Kalvslund 1837 vejsyn

Skift til: navigering, søgning

Til den højkongelige amtstue i Haderslev.


Det Jørgen Olesen klager over, at jeg falsk opgivende til hr. kammerjunker skulle være skyld i at han, da de var her på vejsyn, blev dømt 1 rbd. i mulkt, fordi det stykke han har af min vejpart at vedligeholde, ej var forsvarlig istandsat, er udgrundet.

Min vejpart som jeg mod betaling selv gør arbejde på er 312 alen og det har jeg fra den øster ende til vester til de 4. mænds part kommer, som selv gør arbejde og på samme, nemlig min part, har jeg ikke alene gjort i stand, men endog påkørt 3 læs lyng, da hr. kammerjunker kom fra østen og kørte med vesten havde de jo allerede før de nåede Jørgen Olesens part taget syn over min part skulle det da have været min part, som Jørgen Olesen angiver da havde mangler, da ville hr. kammerjunker vistnok før have taget det i betragtning.

Efter deres skrivelse har jeg beordret enhver vejpligtig at møde til den tid hr. kammerjunker kom at syne vejen, for at udvise sin samtykke derfor synes jeg og at Jørgen Olesen burde have mødt ved hans stykke og der påtalt hans sag.

Desuden besværer han sig over at vejen for 2 år siden skulle have været udflyttet, men deri har jeg ingen skyld, jeg ville have skiftet vejen men sogne (?) ville ikke, de kunne ikke blive enig derom, af den årsag at de riberhuser, som ingen part har på landevejen skulle have part i den og det har jeg tilskrevet amtstuen førhen.

Derfor bede jeg deres højvelbårenhed om der ikke kunne træffes passende foranstaltning, for at sådanne ubehageligheder for fremtiden kan undgås.

Kalvslund, d. 6. november 1837.

Underdanigst H. Thøgersen