Kalvslund Mose 1818 A. Kruse og A. Andersen Kærskifte

Skift til: navigering, søgning

Gøres hermed vitterligt, at imellem Niels Thøgersen i Kalvslund ... af den af hans broder Lauritz Thøgersen førhen beboede halve haderslevhusiske fæstegård, på den ene - og Anders Kruse skomagermester i Ribe og Anders Andersen, sammesteds, på den anden side, følgende kontrakt, med det høj kgl. amthuses foreløbige udstedelse af 24. juli 1824, er oprettet, indgået, fastsat og sluttet, nemlig:

1.

Ommeldte Niels Thøgersen sælger og afhænder fra sig og arvinger til ligeledes bemeldte Anders Kruse og Anders Andersen, samt begge deres arvinger, det af hans broder Lauritz Thøgersen tilforn til dem afhændte og solgte overgrøft af et til den af sælgeren nu i besid havende halve haderslevhusiske fæstegård, hørende tørve- og moseskifte Kærskifte (?) kaldet, beliggende i Kalvslund Moses nør og øster side, næsten før den ind i mosen gående nye vej og strækker sig i længden med den nør ende fra den over grunden (?) gående såkaldte Kalvslund sønderste ... vej sønden til sælgerens Niels Thøgersens Hvedun skift vesten til Anders Rasmussens i Nørre Farup tilhørende moseskifte og mod østen til Thomas Hansens skift, stor 60¾ alen i sønder og 53¾ alen i nør siden, efter bredelsen beregnet, alt efter de satte dole og skel, således at førnævnte Anders Kruse og Anders Andersen samme moseskifte nu straksantage for dem og deres arvinger, så længe deri findes klyne og tørvegrøft, så nyttig og gavnlig gøre, som de bedst ved og kan.

2.

Og da den imellem parterne velforakkorderede købesum af 75 rd. cour., skriver fem og halvfjerdsindstyve rigsdaler cour., eller 120 rbd. rede sølv, allerede er betalt, så lover sælgeren Niels Thøgersen for sig og arvinger, at der i den anledning intet krav til køberne og deres arvinger skal ske, men lover meget mere at holde dem kravs- og skadesløse.

3.

Dernæst er parterne blevne derhen forenede, at køberne forbeholder dem overgrøften i det ofte omtalte stykke mosejord, så dem og deres arvinger uden nogen skatter eller afgifters svarelse, så længe deri findes nogle klyne eller tørv. Men sælgeren, arvinger og efterkommere beholder, efter afgravningen, grunden eller egentlig jordkanten selv, ligesom han og de ekstra hvert år, førend den tid efter at klynene eller tørvene er borttagne, må benytte sig af den i samme moseskifte eventuelle utilgængelige græsning eller ...

Sluttelig tillader sælgeren, at køberen stedse skal beholde hvad vej og ... til og fra mosen på den dertil udlagte vej.

Under alle udflugters angivelse har parterne hver ... egenhændig underskrevet og ombedet de kgl. officialis i Frøs og Kalvslund Herreder med dem til vitterlighed at subskribere, ligesom de og underdanig in ... det høj kgl. amthus samme venlig at approbere.

Actum Kalvslund den 20. juni 1818 og eksp. d. 20. aug. 1824.

Niels Thøgesen
Anders Kruse med ført pen Anders Andersen
Til vitterlighed C. Fr. Hagedorn

Indført i kontraktprotokollen № 2, p. 533. Roager den 16. okt. 1824. S. Nielsen konst.

Noter[redigér]

Kontrakt-533