæste Marren Tobels halve gård, som han efter vurdering har antaget, skal deraf give fæste 2 rd.