Kalvslund 1887 Peder I. Jørgensen matr. № 5c og Farveskifte

Skift til: navigering, søgning

Lejekontrakt mellem Hans Christian Tim, Kalvslund Mark som udlejer og Peder Iver Jørgensen fra Hjortlund som lejetager.

Jeg undertegnede Hans Chr. TimKalvslund Mark tilstår og vitterliggør hermed, at jeg til Peder Iver Jørgensen har udlejet og herved udlejer den mig tilhørende parcel matr. № 5c af Kalvslund og endelig det mig ligeledes ifølge købekontrakt tilhørende Farveskifte fra Niels P. Eskildsen, gårdmand i Kalvslund.

Lejemålet gælder for et tidsrum af 7 år, altså indtil 1. april 1894. I det ommeldte tidsrum må lejeren drive og dyrke jorden, som han selv synes for godt, men skal dog være forpligtet til i det mindste at gøde til hver 3. kærv med passende tilstrækkelig mængde gødning. Af tørvejordenlejetageren i alt kun stryge 6.000 klyne, er seks tusinde stk. klyne årlig. Huset skal han i lejetiden holde ordentlig godt ved lige både udvendigt og indvendigt og skal han navnlig være forpligtet til at tække et fag årlig eller 2 fag hver andet år, det første år dog ikke medregnet, de to ender regnes lige med 2 fag, således at hele huset skal være omtækket ved lejemålets udløb.

Fremleje er ikke lejetageren tilladt.

I leje af dette sted forpligter jeg Peder I. Jørgensen mig til årlig at betale 55 kr., er fem og halvtredsindstyve kroner, der betales med halvdelen hvert års 1. juli og 1. november. Ejeren skal selv i lejetiden udrede alle skatter og afgifter af stedet.

I tilfælde af ildsvåde skal ejeren genopføre huset så snart som det efter årstiden kan lade sig gøre, indtil det igen er beboelig stand afkortes der som vederlag for huslejen 3, er tre kroner månedlig i lejesummen.

Af dette lejemål således imellem os er aftalt og indgået bekræfte vi hermed med vore egenhændige underskrifter vidnefast. Retsanmærkning frabedes. Ribe den 4. april 1887.

Som ejer Hans Chr. Thiim Som sælger [1] Peder Iver Jørgensen
Til vitterlighed G. K. Styrup G. Koch

Noter[redigér]

№ 23-136. Album

  1. sælger, lejetager

18. april 1894 fornyet til 1. april 1898. 25-499?