Kalvslund 1888 Christian P. Axelsen testamente

Skift til: navigering, søgning

Testamente
[redigér]

Jeg undertegnede forhenværende gårdejer Christian Peder Axelsen af Kalvslund bestemmer og fastsætter ved dette mit testamente, hvorledes efter min død skal forholdes med mine efterladenskaber:

Min steddatter Maren Hansen, der er gift med husejer Christen Hansen af Højenmark, hendes ni børn skal have de 5.000 kroner, skriver fem tusinde kroner, som jeg ifølge gældsbevis har til gode hos min stedsøn Andreas Peder Hansen af Kalvslund, og skal denne sum deles imellem de 9 børn i følgende forhold.

Hans Jørgen Hansen skal have 430 kr.
Marie Kristiane Hansen skal have 995 kr.
Jørgen Marius Hansen skal have 430 kr.
Klemine Kirstine Hansen skal have 430 kr.
Marta Kristine Hansen skal have 430 kr.
Kristian Axel Hansen skal have 995 kr.
Kristine Espa Hansen skal have 430 kr.
Jakob Peder Hansen skal have 430 kr.
Anne Cecilie Marie Hansen skal have 430 kr.
I alt 5.000 kr.

Skulle et eller flere af de nævnte børn afgå ved døde førend jeg, træder deres livsarvinger i deres sted, og efterlader de sig ikke livsarvinger, skulle deres søskende arve deres part i den sum, der er tillagt den eller de af førnævnte børn, der måtte afgå ved døden førend jeg. Alle de løsøregenstande, som jeg ved min død måtte efterlade mig, skulle uden undtagelse tilfalde min nævnte steddatter Maren Hansen af Højenmark, gift med husejer Christian Hansen sammesteds.

Hvis jeg ved min død efterlader mig flere penge eller indestående fordringer end det foran nævnte beløb 5.000 kroner og mine løsøreeffekter, tilfalder mine tre stedbørn gårdejer Andreas Peder Hansen af Kalvslund, ungkarl Jens Hansen af Kalvslund og Christian Hansens hustru Maren Hansen af Højenmark til lige deling.

Til bekræftelse forsynes dette mit testamente, der indeholder min sidste vilje med min underskrift i overværelse af de nedentegnede af mig særlig tilkaldte testamentsvidner.

Kalvslund, for tiden Ribe, den 15. juni 1888.

Chr. P. Axelsen

År 1888, den 15. juni har forhenværende gårdejer Christian Peder Axelsen af Kalvslund, der er os personlig bekendt, i vor overværelse og ved sin fornufts fuldkomne brug, egenhændig underskreven foranstående testamente, efter at det lydeligen for ham er oplæst og dets indhold af ham i et og alt ratihaberet som hans sidste vilje, hvilket herved attesteres af undertegnede af testator særlig tilkaldte testamentsvidner under eds tilbud.

Therkildsen Samuel Berg

Noter[redigér]

Side 217. Album