Kategori:Jens Rusk

Skift til: navigering, søgning

Jens Hansen Rusk (-1. feb. 1611) kaldtes også Jes/Jens Eskesen. Nævnt første gang 1580 som præst i Lønne Sogn og hans navn står på Lønne Kirkes prædikestol fra 1582.

Måtte 4. april 1587 pga. sandfygning oppebære afgifterne af kronens korntiende af Nørre Nebel Sogn og 16. feb. 1596 udstedtes forleningsbrev. Satte hus på og opdyrkede hede og forte sønden ved det kær, der ligger mellem Nr. Nebel og Houstrup, men stævnedes april 1597 af bymændene i Nr. Nebel, som vedkendte sig fællesjorden. Udfaldet er ikke nævnt i tingbogen, men der kom formentlig et forlig.

Beskyldtes 17. juli 1610 af Gunder Brixes, samme dag hun blev brændt som heks, for at have døbt et voksbarn, som skal havde taget livet af Lauge Pedersen i Hostrup (Skads Herred).

Efter forhør 27. sep. 1610 i borgerstuen i Ribe, om han havde skrevet for nogen om deres sygdom, vidnede 1. okt. overfor slotsskriver Lambert Hansen ved Ribe Ting bl.a. Kristen Hansen Højbjerg fra Farup om hvordan en amulet, som han havde gået med i ca. 15 år, havde kureret hans sygdom mod ømhed i ben og lemmer.

Men 23. nov. 1610 blev han af et kirkenævn oversvoren for trolddom. 27. nov. 1610 bekræftedes Kristen Hansen Højbjergs vidnesbyrd af Thamis Sørensen fra Hillerup.

Hvad der har været af vidnesbyrd og tingsvidner fra andre herredsting er ikke bevaret. Sagen var 2 gange for Viborg Landsting med deltagelse af ridefoged Iver Markvardsen fra Varde, men der findes heller ikke bevaret en landstingsdombog for 1610.

Ifølge biskop Peder Hegelunds almanakoptegnelser besøgte biskoppen 2. jan. 1611 'den fattige gamle hr. Jens Rusk, præst af Lønne, anholden på Riberhus for trolddoms spøgeri'. Kort efter må den endelige landstingsdom være blevet afsagt, og ifølge samme almanak brændtes han 1. feb. 1611 på Kjærgårds Ting ved Lønne, 'overbevist om trolddom og magiske bedragerier'.

  • sønnen Mikkel Jensen Rusk havde år 1600 skadet Gravers Hansen fra Lønne 'udi sin bryst og udi andre måder', hvorfor faderen ved birketinget måtte indgå forlig om trætten

Litteratur[redigér]

Denne kategori indeholder for øjeblikket hverken sider eller medie-filer.