Kalvslund 1787 Hans Tøgersen gæld

Skift til: navigering, søgning

Hans Tøgersen i Kalvslund, hans pantebrev til Peder Jørgensen i Hjortlund for 50 rd.


Kendes jeg underskrevne Hans Thøgersen, boende udi Riberhus Amt, Kalvslund sogn og by, tilstår og bekender herved, at være efter anmodning og begæring lovet og forstrakt den sum 50 rd., skriver halvtredsindstyve rigsdaler af Peder Jørgensen i Hjortlund, hvoraf de 35 rd. er af den umyndige Hans Hansens fædrene arv fra Hjortlund, som før nævnte Peder Jørgensen er formynder for, derforuden indsætter Peder Jørgensen selv af sine egne femten rigsdaler, som i alt udgør 50 rigsdaler, til min nødvendige brug, for hvilke halvtredsindstyve rigsdaler, jeg her pantsætter fra mig og mine arvinger, min iboende gård i Kalvslund by, under Riberhus Birk, stående for hartkorn i mer (?) landmålingens nye matrikel ager og eng, 1 tønde 3 skp. 1 fjk. 2½ alb., med alle sine herligheder og rettigheder, ligesom jeg samme har købt og ejer, alt ifølge hr. Wasses udgivne skøde på ermeldte min gård såvel som og alt mit ejende af levende og døde ting, ikke alene hvad jeg nu eje, men endog hvad eg ejendes vorder, indtil den sidste med den første skilling, aldeles skadesløs vorder udbetalt, alt med første prioritets ret og rettighed til merbemeldte Peder Jørgensen i Hjortlund.

… … …

Til dets ydermere og yderligere stadfæstelse, have jeg dette med egen hånd underskrevet og tillige ombedet tvende mænd med mig til vitterlighed at underskrive.

Datum Hjortlund den 12. november 1787.

Hans Tøgersen

Efter begæring til vitterlighed underskriver

Søren Johansen af Stens Niels Sørensen i Kalvslund

Læst på Riberhus Birketing d. 14. nov. 1787. Test. I. Lund


[redigér]

Den 31. januar 1821 fremlagt til udslettelse, således påtegnet:

Indbemeldte 50 rd. med renterne er mig udbetalt og det uden opsigelse. Hvilket herved tilstås.
Bavngård d. 26. juni 1796
Hans Hansen Til vitterlighed J. Lauritzen

[redigér]

Jeg underskrevne Christen Sørensen i Villebøl, som er i ægteskab med indbemeldte afdøde Peder Jørgensens datterdatter, og som er eneste arving efter bemeldte Peder Jørgensen, erklærer herved, på min kones vegne, at jeg intet har imod, at denne obligation udslettes af pantebogen.

Villebøl 24. januar 1821.

Christen Sørensen Til vitterlighed J. Lauritzen

Annulleret af P. Steenstrup.

Noter[redigér]

Album