Kalvslund Hede 1805 Peder Sørensen i Tanderup lejebrev på mosejord

Skift til: navigering, søgning

Lejebrev fra Ebbe Hansen i Kalvslund til Peder Sørensen i TanderupmosejordKalvslund Hede.


Gøres vitterlig, at undertegnede dato er imellem os underskrevne oprettet og indgået følgende købe- og overladelseskontrakt nemlig:

  1. Jeg Ebbe Hansen boende i Kalvslund, tilstår herved, at jeg med velberåd hu haver solgt, afstanden og overdraget fra mig og mine arvinger til Peder Sørensen boende på Tanderup, og hans arvinger, et mig tilhørende stykke mosejord, nemlig den søndre ende af den vestre tørveskifte, beliggende i Kalvslund Mose imellem den såkaldte Kræmmereng, og den ind i mosen gående gamle vej, og er dens sønder ende ved Niels Pedersen i Kalvslund hans i mosen beliggende moseskifte, Hveddunskift kaldet, og strækker sig i vidde (?) så vidt der findes klyne eller mosejord, og indeholder i bredelsen i den søndre ende ungefær 40 skar, alt således som det nu med skel og dole findes afsat, hvilken bemeldte stykke mosejord således som samme her foran er benævnt, bemeldte Peder Sørensen og hans arvinger skal have, nyde, bruge og beholde, og det uden mindste modsigelse eller indvending af mig eller arvinger, med der udi at grave, og bjerge klyne eller tørv, men når i sin tid bemeldte stykke mosejord, er aldeles opgravet, at der udi ikke mere kan graves ag bjerges enten klyne eller tørv, bemeldte Peder Sørensen eller arvinger til nytte, så hjemfalder pladsen til mig eller arvinger, eller min iboende gårds efterkommende besiddere, uden nogen vederlag.
    Imidlertid hvad græsning eller høbjærgning der efter klynegravning kan ventes og fås, bliver al mig og efterkommere til eget nytte og brug, dog bemeldte Peder Sørensens klyne imens de tørres uden skade.
  2. Og da bemeldte Peder Sørensen fuldkommen har fornøjet og betalt mig den akkorderede sum med 78 rd., skriver otte og halvfjerdsindstyve rigsdaler, så tilstår jeg ham samme for alle og enhvers på- og tiltale i alle måder, med at han og arvinger må gøre sig samme så nyttig og gavnlig, som han eller de bedst ved, vil og kan, på før bemeldte måde, med der udi at grave og bjerge enten klyne eller tørv, for hvilken akkord jeg og mine arvinger herved indestår, at være og forblive ofte bemeldte Peder Sørensen og hans arvingers fulde og faste hjemmel.

Dette til bekræftelse haver vi samme med begge vore hænders underskrift stadfæstet, at før bemeldte af os og vore efterkommere uryggelig skal holdes og efterleves, og endvidere ombedet nærværende 2 mænd med os til vitterlighed at underskrive.

Datum Kalvslund og Tanderup, d. 7. maj 1805.

Ebbe Hansen Peder Sørensen
Til vitterlighed Mathias Andersen Anders Jørgensen Toft

[redigér]

P.S. Ved før bemeldte forening bliver endnu at erindre, at før benævnte Peder Sørensen og arvinger nyder, bruger og benytter sig af det norden for bemeldte stykke mosejord beliggende hede og tørvejord, indtil den såkaldte Kalvslund Sommervej, på samme vilkår som før benævnte mosejord til ham er overdraget, hvorfor mig fornøjelig og fuldkommen er klareret og betalt, og bliver altså den omtalte vej Peder Sørensens nør skel.

Hvilket under min hånd tilstås.

Kalvslund ut supra.

Ebbe Hansen

Fremlagt og læst ved Riberhus Birketingsret, onsdagen d. 19. september 1838. Tranberg

Påtegnet:

Under forudsætning at indbemeldte tørvegrund henhører under den Ebbe Hansen ved skøde af 19. august 1796 (3-127) overdragne gård med hartkorn 3 td. 4 skp. 1 fjk. 1 alb. i Kalvslund, anmærkes:
  1. Førnævnte gård er, uden nogen reservation for denne lejekontrakt, ved skøde af 2. aug. 1813 solgt til Hans Ebbesen. (4-225)
  2. Ligeledes er gården forud forhæftet for 200 rd. r. sølv ved Ebbe Hansens panteobligation af 19. august 1796. (3-126)
  3. Efter Hans Ebbesens obligation af 27. juni 1828: 160 rd. r. s. (6-164)
  4. Efter ditto af 16. maj 1829: 160 rd. r. s. (6-348). P. Steenstrup

Noter[redigér]

№. 7-295 Album og kopibog fol. 180. Album

3-127.

Solgt 7-282.